تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

سوالات امتحانات نهایی

آرشیو کامل سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم

آرشیو کامل سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم

آرشیو کامل سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم رو در این مطلب از سال 1397 تا 1401 برای شما جمع آوری کرده ایم. این آرشیو براساس نمونه سوالات هر درس و همچنین براساس تاریخ برگزاری توسط سایت کنکور تهیه شده است. جهت دانلود میب ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحانات نهایی پایه دوازدهم شهریور ماه 1402

دانلود امتحانات نهایی پایه دوازدهم شهریور ماه 1402

در این مطلب تمامی سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی پایه دوازدهم برگزار شده در مرداد و شهریور ماه 1402 آورده شده است. برای دانلود امتحانات نهایی پایه دوازدهم به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی سال دوازدهم (1397 تا 1402)

سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی سال دوازدهم (1397 تا 1402)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سال علوم اجتماعی سال دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی رشته های ریاضی، تجربی برگزار شده از سال 1397 تا 1402 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی علوم ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی جغرافیا 3 پایه دوازدهم (1397 تا 1402)

سوالات امتحان نهایی جغرافیا 3 پایه دوازدهم (1397 تا 1402)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سال جغرافیا 3 انسانی پایه دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی جغرافیا 3 انسانی برگزار شده از سال 1397 تا 1402 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی جغرافیا 3 انسانی ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم شهریور 1402

دانلود امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم شهریور 1402

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی سلامت و بهداشت شهریور ماه 1402 پایه دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 12 شهریور 1402   کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت سال دوازدهم (1397 تا 1402)

سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت سال دوازدهم (1397 تا 1402)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سلامت و بهداشت 3 سال دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت رشته های ریاضی، تجربی برگزار شده از سال 1397 تا 1402 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی سل ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته سال دوازدهم (1397 تا 1402)

سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته سال دوازدهم (1397 تا 1402)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سال ریاضیات گسسته سال دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته برگزار شده از سال 1397 تا 1402 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته سال دوازده ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم (1397 تا 1402)

سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم (1397 تا 1402)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سال ریاضی و آمار 3 انسانی پایه دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 انسانی برگزار شده از سال 1397 تا 1402 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی ریاضی و ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی عربی 3 سال دوازدهم (1397 تا 1402)

سوالات امتحان نهایی عربی 3 سال دوازدهم (1397 تا 1402)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سال عربی 3 سال دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی عربی 3 رشته های ریاضی، تجربی برگزار شده از سال 1397 تا 1402 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی عربی 3 سال دوازد ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی عربی 3 انسانی پایه دوازدهم (1397 تا 1402)

سوالات امتحان نهایی عربی 3 انسانی پایه دوازدهم (1397 تا 1402)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سال عربی 3 انسانی پایه دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی عربی 3 رشته انسانی برگزار شده از سال 1397 تا 1402 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی عربی 3 انسانی سال ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی شیمی 3 سال دوازدهم (1397 تا 1402)

سوالات امتحان نهایی شیمی 3 سال دوازدهم (1397 تا 1402)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سال شیمی 3 سال دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی شیمی رشته های ریاضی و تجربی برگزار شده از سال 1397 تا 1402 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی شیمی 3 سال دوازده ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 انسانی پایه دوازدهم (1397 تا 1402)

سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 انسانی پایه دوازدهم (1397 تا 1402)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سال تاریخ 3 انسانی پایه دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 انسانی برگزار شده از سال 1397 تا 1402 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی تاریخ 3 انسانی پایه د ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی زبان خارجی 3 پایه دوازدهم شهریور 1402

دانلود امتحان نهایی زبان خارجی 3 پایه دوازدهم شهریور 1402

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی زبان خارجی 3 شهریور ماه 1402 پایه دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 5 شهریور 1402   کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 سال دوازدهم (1397 تا 1402)

سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 سال دوازدهم (1397 تا 1402)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سال زبان انگلیسی 3 سال دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 رشته های ریاضی، تجربی برگزار شده از سال 1397 تا 1402 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم شهریور 1402

دانلود امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم شهریور 1402

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 شهریور ماه 1402 پایه دوازدهم رشته انسانی تاریخ برگزاری : 4 شهریور 1402   دانلود سوالات از کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...