دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته اقتصاد نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته اقتصاد نیمسال دوم 89-88

1117089.pdf
View Download
آمار و احتمالات – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  577k
1212206.pdf
View Download
زبان خارجه 2  166k

www.pnunews.com

1212208.pdf
View Download
زبان انگلیسی تخصصی  189k
1214076.pdf
View Download
اصول حسابداری 3  201k

1218123.PDF
View Download
مدیریت رفتار سازمانی  175k
1218182.pdf
View Download
مبانی سازمان و مدیریت  306k
1221033.PDF
View Download
مبانی و اصول سازمان مدیریت – اصول مدیریت  180k
1221089.pdf
View Download
اقتصاد کلان 2 – اقتصاد کلان میانه 2  313k
1221090.pdf
View Download
اقتصاد ریاضی  214k
1221092.pdf
View Download
اصول حسابداری 2  144k
1221093.pdf
View Download
پول و ارز بانکداری   348k
1221094.pdf
View Download
مبانی فقه اقتصاد اسلامی  273k
1221095.pdf
View Download
اقتصاد بخش عمومی 2  265k
1221096.pdf
View Download
تاریخ عقاید اقتصادی  244k
1221097.pdf
View Download
اقتصاد سنجی  380k
1221098.pdf
View Download
مالیه بین الملل  285k
1221099.pdf
View Download
اقتصاد توسعه  289k
1221100.pdf
View Download
اقتصاد مدیریت  437k
1221101.pdf
View Download
ارزیابی طرح های اقتصادی  520k
1221102.pdf
View Download
اقتصاد منابع  388k

1221103.pdf
View Download
نظام اقتصادی صدر اسلام  198k
1221104.pdf
View Download
اقتصاد ایران  287k
1221105.pdf
View Download
روش تحقیق – روش تحقیق در اقتصاد  139k
1221106.pdf
View Download
برنامه ریزی اقتصادی  279k
1221107.pdf
View Download
اقتصاد کشاورزی  347k
1221108.pdf
View Download
نظام های اقتصادی  237k
1221109.pdf
View Download
پژوهش عملیاتی  604k
1221110.pdf
View Download
اقتصاد صنعتی  430k
1221111.pdf
View Download
اقتصاد کار و نیروی انسانی  400k
1221113.pdf
View Download
روش تحقیق – روش تحقیق در اقتصاد  139k

1221121.pdf
View Download
اقتصاد کلان 1 – اقصتاد کلان میانه 1  320k
1221122.pdf
View Download
اقتصاد خرد 1 – اقتصاد خرد میانه 1  431k
1221123.pdf
View Download
اقتصاد خرد 2 – اقتصاد خرد میانه 2  431k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی