دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 97

دانلود سوالات و پاسخ دکتری 97

دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال 1397آزمون دکتری 97 روز چهارم اسفندماه ۹۶ در ۱۱۷ حوزه امتحانی در ۵۵ شهر کشور برگزار شد. تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۰۶ داوطلب در آزمون دکتری 97 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ثبت نام کردند که از این تعداد، ۱۸۷ هزار و ۸۲۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند.از تعداد حاضرین در جلسه آزمون، تعداد ۱۷۳ هزار و ۷۶۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند و در نهایت تعداد ۱۲۴ هزار و ۹۰۵ داوطلب و یا به عبارت دیگر ۷۱.۸۸ درصد مجازین نسبت به انتخاب کدرشته محل های تحصیلی خود در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش اقدام کردند. ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ نتیجه انتخاب رشته داوطلبان دکتری ۹۷ اعلام شد و بر اساس ضوابط تعداد ۵۹ هزار و ۳۸۶ نفر از داوطلبان انتخاب رشته کننده در کدرشته محل های انتخابی دارای حد نصاب نمره علمی لازم اعلام شدند. آزمون مرحله دوم شامل مصاحبه علمی و سنجش عملی، بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان توسط دانشگاههای پذیرنده دانشجوی دکتری در روزهای ۷ خرداد تا ۸ مرداد صورت گرفت.

گزینش نهایی داوطلبان در هر کدرشته‌محل بر اساس نمره کل نهایی حاصل از نمره علمی آزمون متمرکز (نمره کل اولیه- ۵۰ درصد در شیوه پذیرش آموزشی- پژوهشی و ۳۰ درصد در شیوه پذیرش پژوهش محور) و نمرات مراحل مختلف ارزیابی تخصصی، حدنصاب تعیین شده توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هر کدرشته محل و با توجه به اولویت کدرشته‌محل‌هایی که برای مصاحبه معرفی شده‌اند، صورت گرفته است. ۱۱ هزار و ۹ نفر در آزمون دکتری 97 پذیرفته شده اند که فهرست اسامی آنها ۴ شهریور 97 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.دفترچه سوالات پاسخ کلیدی دفترچه شماره 1
دانلود دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود دانلود ژئومورفولوژی
دانلود دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود دانلود علوم اقتصادی
دانلود دانلود مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلود دانلود مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام
دانلود دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود دانلود اقتصاد نفت و گاز
دانلود دانلود مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود دانلود مدیریت دولتی
دانلود دانلود مدیریت صنعتی
دانلود دانلود مدیریت آموزشی
دانلود دانلود مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود دانلود کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود دانلود گردشگری
دانلود دانلود مالی
دانلود دانلود حسابداری
دانلود دانلود زبان و ادبیات فارسی
دانلود دانلود علم و اطلاعات دانش شناسی
دانلود دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود دانلود فلسفه
دانلود دانلود فلسفه – منطق
دانلود دانلود فلسفه – علم
دانلود دانلود فلسفه و کلام
دانلود دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود دانلود علوم اجتماعی
دانلود دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود دانلود مشاوره
دانلود دانلود رشته علوم ارتباطات
دانلود دانلود باستان شناسی
دانلود دانلود محیط زیست
دانلود دانلود علوم قرآن و حدیث
دانلود دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود دانلود  ادیان و عرفان
دانلود دانلود الهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود دانلود فقه شافعی
دانلود دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود دانلود تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود دانلود تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود دانلود تربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلود دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود دانلود تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود دانلود شیمی – شیمی فیزیک
دانلود دانلود شیمی – شیمی آلی
دانلود دانلود شیمی – شیمی تجزیه
دانلود دانلود شیمی – شیمی معدنی
دانلود دانلود شیمی -شیمی پلیمر
دانلود دانلود شیمی کاربردی
دانلود دانلود فیتوشیمی
دانلود دانلود آب و هواشناسی
دانلود دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود دانلود زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
دانلود دانلود زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود دانلود زیست شناسی گیاهی – سلولی وتکوینی
دانلود دانلود زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
دانلود دانلود علوم جانوری -بیوسیستماتیک
دانلود دانلود زیست شناسی جانوری – سلولی وتکوینی
دانلود دانلود زیست شناسی -سلولی ومولکولی
دانلود دانلود بیوشیمی
دانلود دانلود ژنتیک مولکولی
دانلود دانلود             رشته بیوفیزیک
دانلود دانلود زیست فناوری میکروبی
دانلود دانلود آمار
دانلود دانلود ریاضی محض
دانلود دانلود      ریاضی کاربردی
دانلود دانلود رشته فیزیک دریا
دانلود دانلود رشته زیست شناسی دریا
دانلود دانلود علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک
دانلود دانلود رشته فیزیک
دانلود دانلود فوتونیک
دانلود دانلود رشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی
دانلود دانلود رشته ژئوفیزیک -زلزله شناسی
دانلود دانلود رشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس
دانلود دانلود رشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی
دانلود دانلود رشته علوم وفناوری نانو-نانوشیمی
دانلود دانلود  رشته ریززیست فناوری
دانلود دانلود رشته بیوانفورماتیک
دانلود دانلود  علوم کامپیوتر
دانلود دانلود  علوم شناختی
دانلود دانلود  مهندسی برق –  الکترونیک
دانلود دانلود  مهندسی برق – مخابرات
دانلود دانلود  مهندسی برق – قدرت
دانلود دانلود مهندسی برق – کنترل
دانلود دانلود مهندسی عمران -سازه
دانلود دانلود  مهندسی عمران – زلزله
دانلود دانلود  مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلود دانلود  مهندسی عمران – مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی
دانلود دانلود  مهندسی عمران – راه وترابری
دانلود دانلود مهندسی عمران – سواحل بنادروسازه های دریایی
دانلود دانلود  مهندسی عمران -مدیریت منابع اب
دانلود دانلود مهندسی عمران – حمل ونقل
دانلود دانلود مهندسی عمران – مدیریت ساخت
دانلود دانلود  مهندسی عمران – محیطزیست
دانلود دانلود  مهندسی نقشه برداری – ژئودزی
دانلود دانلود مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلود دانلود  مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور
دانلود دانلود  مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی  (GIS)
دانلود دانلود  مهندسی مکانیک – ساخت وتولید
دانلود دانلود  مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلود دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دانلود مهندسی مکانیک – دینامیک کنترل وارتعاشات
دانلود دانلود  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلود دانلود  مهندسی دریا
دانلود دانلود  مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
دانلود دانلود  مهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلود دانلود  مهندسی هوافضا- سازه های هوایی
  دانلود   دانلود مهندسی هوافضا – دینامیک پروازوکنترل
  دانلود   دانلود  مهندسی معدن – اکتشاف
دانلود  دانلود   مهندسی معدن – استخراج
دانلود دانلود  مهندسی معدن – فراوری موادمعدنی
  دانلود   دانلود مهندسی معدن – مکانیک سنگ
  دانلود   دانلود  مهندسی پلیمر- پلیمر
  دانلود   دانلود مهندسی پلیمر- رنگ
دانلود دانلود  مهندسی محیطزیست  -منابع اب
  دانلود   دانلود مهندسی محیطزیست – اب وفاضلاب
  دانلود   دانلود  مهندسی محیطزیست – موادزائدجامد
  دانلود   دانلود  مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلود  دانلود                    مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلود  دانلود   مهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلود دانلود  مهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلود دانلود مهندسی صنایع
دانلود دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود   دانلود                        مهندسی نفت – اکتشاف
  دانلود   دانلود  مهندسی نفت
  دانلود   دانلود مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم
  دانلود   دانلود مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود  دانلود   مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
دانلود  دانلود   مهندسی کامپیوتر- شبکه ورایانش
  دانلود   دانلود مهندسی فناوری اطلاعات
  دانلود   دانلود مهندسی موادومتالورژی
  دانلود   دانلود  مهندسی شیمی
  دانلود   دانلود  مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
  دانلود   دانلود  فناوری نانو- نانومواد
  دانلود   دانلود              فناوری نانو- نانوالکتریک
  دانلود   دانلود  مهندسی هسته ای – کاربردپرتوها
  دانلود   دانلود  مهندسی هسته ای – راکتور
  دانلود   دانلود  مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
  دانلود   دانلود  مهندسی هسته ای – گداخت
  دانلود   دانلود مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
  دانلود   دانلود  مهندسی نساجی – شیمی نساجی وعلوم الیاف
  دانلود   دانلود مهندسی سیستم های انرژی
دانلود دانلود رشته آگروتکنولوژی
دانلود دانلود رشته آگروتکنولوژی – بذر
دانلود دانلود رشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
دانلود دانلود پژوهش هنر
دانلود  دانلود  شهرسازی
  دانلود   دانلود معماری
  دانلود   دانلود                             مدیریت پروژه وساخت
دانلود دانلود رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود   دانلود  علوم ومهندسی ابخیزداری
دانلود دانلود علوم و مهندسی مرتع
دانلود دانلود اگرواکولوژی
  دانلود   دانلود مدیریت وکنترل بیابان
  دانلود   دانلود علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات
دانلود دانلود علوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
دانلود   دانلود علوم ومهندسی شیلات – تکثیروپرورش ابزیان
دانلود دانلود علوم ومهندسی جنگل مدیریت جنگل
دانلود دانلود علوم ومهندسی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
  دانلود دانلود علوم ومهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
  دانلود   دانلود بیماری شناسی گیاهی
دانلود   دانلود  حشره شناسی کشاورزی
  دانلود   دانلود توسعه کشاورزی
  دانلود   دانلود ترویج واموزش کشاورزی پایدار
  دانلود   دانلود ژنتیک وبه نژادی گیاهی
دانلود دانلود  علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی
دانلود   دانلود علوم ومهندسی اب -منابع اب
دانلود دانلود  علوم ومهندسی اب -سازه های ابی
دانلود   دانلود علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی
دانلود دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-بیولوژی و آناتومی
دانلود دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلود دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
دانلود   دانلود  علوم دامی
  دانلود دانلود مدیریت منابع خاک
دانلود دانلود  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک
دانلود دانلود اقتصادکشاورزی
دانلود دانلود علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دانلود علوم ومهندسی باغبانی
  دانلود   دانلود  زبان وادبیات عرب
دانلود دانلود            مطالعات زنان
 دانلود   دانلود  جمعیت شناسی
   دانلود    دانلود حقوق نفت وگاز
   دانلود    دانلود حقوق خصوصی
دانلود    دانلود حقوق بین الملل عمومی
دانلود   دانلود حقوق جزاوجرم شناسی
   دانلود    دانلود  حقوق عمومی
دانلود    دانلود روان شناسی
   دانلود    دانلود سنجش واندازه گیری
دانلود دانلود  روانشناسی واموزش کودکان استثنایی
دانلود دانلود اموزش عالی
  دانلود    دانلود  تکنولوژی اموزشی
  دانلود    دانلود  روان شناسی تربیتی
دانلود دانلود      آموزش زبان انگلیسی
دانلود دانلود زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی
دانلود دانلود جراحی دامپزشکی
دانلود دانلود مامائی وبیماری های تولیدمثل دام
دانلود دانلود بیماری های داخلی دام های کوچک
دانلود دانلود بیماری های داخلی دام های بزرگ
دانلود دانلود رادیولوژی دامپزشکی
دانلود دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود دانلود پاتولوژی دامپزشکی
دانلود دانلود بهداشت وبیماری های پرندگان
دانلود دانلود بهداشت وبیماری های ابزیان
دانلود دانلود بهداشت موادغذایی
دانلود دانلود بهداشت خوراک دام
دانلود دانلود اپیدمیولوژی
دانلود دانلود انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دانلود باکتری شناسی
دانلود دانلود ویروس شناسی
دانلود دانلود قارچ شناسی
دانلود دانلود ایمنی شناسی
دانلود دانلود بیوتکنولوژی
دانلود دانلود فناوری تولیدمثل دردامپزشکی
دانلود دانلود  سم شناسی
دانلود دانلود فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود دانلود فیزیولوژی
دانلود دانلود آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
دانلود دانلود  بافت شناسی مقایسه ای
دانلود دانلود  بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی
دانلود دانلود اموزش زبان فرانسه
دانلود دانلود ادبیات فرانسه
دانلود دانلود اموزش زبان روسی
دانلود دانلود اموزش زبان المانی
دانلود دانلود آموزش زبان انگلیسی
دانلود دانلود زبان وادبیات انگلیسی
دانلود دانلود ترجمه
دانلود دانلود زبان شناسی
دانلود دانلود فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دانلود زمین شناسی نفت
دانلود دانلود زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود دانلود زمین شناسی اب های زیرزمینی
دانلود دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود دانلود هواشناسی
دانلود دانلود مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود دانلود مرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی
دانلود دانلود رشته بیوشیمی
دانلود دانلود رشته میکروبیولوژی
دانلود دانلود تئاتر

 دفترچه های شماره دو

دانلود دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802
دانلود دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803
دانلود دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته 2804
دانلود دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809
دانلود دانلود زبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

ارسال دیدگاه

11
0

7 نظرات جدید
4 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
8 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
پریسا یمینی

پاسخنامه سوالات اختصاصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات سال ۱۳۹۷ که لینک زیر برای اون ثبت شده قابل دانلود نیست. لطفا لینک شکسته رو تصحیح بفرمایید تا بشه دانلودش کرد.

https://dl.konkur.in/PHD/97/pasokh/334-E-key-PHD97-%5bwww.konkur.in%5d.pdf

جمشید

درود و ادب. پاسخ کلیدی سوالات تربیت بدنی-رفتارحرکتی را not found می زند. لطفا لینکش را اصلاح کنید. سپاس

حسن

با عرض سلام وخسته نباشید سایت جامع و کاملی هست. لطفا کلید سوالات باکتری شناسی دامپزشکی را اصلاح بفرمایید چون در دسترس نمی باشد. با تشکر

sara

سلام.خسته نباشید
رشته دامپزشکی دفتر چه شماره دو، پاسخ کلیدی not found میزنه میشه لینکش رو اصلاح کنید

صدیقه

درود وقت به خیر، ممنون از سایت خوب تون. لینک دانلود پاسخنامه زبان و ادبیات عرب حذف شده، لطفن رسیده گی کنید. سپاس

زهرا

سلام مدیریت دولتی لینک دانلود پاسخنامش کار نمیکنه لطفا بررسی کنید ممنون

علی

سلام ببخشید کلید کنکور دکتری مورد نظر من کار نمیکنه. بقیه هم خیلیاش کار نمیکنه. ممنون

تبلیغات متنی