دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته تاریخ نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته تاریخ نیمسال دوم 89-88

1211198.pdf
View Download
جامعه شناسی تعلیم و تربیت پیشرفته  85k

1217161.PDF
View Download
روانشناسی اجتماعی  213k
1220243.pdf
View Download
تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه  186k
1222088.PDF
View Download
اصول علم سیاست – مبانی علم سیاست  185k
1227017.PDF
View Download
مبانی جامعه شناسی  199k
1229014.pdf
View Download
تاریخ تمدنهای مشرق زمین  192k
1229015.pdf
View Download
شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام  170k
1229016.pdf
View Download
تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی  233k
1229017.pdf
View Download
قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1  178k
1229018.pdf
View Download
تاریخ یونان و روم  167k
1229019.pdf
View Download
تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی  165k
1229020.pdf
View Download
گاهشماری و تقویم  194k
1229022.pdf
View Download
تاریخ ایران در دوره ساسانیان  232k
1229023.pdf
View Download
تاریخ اسلام از میلاد پیامبر تا سال 41 هجری  186k
1229024.pdf
View Download
قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1  227k
1229025.pdf
View Download
قرائت متون تاریخی به زبان خارجه 1  221k
1229026.pdf
View Download
تاریخ تحولات سیاسی … ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان  171k
1229027.pdf
View Download
تاریخ تحولات … در دوره سامانیان و دیلیمیان و غزنویان  187k
1229028.pdf
View Download
تاریخ تحولات سیاسی … جهان اسلام از سال 40 تا 227 هجری  184k
1229029.pdf
View Download
تاریخ بیزانس  236k

1229030.pdf
View Download
تاریخ اروپا در قرون وسطی  174k
1229031.pdf
View Download
تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره سلجوقیان  210k
1229032.pdf
View Download
تاریخ تشیع 1 – از آغاز تا قرن 5 هجری  190k
1229034.pdf
View Download
تاریخ تحولات سیاسی … جهان اسلام از سال 227 تا سقوط بغداد  169k
1229035.pdf
View Download
کلیات جغرافیا – با تکیه بر جغرافیای ایران  189k
1229037.pdf
View Download
تاریخ تشیع  165k

1229038.pdf
View Download
تاریخ اروپا در قرون جدید  192k
1229039.pdf
View Download
قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2  231k
1229040.pdf
View Download
تاریخ زندگی ائمه معصومین ع  171k
1229041.pdf
View Download
تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره حمله مغول وایلخانان  168k

1229042.pdf
View Download
تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان  179k
1229043.pdf
View Download
تاریخ تحولات سیاسی … ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان  168k
1229044.pdf
View Download
تاریخ تحولات سیاسی …جهان اسلام از قرن 7 تا 10 هجری  170k
1229045.pdf
View Download
قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2  180k
1229046.pdf
View Download
شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام  179k
1229047.pdf
View Download
تاریخ عثمانی و خاورمیانه  184k
1229049.pdf
View Download
تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام  200k
1229050.pdf
View Download
فلسفه تاریخ  169k
1229051.pdf
View Download
تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان  234k
1229052.pdf
View Download
تاریخ هنر و معماری اسلامی  171k

1229054.pdf
View Download
انقلاب مشروطیت و تحولات … در ایران تا انقراض حکومت قاجار  186k
1229055.pdf
View Download
تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول  194k
1229056.pdf
View Download
تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه  183k
1229057.pdf
View Download
تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار  211k
1229058.pdf
View Download
تاریخ تحولات سیاسی … ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 1332  256k
1229059.pdf
View Download
انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن  168k
1229061.pdf
View Download
مبانی تاریخ اجتماعی ایران  175k
1229066.pdf
View Download
روش تحقیق در تاریخ  220k
1229139.pdf
View Download
تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه  238k
1229140.pdf
View Download
مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران  229k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی