تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

سوالات المپياد

دانلود چهل و دومین دوره المپیاد ریاضی سال 1402

دانلود چهل و دومین دوره المپیاد ریاضی سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول چهل و دومین دوره المپیاد ریاضی 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول چهل و دومین دوره المپیاد ریاضی سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود سی و هفتمین دوره المپیاد فیزیک سال 1402

دانلود سی و هفتمین دوره المپیاد فیزیک سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد فیزیک 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد فیزیک سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود سی و چهارمین دوره المپیاد شیمی سال 1402

دانلود سی و چهارمین دوره المپیاد شیمی سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول سی و چهارمین دوره المپیاد شیمی 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول سی و چهارمین دوره المپیاد شیمی سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود سی و چهارمین دوره المپیاد کامپیوتر سال 1402

دانلود سی و چهارمین دوره المپیاد کامپیوتر سال 1402

سوالات مرحله اول سی و چهارمین دوره المپیاد کامپیوتر 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول سی و چهارمین دوره المپیاد کامپیوتر سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود بیست و هفتمین دوره المپیاد زیست شناسی سال 1402

دانلود بیست و هفتمین دوره المپیاد زیست شناسی سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول بیست و هفتمین دوره المپیاد زیست شناسی 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول بیست و هفتمین دوره المپیاد زیست شناسی سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود پنجمین المپیاد علوم زمین سال 1402

دانلود پنجمین المپیاد علوم زمین سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول پنجمین المپیاد علوم زمین 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول پنجمین المپیاد علوم زمین سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود سی و هفتمین دوره المپیاد زبان و ادبیات فارسی سال 1402

دانلود سی و هفتمین دوره المپیاد زبان و ادبیات فارسی سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد زبان و ادبیات فارسی 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد زبان و ادبیات فارسی سال 1402 به ادامه ...

ادامه مطلب...

دانلود پانزدهمین دوره المپیاد علوم و فناوری نانو سال 1402

دانلود پانزدهمین دوره المپیاد علوم و فناوری نانو سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول پانزدهمین دوره المپیاد علوم و فناوری نانو 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول پانزدهمین دوره المپیاد علوم و فناوری نانو سال 1402 به ادامه مطلب ب ...

ادامه مطلب...

دانلود ششمین دوره المپیاد جغرافیا سال 1402

دانلود ششمین دوره المپیاد جغرافیا سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول ششمین دوره المپیاد جغرافیا 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول ششمین دوره المپیاد جغرافیا سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود نهمین دوره المپیاد سلولهای بنیادی سال 1402

دانلود نهمین دوره المپیاد سلولهای بنیادی سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول نهمین دوره المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول نهمین دوره المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی سال 14 ...

ادامه مطلب...

دانلود پنجمین دوره المپیاد تفکر و کارآفرینی سال 1402

دانلود پنجمین دوره المپیاد تفکر و کارآفرینی سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول پنجمین دوره المپیاد تفکر و کارآفرینی 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول پنجمین دوره المپیاد تفکر و کارآفرینی سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود پنجمین دوره المپیاد اقتصاد و مدیریت سال 1402

دانلود پنجمین دوره المپیاد اقتصاد و مدیریت سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول پنجمین دوره المپیاد اقتصاد و مدیریت 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول پنجمین دوره المپیاد اقتصاد و مدیریت سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود هشتمین دوره المپیاد سواد رسانه ای سال 1402

دانلود هشتمین دوره المپیاد سواد رسانه ای سال 1402

سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول هشتمین دوره المپیاد سواد رسانه ای 1402 ، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. لطفا برای دانلود مرحله اول هشتمین دوره المپیاد سواد رسانه ای سال 1402 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود مرحله دوم بیست و ششمین المپیاد زیست شناسی سال 1402

دانلود مرحله دوم بیست و ششمین المپیاد زیست شناسی سال 1402

سوالات مرحله دوم بیست و ششمین دوره المپیاد زیست شناسی 1402، جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این سوالات در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و  علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود مرحله دوم بیست ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات مرحله دوم سی و دومین دوره المپیاد شیمی سال 1401

دانلود سوالات مرحله دوم سی و دومین دوره المپیاد شیمی سال 1401

سوالات مرحله دوم سی و دومین دوره المپیاد شیمی 1401، در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سوالات مرحله دوم سی و دومین دوره المپیاد شیمی 1401 به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مرحله دوم چهلمین المپیاد ریاضی ایران سال 1401

دانلود آزمون مرحله دوم چهلمین المپیاد ریاضی ایران سال 1401

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون مرحله دوم چهلمین المپیاد ریاضی ایران  18 و 19 اردیبهشت 1401 ، در اختیار دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای  دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون مرحله دوم چهلمین ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹

دانلود سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹

سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹، در اختیار دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سوالات مرحله دوم المپیاد ریاضی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات مرحله دوم المپیاد فیزیک سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸

دانلود سوالات مرحله دوم المپیاد فیزیک سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸

سوالات مرحله دوم المپیاد فیزیک سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، در اختیار دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سوالات مرحله دوم المپیاد فیزیک سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...

دانلود بانک سوال المپیاد شیمی سالهای ۷۰ تا ۹۹

دانلود بانک سوال المپیاد شیمی سالهای ۷۰ تا ۹۹

بانک سوال المپیاد شیمی سالهای ۷۰ تا ۹۹ با پاسخنامه کلیدی، شامل سوالات گزیده شده مرحله های اول المپیاد شیمی براساس موضوعات کتاب های نظام جدید می باشد. گزینشگر این مجموعه امیر شروین شکوهی دارنده  مدال برنز المپیاد شیمی می ...

ادامه مطلب...

مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد زیست شناسی ایران اسفند 99

مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد زیست شناسی ایران اسفند 99

دفترچه سوالات مرحله اول بیست و چهارمین دوره آزمون المپیاد زیست شناسی ایران، در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد زیست شناسی ایران به ...

ادامه مطلب...

سی ُامین دوره آزمون المپیاد کامپیوتر 98-99

سی ُامین دوره آزمون المپیاد کامپیوتر 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول سی ُامین دوره آزمون المپیاد کامپیوتر 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سی ُامین دوره آزمون المپیاد کامپیوتر 98 ...

ادامه مطلب...

سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک 98-99

سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سی و سومین دوره آزمون المپیاد فیزیک 98-9 ...

ادامه مطلب...

شانزدهمین دوره آزمون المپیاد نجوم 98-99

شانزدهمین دوره آزمون المپیاد نجوم 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول شانزدهمین دوره آزمون المپیاد نجوم و اخترفیزیک 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود شانزدهمین دوره آزمون المپیاد ن ...

ادامه مطلب...

سی ُامین دوره آزمون المپیاد شیمی 98-99

سی ُامین دوره آزمون المپیاد شیمی 98-99

دفترچه ی سوالات مرحله اول سی ُامین دوره آزمون المپیاد شیمی 98-99، همراه با پاسخ کلیدی در اختیار کلیه دانش آموزان و داوطلبان و کلیه علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود سی ُامین دوره آزمون المپیاد شیمی 98-99 به ا ...

ادامه مطلب...