دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته آمار و ریاضی نیمسال اول 89-88

  دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته آمار و ریاضی نیمسال اول 89-88

1111032.pdf
View Download
ریاضی عمومی 1  319k
1111033.pdf
View Download
مبانی ریاضی  434k
1111034.pdf
View Download
ریاضی 2  303k
1111035.pdf
View Download
ریاضی 3  369k
1111037.pdf
View Download
جبر 1  408k
1111039.pdf
View Download
نظریه اعداد  415k
1111041.pdf
View Download
آنالیز ریاضی 2  361k
1111042.pdf
View Download
جبر 2  352k
1111043.pdf
View Download
آنالیز عددی 1  317k
1111046.pdf
View Download
آنالیز 3  378k
1111047.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی  408k
1111050.pdf
View Download
هندسه هذلولی – مبانی هندسه  364k
1111052.pdf
View Download
تحقیق در عملیات 1  430k
1111054.pdf
View Download
تاریخ ریاضیات  175k
1111055.pdf
View Download
فلسفه علم ریاضی  156k
1111057.pdf
View Download
منطق ریاضی  255k
1111067.pdf
View Download
آموزش ریاضی 1  287k
1111073.pdf
View Download
ساختمان داده و الگوریتم ها  538k
1111074.pdf
View Download
تحقیق در عملیات 2  547k
1111075.pdf
View Download
آنالیز عددی 2  440k
1111077.pdf
View Download
سری زمانی 1  298k
1111085.pdf
View Download
ریاضی عمومی 2  354k
1111086.pdf
View Download
ریاضی برای آمار  369k
1111087.pdf
View Download
آنالیز ریاضی 1  395k
1111089.pdf
View Download
آنالیز عددی 1  317k
1111276.pdf
View Download
ذخیره و بازیابی اطلاعات  412k
1111290.pdf
View Download
زبان تخصصی ریاضی  252k
1113085.pdf
View Download
فیزیک پایه 1  447k
1113087.pdf
View Download
فیزیک پایه 2  607k
1115020.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  503k
1115022.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته  367k
1117025.pdf
View Download
روشهای آماری   359k
1117026.pdf
View Download
احتمال و کاربرد آن  366k
1117028.pdf
View Download
روشهای نمونه گیری 1  354k
1117029.pdf
View Download
فرایندهای تصادفی   415k
1117030.pdf
View Download
زبان تخصصی آمار  286k
1117033.pdf
View Download
آمار ریاضی 2  366k
1117034.pdf
View Download
روشهای ناپارامتری  882k
1117035.pdf
View Download
سری زمانی 1  319k
1117036.pdf
View Download
رگرسیون  387k
1117038.pdf
View Download
آشنایی با نظریه صف بندی  298k
1117042.pdf
View Download
کنترل و کیفیت آماری  751k
1117044.pdf
View Download
روشهای چند متغیره گسسته  296k
1117045.pdf
View Download
محاسبات آماری با کامپیوتر  280k
1117048.pdf
View Download
طرح آزمایش 2  296k
1117144.pdf
View Download
آمار و احتمال 2  849k
1221023.pdf
View Download
مبانی علم اقتصاد  387k
1222076.pdf
View Download
جامعه شناسی  403k

ارسال دیدگاه

1
0

1 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
0 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
حامد

بسیار تشکر
ممنون

تبلیغات متنی