تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود آزمونهای آزمایشی

دانلود آزمون سنجش 11 خرداد 1403 (جامع سوم)

دانلود آزمون سنجش 11 خرداد 1403 (جامع سوم)

دانلود سوالات آزمون سنجش 11 خرداد 1403 پایه دوازدهم تمامی رشته ها به همراه پاسخ تشریحی سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به کانال تلگرام سایت کنکور ، به ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون سنجش 28 اردیبهشت 1403 (جامع دوم)

دانلود آزمون سنجش 28 اردیبهشت 1403 (جامع دوم)

دانلود سوالات آزمون سنجش 28 اردیبهشت 1403 پایه دوازدهم و یازدهم و دهم تمامی رشته ها به همراه پاسخ تشریحی سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به کانال تلگرا ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون 28 اردیبهشت 1403 قلمچی

دانلود آزمون 28 اردیبهشت 1403 قلمچی

دانلود آزمون 28 اردیبهشت 1403 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی   دانلود پاسخ تشریحی از کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 26 اردیبهشت 1403 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 26 اردیبهشت 1403 پایه دوازدهم

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم ریاضی و تجربی 26 اردیبهشت 1403 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی برگزار میشود. ل ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 20 اردیبهشت 1403 تمامی پایه ها

دانلود آزمون خیلی سبز 20 اردیبهشت 1403 تمامی پایه ها

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 20 اردیبهشت 1403 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. آزمون خیلی سبز 20 ار ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 14 اردیبهشت 1403 پایه یازدهم و دهم

دانلود آزمون مدارس برتر 14 اردیبهشت 1403 پایه یازدهم و دهم

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی آزمون مدارس برتر پایه یازدهم و دهم ریاضی و تجربی و انسانی 14 اردیبهشت 1403 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی ب ...

ادامه مطلب...

آزمون آنلاین زیست پلاس و ریاضی پلاس خیلی سبز

آزمون آنلاین زیست پلاس و ریاضی پلاس خیلی سبز

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون آنلاین زیست پلاس و ریاضی پلاس خیلی سبز جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است.   مرحله یازدهم و دوازدهم زیست پلاس اضافه شد (13 اردیبهشت 1403)     ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 31 فروردین 1403 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خیلی سبز 31 فروردین 1403 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 31 فروردین 1403 پایه دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 29 فروردین 1403 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 29 فروردین 1403 پایه دوازدهم

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم ریاضی و تجربی 29 فروردین 1403 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی برگزار میشود. لط ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون 31 فروردین 1403 قلمچی

دانلود آزمون 31 فروردین 1403 قلمچی

دانلود آزمون 31 فروردین 1403 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی   دانلود مابقی پاسخ های تشریحی از کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون سنجش 31 فروردین 1403 (جامع اول)

دانلود آزمون سنجش 31 فروردین 1403 (جامع اول)

دانلود سوالات آزمون سنجش 31 فروردین 1403 پایه دوازدهم تمامی رشته ها به همراه پاسخ تشریحی سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به کانال تلگرام سایت کنکور ، ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 25 فروردین 1403 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 25 فروردین 1403 پایه دوازدهم

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم ریاضی و تجربی 25 فروردین 1403 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی برگزار میشود. لط ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خوشخوان 23 فروردین 1403 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خوشخوان 23 فروردین 1403 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع خوشخوان 23فروردین 1403 پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی (آزمون جامع هشتم انتشارات خوشخوان) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون 24 فروردین 1403 قلمچی (جامع اول)

دانلود آزمون 24 فروردین 1403 قلمچی (جامع اول)

دانلود آزمون 24 فروردین 1403 قلمچی (جامع اول) (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی   کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خوشخوان 16 فروردین 1403 پایه دوازدهم

دانلود آزمون خوشخوان 16 فروردین 1403 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع خوشخوان 16 فروردین 1403 پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی (آزمون جامع هفتم انتشارات خوشخوان) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون خیلی سبز 16 فروردین 1403 تمامی پایه ها

دانلود آزمون خیلی سبز 16 فروردین 1403 تمامی پایه ها

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون خیلی سبز 16 فروردین 1403 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید. آزمون خیلی سبز 16 فرو ...

ادامه مطلب...