دکتری

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1402

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1402

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1402 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 1402 رشته های مختلف برای د ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1402

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1402

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1402 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۲ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1402 در تاریخ 11 اسفند ماه 1401 برگزار شد.    ...

ادامه مطلب...

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1401

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1401

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1401 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 1401 رشته های مختلف برای د ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1401

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1401

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1401 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۱ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1401 در تاریخ 6 اسفند ماه 1400 برگزار شد.    ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1400 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1400 در تاریخ 15 اسفند ماه 99 برگزار شد.  ...

ادامه مطلب...

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1400

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1400

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1400 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 1400 رشته های مختلف برای د ...

ادامه مطلب...

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 99 رشته های مختلف برای داوطل ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 99 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 99 در روز پنجشنبه ، نهم مرداد ماه 99 برگزار شد. ...

ادامه مطلب...

مصاحبه با رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مصاحبه با رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مصاحبه امروز سایت کنکور با علیرضا پیرویسیان، رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی می باشد. ایشون مقطع کارشناسی رو در دانشگاه خلیج فارس بوشهر در رشته مهندسی شیمی و مقطع کارشناسی ارشد رو در دانشگاه تربیت مدر ...

ادامه مطلب...

دانلود کنکور دکتری 98 مدرسی معارف اسلامی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مدرسی معارف اسلامی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مدرسی معارف اسلامی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مدرسی معارف اسلامی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 754 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی ب ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 558 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 رشته زیست شناسی دریا (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 رشته زیست شناسی دریا (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته رشته زیست شناسی دریا برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 رشته زیست شناسی دریا به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 619 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی عمران -سازه (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی عمران -سازه (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی عمران -سازه برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی عمران -سازه به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 726 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیک بیوسیستم (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیک بیوسیستم (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیک بیوسیستم به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 875 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی محیطزیست – موادزائدجامد (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی محیطزیست – موادزائدجامد (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی محیطزیست – موادزائدجامد برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی محیطزیست – موادزائدجامد به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 493 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 661 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 حشره شناسی کشاورزی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 حشره شناسی کشاورزی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته حشره شناسی کشاورزی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 حشره شناسی کشاورزی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 1,299 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 زبان وادبیات عرب (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 زبان وادبیات عرب (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته زبان وادبیات عرب برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 زبان وادبیات عرب به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 486 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 جراحی دامپزشکی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 جراحی دامپزشکی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته جراحی دامپزشکی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 جراحی دامپزشکی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 1,011 بار
 • بدون نظر
 • دکتری