کتب دانشگاهی مهندسی شیمی

دانلود کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش دهم (سال 2023)

دانلود کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش دهم (سال 2023)

کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش 10 دهم (سال 2023) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب شامل 977 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب و حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن ویرایش ششم (سال 2002)

دانلود کتاب و حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن ویرایش ششم (سال 2002)

کتاب و حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن ویرایش 6 ششم (سال 2002) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب شامل 814 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن شامل 1745 صفحه می باشد. & ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم راجندرا کاروا ویرایش دوم (سال 2020)

دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم راجندرا کاروا ویرایش دوم (سال 2020)

کتاب انتقال حرارت و جرم راجندرا کاروا ویرایش 2 دوم (سال 2020) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. کتاب انتقال حرارت و جرم راجندرا کاروا در 1162 صفحه و به زبان انگلیسی تالیف شده است. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مبانی علوم حرارتی سنجل ویرایش ششم (سال 2022)

دانلود کتاب مبانی علوم حرارتی سنجل ویرایش ششم (سال 2022)

کتاب مبانی علوم حرارتی سنجل ویرایش ششم (سال 2022) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب در 977 صفحه و به زبان انگلیسی منتشر شده است. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مکانیک سیالات سنجل ویرایش سال 2020

دانلود کتاب مکانیک سیالات سنجل ویرایش سال 2020

کتاب مکانیک سیالات سنجل ویرایش سال 2020 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب توسط یونس سنجل و جان سیمبالا در 1023 صفحه و به زبان انگلیسی تالیف شده است. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب و حل المسائل ترمودینامیک سنجل ویرایش نهم (سال 2019)

دانلود کتاب و حل المسائل ترمودینامیک سنجل ویرایش نهم (سال 2019)

کتاب و حل المسائل ترمودینامیک سنجل ویرایش 9 نهم (سال 2019) جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. این کتاب مخصوص دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی می باشد. این کتاب در 1009 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. حل المسائل این ک ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم سنجل ویرایش ششم (سال 2020)

دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم سنجل ویرایش ششم (سال 2020)

کتاب انتقال حرارت و جرم سنجل ویرایش 6 ششم (سال 2020) جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. این کتاب توسط یونس سنجل و افشین جهانشاهی در 1057 صفحه و به زبان انگلیسی تالیف شده است. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب اصول مکانیک سیالات یورگن زیرپ ویرایش سال 2021

دانلود کتاب اصول مکانیک سیالات یورگن زیرپ ویرایش سال 2021

کتاب اصول مکانیک سیالات یورگن زیرپ ویرایش سال 2021 جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. این کتاب 253 صفحه ای شامل اصول، استاتیک و دینامیک سیالات می باشد. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مبانی انتقال حرارت و جرم برگمن ویرایش هشتم (سال 2017)

دانلود کتاب مبانی انتقال حرارت و جرم برگمن ویرایش هشتم (سال 2017)

کتاب مبانی انتقال حرارت و جرم برگمن ویرایش 8 هشتم (سال 2017) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب شامل 1064 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب سیالات و ترمودینامیک: سیالات ساختاری و چند فازی

دانلود کتاب سیالات و ترمودینامیک: سیالات ساختاری و چند فازی

کتاب سیالات و ترمودینامیک: سیالات ساختاری و چند فازی در سال 2018 منتشر شد. این کتاب 644 صفحه دارد و به زبان انگلیسی می باشد. کتاب سیالات و ترمودینامیک: سیالات ساختاری و چند فازی بخش سوم، توسط کلومبان هات ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب ترمودینامیک جیمز لوس کامب

دانلود کتاب ترمودینامیک جیمز لوس کامب

  کتاب ترمودینامیک جیمز لوس کامب در سال 2018 منتشر شده است. این کتاب 15 فصل دارد و شامل 241 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. جهت دانلود رایگان کتاب ترمودینامیک جیمز لوس کامب به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...