دانلود رایگان سوالات دکتری 91

دانلود سوالات دکتری 91

 

با تلاش های فراوان تیم مدیریتی سایت کنکور توانستیم بیش از 315 رشته دکتری سال 1391 رو برای دانلود شما عزیزان آماده کنیم . لطفا برای حمایت از این مطلب بر روی گوگل پلاس این پست کلیک کنید و به این مطلب امتیاز دهید . با تشکر

 

اختصاصی سایت کنکور

 

 

 

 

 

بر روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید

 رمز همه فایلها :                     www.konkur.in

 

 

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – 2323

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله – 2308

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی – 2309

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – سازه – 2307

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – راه و ترابری – 2311

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل – 2314

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – سازه های دریایی- 2312

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – الکترونیک – 2301

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ( دینامیک جامدات ) – 2322

 دانلود سوالات دکتری 91 مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک ،کنترل و ارتعاشات) – 2323

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه فیزیک – 2238

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مدیریت – 2118

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته ریاضی کاربردی – 2234

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته ریاضی محض – 2233

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه فلسفه – 2121

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه علوم سیاسی – 2117

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه علوم اجتماعی – 2110

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه علوم اقتصادی – 2106

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی آموزشی – 2129

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی درسی – 2123

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حسابداری – 2119

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق بین الملل – 2115

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق خصوصی – 2116

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق جزا – 2114

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق عمومی – 2113

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته تاریخ ایران پیش از اسلام – 2109

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه تاریخ ایران اسلامی – 2108

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته تاریخ اسلام – 2107

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی – 2142

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی – 2141

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات – ادیان و عرفان – 2140

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آینده پژوهی – 2137

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی – 2139

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته سنجش و اندازه گیری – 2132

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – 2902

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی آموزشی – 2129

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش عالی – 2127

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی – 2128

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته روانشناسی تربیتی – 2125

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکنولوژی آموزشی – 2126

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق نفت و گاز – 2146

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه حشره شناسی کشاورزی – 2439

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته صنایع خمیر و کاغذ – 2419

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته صنایع چوب با فرآوردهای مرکب چوب – 2418

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیولوژی و آناتومی چوب – 2417

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه اقتصاد کشاورزی – 2416

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته سبزیکاری – فیزیولوژی و اصلاح سبزی – 2406

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای – شکاف , کاربرد پرتوها – 2365

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی و مدیریت ورزشی – 2901

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوانفورماتیک – 2246

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آمار – 2232

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته اقتصاد نفت و گاز – 2147

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته پژوهش هنر – 2504

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه شهرسازی – 2503

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت حرفه ای – 2613

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زیست فناوری پزشکی – 2612

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت باروری – 2611

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی – 2608

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته ژنتیک پزشکی – 2606

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی بالینی – 2605

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته انگل شناسی پزشکی – 2603

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آمار زیستی – 2601

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت و بیماریهای طیور – 2708

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته انگل شناسی دامپزشکی – 2714

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته اپیدمیولوژی – 2713

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته پاتولوژی دامپزشکی – 2707

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته رادیولوژی دامپزشکی – 2705

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیماری داخلی دامهای بزرگ – 2704

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیماری داخلی دامهای کوچک – 2703

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیماریهای داخلی دامهای کوچک – 2703

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته باکتری شناسی پزشکی – 2617

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت محیط – 2616

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته پرستاری – 2615

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت خوراک دام – 2712

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت مواد غذایی – 2711

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت آبزیان – 2710

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان و ادبیات عرب – 2802

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان و ادبیات فارسی – 2801

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بافت شناسی دامپزشکی – 2725

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی – 2724

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته سم شناسی – 2721

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوتکنولوژی – زیست فناوری – 2719

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته ایمن شناسی – 2718

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته باکتری شناسی – 2715

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان انگلیسی – 2809

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان و ادبیات انگلیسی – 2808

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان انگلیسی – 2807

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان آلمانی – 2806

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی – 2903

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیومکانیک ورزشی – 2904

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی ورزشی – 2905

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته  آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های علوم پایه – 2200

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته چینه و فسیل شناسی – 2201

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زمین شناسی نفت – 2202

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته رسوب شناسی – سنگ شناسی رسوبی – 2203

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آب شناسی  – 2204

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زمین شناسی مهندسی – 2205

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زیست محیطی – 2206

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ژئوشیمی – زمین شیمی – 2207

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته پترولوژی – 2208

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اقتصادی – 2209

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکتونیک – 2210

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی فیزیک – 2211

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی آلی – 2212

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی تجزیه – 2213

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی معدنی – 2214

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی کاربردی – 2215

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته پلیمر – 2216

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته الکتروشیمی – 2217

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیتو شیمی – 2218

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته هواشناسی – 2219

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی گیاهای – 2220

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سیستماتیک گیاهای – 2221

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سلولی و تکوینی گیاهی – 2222

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی جانوری – 2223

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوسیستماتیک جانوری – 2224

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سلولی و تکوینی جانوری – 2225

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سلولی و مولکولی- 2226

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی – 2227

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیک دریا – 2235

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جانوران دریا – 2236

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه نانو فیزیک  – 2237

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فوتونیک – 2239

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته لرزه شناسی – 2240

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زلزله شناسی – 2241

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته الکترومغناطیسی – 2242

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته گرانی سنجی – 2243

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته نانو شیمی – 2244

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته نانوبیوتکنولوژی – ریز زیست فناوری – 2245

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم کامپیوتر – 2247

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم اعصاب شناختی – 2248

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های فنی مهندسی – 2300

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – مخابرات – میدان – 2302

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – مخابرات – سیتم – 2303

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – قدرت – 2304

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – کنترل – 2305

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – هوش ماشین و رباتیک – 2306

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی – 2310

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – مهندسی آب – 2313

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت – 2315

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – محیط زیست – 2316

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – ژئودزی – 2317

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – فتوگرامتری – 2318

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – سنجش از دور – 2319

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی – 2320

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – 2324 

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو –  تعلیق و ترمز و فرمان – 2325

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه – 2326

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی پزشکی – بیومکانیک – 2328

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی – 2329

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی دریا – 2330

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – آئرودینامیک – 2331

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – جلوبرندگی پیشرفته – 2332

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی – 2333

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – مکانیک پرواز و کنترل پروانه – 2334

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – اکتشاف – 2335

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – استخراج – 2336

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی – 2337

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ – 2338

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر – 2339

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – فرآیندهای پلیمریزاسیون – 2340

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – کارشناسی صنایع رنگ – 2341

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – کارشناسی رنگ و چوب – 2342

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب – 2343

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب – 2344

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد – 2345

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا – 2346

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – 2347

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک – 2348

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال – 2349

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مهندسی صنایع – 2350

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نفت  – نفت و بهره برداری مخازن – 2351

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نفت  – اکتشاف – 2352

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نفت  – مهندسی مخازن هیدروکربوری – 2353

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  – نرم افزار – 2354

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  – معماری سیستم های کامپیوتری – سخت افزار – 2355

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  – هوش مصنوعی – 2356

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  – الگوریتم و محاسبات – 2357

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  – فناوری اطلاعات آی تی  – 2358

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مواد و متالوژی  – 2359

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی شیمی  – تمام گرایش ها – 2360

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی شیمی  – مهندسی پلیمر – 2361

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی شیمی  – بیوتکنولوژی و محیط زیست – 2362

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی فناوری نانو  – نانو مواد – 2363

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی فناوری نانو  – نانو الکترونیک – 2364

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  – شکافت و راکتور – 2366

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  – شکافت و پرتوپزشکی – 2367

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  – شکافت و چرخه سوخت – 2368

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  – گداخت – 2369

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نساجی  – تکنولوژی نساجی – 2370

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نساجی  – شیمی نساجی و علوم الیاف – 2371

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی آی تی – 2372

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی سیستم های انرژی – 2373

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های علوم پزشکی – 2600

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش بهداشت – 2602

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ایمن شناسی پزشکی – 2604

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیوتراپی – 2607

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیک پزشکی – 2609

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ویروس شناسی پزشکی – 2610

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم تشریحی  – 2614

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون – 2618

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته قارچ شناسی پزشکی – 2619

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های زبان – 2800

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان فرانسه – 2803

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ادبیات فرانسه – 2804

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان روسی – 2805

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان شناسی همگانی – 2810

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فرهنگ و زبان های باستانی – 2811

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی – 2400

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آلودگی های محیط زیست – 2401

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بوم شناسی و مدیریت حیات وحش – 2402

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ارزیابی محیط زیست – 2403

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مکانیک ماشین های کشاورزی – 2404

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مکانیزاسیون کشاورزی – 2405

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح میوه – 2407

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته گیاهان زینتی – 2408

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته گیاهان دارویی – 2409

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی پس از برداشت – 2410

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی – 2411

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکنولوژی مواد غذایی – 2412

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته میکروبیولوژی – بهداشت و بیوتکنولوژی و مواد غذایی – 2413

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی مواد غذایی – 2414

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی صنایع غذایی – 2415

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیولوژی خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – 2420

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیک و حفاظت خاک – 2421

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک – 2422

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی و حاصلخیزی خاک – 2423

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی دام – 2424

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تغذیه دام و نشخوارکنندگان طیور و دام و طیور – 2425

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اصلاح و نژاد دام و ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی – 2426

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آبیاری و زهکشی و علوم و مهندسی آبیاری – 2427

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سازه های آبی – 2428

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته منابع آب – 2429

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته هواشناسی کشاورزی – 2430

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اصلاح نباتات – ژنتیک بیومتری – 2431

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی – علوم و تکنولوژی بذر – 2432

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اصلاح نباتات – بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی – 2433

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم علف های هرز ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز – 2434

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی تولیدات گیاهی – 2435

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اکولوژی گیاهان زراعی – کشاورزی اکولوژیک – 2436

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ترویج و آموزش کشاورزی – 2437

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته توسعه روستایی – توسعه کشاورزی – 2438

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیماری شناسی گیاهی – 2440

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جنگلداری و اقتصاد جنگل – 2441

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جنگلداری و علوم جنگل – 2442

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جنگلداری و اکولوژی جنگل – 2443

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکثیر و پرورش – 2444

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فرآوری محصولات شیلاتی – 2445

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بوم شناسی آبزیان شیلاتی – 2446

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تولید و بهره برداری – صید – 2447

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته کشاورزی هسته ای – 2451

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های دامپزشکی – 2700

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مامائی و بیماریهای تولید مثل دامی – 2702

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته کیلینیکال پاتولوژی دامپزشکی – 2706

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی – 2709

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ویروس شناسی – 2716

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته قارچ شناسی – 2717

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی – 2720

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فارماکولوژی دامپزشکی – 2722

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی – 2723

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های علوم انسانی – 2100

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جغرافیای سیاسی – 2101

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی شهری – 2102

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی روستایی – 2103

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جغرافیای طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی – 2104

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جغرافیای طبیعی با گرایش اقلیم شناسی – 2105

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق جزا – 2114

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق بین الملل – 2115

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق خصوصی – 2116

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم سیاسی- 2117

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مدیریت – 2118

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حسابداری – 2119

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی – 2120

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه فلسفه – 2121

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فلسفه تعلیم و تربیت – 2122

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی درسی – 2123

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مدیریت آموزشی – 2124

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی تربیتی – 2125

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکنولوژی آموزشی – 2126

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش عالی – 2127

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی – 2128

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی آموزشی – 2129

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مشاوره و راهنمایی – 2130

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم ارتباطات – 2131

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی – 2133

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته باستان شناسی – 2134

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته محیط زیست – برنامه ریزی  – 2135

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته کارآفرینی – 2136

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث – 2138

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه کلام – 2143

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته فقه شافعی- 2144

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز – 2145

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان و ادبیات عرب – 2802

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان فرانسه – 2803 – 2804

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان روسی – 2805

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان آلمانی – 2806

 دانلود سوالات دکتری 91 زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته ها – 401D

 دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی – 2900

 

رمز همه فایلها :                     www.konkur.in

 

ارسال دیدگاه

569
0

494 نظرات جدید
75 پاسخ به نظرات
1 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
309 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
شیخ ملاهی

با عرض سلام
لطفا پاسخنامه آزمون دکتری آسیب شناسی ورزشی سال ۹۱ و ۹۲ را ارسال کنید.
با تشکر

شیخ ملاهی

سلام و وقت بخیر
لطفا پاسخنامه دکتری آسیب ورزشی ۹۱ را ارسال کنید. با تشکر

زینب

سلام. لطفا کلید سوالات کنکور دکتری ۹۱ و ۹۲ رشته علوم و مهندسی محیط زیست کد ۲۴۰۱ را برام ایمیل کنید. ممنون

خدیج

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیر محترم و اعضای محترم سایت

خواهشمندم در صورت امکان پاسخنامه دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل سال 91 و 92 را برای من ایمیل فرمایید.

سپاسگزارم از سایت خوبتون

خدیج

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیر محترم و اعضای محترم سایت

خواهشمندم در صورت امکان پاسخنامه دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل سال 91 را برای من ایمیل فرمایید.

سپاسگزارم از سایت خوبتون

زهرا

باسلام
چرا پاسخ سوالات دکتری را نمیگذارید

lind

سلام و خسته نیاشید. لطفا کلید سوالات عمومی و تخصصی ادبیات انگلیسی سالهای 91 و 92 را برای من ایمیل بفرمایید. ممنون

نسرين

سلام لطفا کلید سوالات ازمون دکترا 91-92 رشته فیزیولوزی گیاهی با کد 2220 یا برای من ایمیل کنید یا روی سایت منتشر کنید خیلی نیاز دارم
ممنونم

شهروز

سلام ، ممنونم ارسایت خوبتون. لطفا پاسخنامه دکتری 90-91-92 علوم تربیتی 2( مشاوره) و روانشناسی را برام ایمیل کنید .سپاس

emi

سلام. ممنون از سایت خوبتان. لطفا کلید سوالات کنکور دکتری 91 رشته ویروس شناسی دامی را ایمیل فرمایید

پروانه

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیر محترم و اعضای محترم سایت

خواهشمندم در صورت امکان پاسخنامه دکتری اصلاح نباتات سال 91 و 92 را برای من ایمیل فرمایید.

سپاسگزارم از سایت خوبتون

امیر

با سلام
لطف میکنید سوالات دکتری مرتع 91 و 92 رو برام ارسال کنید؟
اگه کلید هم داره ممنون مبشم

سلام پاسخ نامه کلیدی آزمون دکترا 91و92رشته اکولوژی گیاهان زراعی -کشاورزی اکولوژِک رومیخواستم باتشکر

فرشید حاجی بابایی

با سلام
با تشکر از سایت خوبتون
میشه لطفا پاسخ سوالات سال 91و92 دکتری رشته شیمی معدنی را برام ایمیل بفرمایید.
با سپاس

زهره

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما تورخدا اگه کسی کلید آزمون دکترا 91 رو داره لطفا تو سایت بزارید

فایزه سلطانیان

سلام ببخشید میشه پاسخ نامه ازمون دکتری سال 91 و 92 را در رشتع جنگلداری و اقتصاد جنگل برام میل کنید .لطفاا خواهش میکنم

فهیمه خادم پور

با سلام و احترام
لطفا اگه امکان داره کلید سوالات کنکور دکترای سال 91 و سال 92 مهندسی منابع آب با کد 2429 بفرستین خیلی ضروری هس
ممنونم

محسن

با سلام
خواهش میکنم هرکی پاسخنامه کنکور 91 و 92 رشته مهندسی معدن گرایش فرآوری را داره واسم بفرستید.
ممنون

nn

پاسخنامه سوالات 92و91و 90 دکتری رشته ی مهندسی عمران نقشه برداری- سنجش از دور رو می خواستم
اگه امکان داره برام میل کنید
ممنون

زهرا

با سلام و احترام
خواهشمندم سوالات و پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور مربوط به رشته بیماری شناسی گیاهی کد 2440 را برای اینجانب ارسال نمایید
سپاسگزارم
برای کلیه سالهای موجود

مهدی

با سلام و خسته نباشید ….

اگه امکانش هست سوالات دکتری آبخیزداری 90 و 91 را بهمراه پاسخنامه سالهای مربوطه رو برام ایمیل کنین …

خواهشمند در صورت رویت پیام بنده پاسخگوی درخواست من باشید …

پیشاپیش از همکاری و لطف شما سپاسگزار و قدردانم ….

باتشکر

مهدی پورعلی

مهرو

سلام سوالات 91 و 92 پاسخ نامه ندارند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پارسا

با سلام و وقت بخیر
سپاس فراوان از مطالب مفیدی که در سایت قرار دادید.
کلید سوالات کنکور دکتری هوافضا سال 91 (دفترچه های عمومی و اختصاصی) را میخواستم. خواهشمندم ارسال فرمایید.

متشکرم

محسن

سلام پاسخنامه محیط زیست – آمایش محیط زیست سال 92 را لازم دارم

شوکا

سلام اگر 91 رو دارید پاسخنامه شو برای بنده لطفا ایمیل کنید

مصطفی

با سلام
آیا پاسخ نامه آزمون های 92 و 91 موجود است؟

محسن

لطفا پاسخ نامه سوالات کنکور دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی برای سالهای 91 و 92 برای من ایمیل بفرمایید . با تشکر فراوان از زحمات شما

golnoosh

سلام
وقت بخیر
میشه بگید کلید سوالات دکتری رو از کجا میشه پیدا کرد؟
ممنونم

سلام
من پاسخ نامه کلیدی آزمون دکترا 91 و92 رو می خواهم، میشه کمک کنید در صورت امکان آن را روی سایت قرار دهید. قبلا از همکاری صمیمانه جنابعالی و همکاران محترمتان کمال تشکر را داریم .
ارادتمند شما
مویدی

شکوفه

سلام
سایتتون واقعا عالیه
لطف کنید کلید سوالات کنکور دکتری 91و92
رشته های اموزش و ادبیات و ترجمه زبان انکیسی رو برام میل کنید.
بسیار ممنونم

نگین

با سلام و عرض احترام
لطفا پاسخ نامه ی دکتری علوم جانوری -تکوین رو هم روی سایت بذارین یا اگر ممکنه برام ایمل بفرمایید.
متشکرم

وحید

سلام
با سپاس فراوان از الطافتون که با این امر خیر باعث موفقیت دانشجویان و اینده سازان گرامی شدید. لطفا پاسخ سوالات دکتری شهرسازی 92 و 91 رو برام ایمیل کنید.

ندا

سلام ممکن سوالات و پاسخنامه کنکور آزاد مدیریت بازرگانی-بازاریابی مقطع دکتری رو از سال 91-94 بزارید؟ ممنون

حسین اصغریان

لطفا کلید دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 91 را برام ایمیل کنید

مهدی z

سلام
لطفا کلید دکتری مهندسی مواد 91و 92 را برامایمیل کنید

مهدی

لطفا کلید دکتری مهندسی مواد 91 و 92 را برام ایمیل کنید

عزیز حیاتی

با سلام وعرض ادب خدمت همه عزیزان
خواستم از همه شما عزیزان تشکر کنم نسبت به این زحماتی که شما آقایان و خانمها نسبت به این محبت بی دریغ که چنین زحمتی را شما متقبل شدید و نمونه سوالات را کنکور دکتری 91الی 94را به صورت رایگان در سایت قرار دادید تا دست خیلی از دلالان و مفت خوران بریده شود .ممنون مومنون ممنون

مهرزاد

سلام اینکه رمزش کارنمیکنه

لیلا

با سلام و خسته نباشید امکانش هست کلید سوالات دکتری مشاوره 91و92و93و 94 رو برام ایمیل کنید. خیلی ممنون

با سلام و تشکر ویژه از کمک های بی ریایتان به همنوعان خود

آتنا-بیوتکنولوژی کشاورزی

سلام ممنون میشم سوالات کنکور دکترا بیوتکنولوژی کشاورزی و زراعت سالهای 93 و 92 و91 و90 را به همراه پاسخنامه و سوالات استعداد تحصیلی کشاورزی را به همراه پاسخنامه برایم ارسال نماید
تشکر

پریا

با سلام واحترام
تشکر از سایت خیلی خوبتون
میشه ازتون خواهش کنم سوالات 10 سال گذشته دکتری مرمت ابنیه رو برام ایمیل کنید (همراه با پاسخ )
سپاس از زحماتتون

sadaf

با سلام و سپاس از زحماتتون
لطفا کلید آزمون دکترای تکثیر و پرورش آبزیان 91 و 92 (2444) را ایمیل بفرمایید
با تشکر

علیرضا گودرزی

با سلام و احترام و ادب خدمت مسئولان کوشای سایت.
اول از همه از زحمات بی دریغ شما متشکرم.
لطفا بی زحمت سوالات و جواب کنکود دکتری 92 و 91 مکانیک-گرایش کنترل و ارتعاشات و همچنین سوالات و پاسخ های زبان و استعداد گروه فنی مهندسی این سال ها را نیز برای بنده ارسال نمایید.
با تشکر فراوان-گودرزی

بهنام

با سلام لطفا پاسخنامه یا کلید سوالات ازمون دکترا فلسفه تعلیم و تربیت سال 91 را برایم ارسال کنید سپاسگزارم

JIGGAR

با سلام لطفا کلید ازمون 91 و 92 روانشناسی استثنایی را محض رضای خدا بفرستید
متشکرم

رضاییان

سلام
لطفا کلید آرمون آمورش عالی، اسفند 91 را بفرستید.
تشکر

حسين

سلام

آیا ممکنه کلید سوالات فلسفه(کد 2121) سال های 91 و 92 رو برای من ارسال کنید.

متشکرم

ترنم

سلام
من پاسخ نامه ی کلیدی کنکور دکتری شیمی معدنی سال های 91و92 رومیخواستم اگه امکانش هست سریع برام بفرستید ممنون میشم.

saba

میشه لطف کنید کلید شیمی آلی 91 و 92 رو واسم بفرستین
ممنوون

Malihe

سلام، وقت بخیر، تشکر بابت سایت مفیدتون.

سوالات دکتری 91 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی با کد 2229 رو نذاشتین.

میشه سوالات رو قرار بدین یا اینکه به آدرس ایمیل بنده ارسال کنید؟ سپاسگزارم. اگر کلیدشون رو هم داشته باشین و ارسال بفرمایید که عالیه. اگر هم کلید در دسترس نیست، همون سوالات.
فقط
اگر لطف کنید هر چه سریعتر این اتفاق بیوفته ممنون میشم، چون هفته دیگه آزمون دکتری ست! 🙂

Malihe

سلام،

تشکر از توجهتون، دقت کنید که الان صبح روز بعد هست، ولی هنوز اضافه نشده! 🙂

مرسی من از سایت دیگه ای دانلودش کردم. ولی شما بازم در سایتتون قرارش بدین، خوبه که مجموعتون کامل باشه برای افراد دیگه ای که من بعد مراجعه میکنن.

با این وجود من کماکان بابت سابت خوبتون تشکر میکنم، 🙂
موفق و پیروز باشید.

تبلیغات متنی