کتب دانشگاهی مهندسی برق

دانلود کتاب رویکرد زمان واقعی برای کنترل فرآیند ویرایش سوم (سال 2014)

دانلود کتاب رویکرد زمان واقعی برای کنترل فرآیند ویرایش سوم (سال 2014)

کتاب یک رویکرد زمان واقعی برای کنترل فرآیند ویرایش 3 سوم (سال 2014) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب شامل 363 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مبانی مدارهای الکتریکی الکساندر و سادیکو ویرایش هفتم (سال 2021)

دانلود کتاب مبانی مدارهای الکتریکی الکساندر و سادیکو ویرایش هفتم (سال 2021)

کتاب مبانی مدارهای الکتریکی الکساندر و سادیکو ویرایش هفتم (سال 2021) جهت دانلود رایگان قرار گرفته است . این کتاب شامل 982 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مبانی شبکه های کامپیوتری سادیکو ویرایش سال 2022

دانلود کتاب مبانی شبکه های کامپیوتری سادیکو ویرایش سال 2022

کتاب مبانی شبکه های کامپیوتری ویرایش سال 2022 به نویسندگی متیو سادیکو و آکوجوبی جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. این کتاب متناسب دانشجویان رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق می باشد که در 203 صفحه و به زبان انگلیسی ت ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مهندسی مدار ویلیام هیت ویرایش 8

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مهندسی مدار ویلیام هیت ویرایش 8

کتاب تجزیه و تحلیل مهندسی مدار ویلیام هیت ویرایش 8 در سال 2012 منتشر شده است.نویسندگان این کتاب ویلیام هیت، جک کمرلی و استیون دوربین می باشند. این کتاب شامل 880 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. ...

ادامه مطلب...

کتاب و حل المسائل مدارهای الکتریکی الکساندر ویرایش پنجم (سال 2012)

کتاب و حل المسائل مدارهای الکتریکی الکساندر ویرایش پنجم (سال 2012)

کتاب و حل المسائل مبانی مدارهای الکتریکی الکساندر و سادیکو ویرایش 5 پنجم (سال 2012) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب شامل 998 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد.     ...

ادامه مطلب...