دکتری

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1403

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1403

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1403 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه این مطلب سایت کنکور آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 1403 رشته ه ...

ادامه مطلب...

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1402

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1402

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1402 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 1402 رشته های مختلف برای د ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1403

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1403

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1403 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۳ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1403 در تاریخ 3 اسفند ماه 1402 برگزار شد.    دفترچه ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1402

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1402

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1402 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۲ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1402 در تاریخ 11 اسفند ماه 1401 برگزار شد.    ...

ادامه مطلب...

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1401

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1401

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1401 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 1401 رشته های مختلف برای د ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1401

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1401

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1401 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۱ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1401 در تاریخ 6 اسفند ماه 1400 برگزار شد.    ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1400 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1400 در تاریخ 15 اسفند ماه 99 برگزار شد.  ...

ادامه مطلب...

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1400

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1400

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 1400 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 1400 رشته های مختلف برای د ...

ادامه مطلب...

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99

نمونه کارنامه های آزمون دکتری 99 برای رشته های مختلف دانشگاهی در ادامه مطلب آورده شده است. داوطلبان دکتری میتوانند کارنامه خود را برای ما بفرستند تا به آرشیو مناسبی از کارنامه های کنکور دکتری 99 رشته های مختلف برای داوطل ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 99 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 99 در روز پنجشنبه ، نهم مرداد ماه 99 برگزار شد. ...

ادامه مطلب...

مصاحبه با رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مصاحبه با رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مصاحبه امروز سایت کنکور با علیرضا پیرویسیان، رتبه 14 کنکور دکتری 99 رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی می باشد. ایشون مقطع کارشناسی رو در دانشگاه خلیج فارس بوشهر در رشته مهندسی شیمی و مقطع کارشناسی ارشد رو در دانشگاه تربیت مدر ...

ادامه مطلب...

دانلود کنکور دکتری 98 زبان و ادبیات فارسی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 زبان و ادبیات فارسی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته زبان و ادبیات فارسی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 زبان و ادبیات فارسی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 3,326 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – مدیریت ورزشی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – مدیریت ورزشی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – مدیریت ورزشی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 794 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 زیست شناسی گیاهی – سلولی وتکوینی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 زیست شناسی گیاهی – سلولی وتکوینی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی وتکوینی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 زیست شناسی گیاهی – سلولی وتکوینی به ادامه مطلب برو ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 568 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی عمران – ژئوتکنیک (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی عمران – ژئوتکنیک (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی عمران – ژئوتکنیک به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 1,067 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 1,119 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 894 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 فناوری نانو- نانوالکتریک (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 فناوری نانو- نانوالکتریک (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته فناوری نانو- نانوالکتریک برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 فناوری نانو- نانوالکتریک به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 562 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مدیریت پروژه وساخت (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مدیریت پروژه وساخت (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مدیریت پروژه وساخت برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مدیریت پروژه وساخت به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 902 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 ترویج واموزش کشاورزی پایدار (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 ترویج واموزش کشاورزی پایدار (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته ترویج واموزش کشاورزی پایدار برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 ترویج واموزش کشاورزی پایدار به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 816 بار
 • بدون نظر
 • دکتری