دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم تربیتی نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم تربیتی نیمسال دوم 89-88

1115010.pdf
View Download
آشنایی با کامپیوتر  195k
1117005.PDF
View Download
آمار استنباطی  1162k
1211004.pdf
View Download
کاربرد آزمونهای روانی  190k
1211005.pdf
View Download
اصول و فنون مشاوره خانواده  285k
1211006.pdf
View Download
فلسفه آموزش و پرورش – فلسفه تعلیم و تربیت  412k
1211007.pdf
View Download
روشهای و فنون تدریس  320k
1211008.pdf
View Download
اصول و مبانی آموزش و پرورش – اصول تعلیم و تربیت  308k
1211009.pdf
View Download
مبانی فلسفه 1 – کلیات فلسفه  177k
1211010.pdf
View Download
آموزش بزرگسالان  220k
1211011.pdf
View Download
مقدمات تکنولوژی آموزش  240k
1211012.pdf
View Download
آمار توصیفی – روشهای آماری در علوم تربیتی  1472k
1211015.pdf
View Download
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی  250k
1211016.pdf
View Download
آموزش و پرورش تطبیقی  355k
1211017.pdf
View Download
آموزش و پرورش سه گانه – آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی متوسطه  248k
1211018.pdf
View Download
مقدمات مشاوره و راهنمایی  255k
1211019.pdf
View Download
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی  199k
1211020.pdf
View Download
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری  204k
1211021.pdf
View Download
مقدمات مدیریت آموزشی – مدیریت عمومی  491k
1211022.pdf
View Download
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی – برنامه ریزی فعالیت های پرورشی  253k
1211023.pdf
View Download
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران  226k
1211024.pdf
View Download
اصول مدیریت آموزشی  266k
1211025.pdf
View Download
اصول برنامه ریزی آموزشی  306k
1211026.pdf
View Download
مسائل آموزشی و پرورشی در ایران  242k
1211027.pdf
View Download
آموزش و پرورش کودکان استثنایی  261k
1211028.pdf
View Download
روابط انسانی در سازمانهای آموزشی – مدرسه و روابط انسانی  326k
1211029.pdf
View Download
نظارت و راهنمایی تعلیماتی  218k
1211031.pdf
View Download
مسائل جوانی و نوجوانی  203k
1211032.pdf
View Download
سازمان قوانین آموزش و پرورش  218k
1211033.pdf
View Download
بهداشت عمومی – بهداشت و محیط زیست  202k
1211035.pdf
View Download
راهنمای تحصیلی شغلی  190k

1211036.pdf
View Download
روشهای ارزشیابی آموزشی  198k
1211037.pdf
View Download
مدیریت اسلامی  240k
1211040.pdf
View Download
اصول برنامه ریزی درسی – مبانی برنامه ریزی درسی  348k
1211041.pdf
View Download
بهداشت مدارس  291k
1211042.pdf
View Download
فن آوری آموزشی  178k
1211043.pdf
View Download
مدیریت آموزشی  192k
1211044.pdf
View Download
آموزش و پرورش تطبیقی  355k
1211045.pdf
View Download
جامعه شناسی آموزش و پرورش  294k
1211046.pdf
View Download
مدیریت کتابخانه  204k
1211047.pdf
View Download
مسائل آموزش و پرورش در ایران  242k
1211048.pdf
View Download
در آمدی بر نقش ادبیات در مدارس  176k
1211050.pdf
View Download
مدیریت کلاس  240k
1211051.pdf
View Download
روش تحقیق در علوم تربیتی  202k
1211062.pdf
View Download
قصه گویی نمایش خلاق  194k
1211064.pdf
View Download
آموزش هنر نقاشی و کاردستی – آموزش هنر در دوره ابتدایی  280k
1211065.pdf
View Download
آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضی – آموزش ریاضی در دوره ابتدایی  235k
1211066.pdf
View Download
آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی  339k
1211067.pdf
View Download
حرکات ورزشی و سرودهای خاص کودکان  238k
1211068.pdf
View Download
زبان آموزی – روانشناسی زبان  221k
1211070.pdf
View Download
اصول بهداشت و کمک های اولیه  205k
1211074.pdf
View Download
تربیت بدنی ، ورزش و بازیاهای دبستانی – روش تدریس تربیت بدنی  218k
1211076.pdf
View Download
مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی  217k
1211078.pdf
View Download
اخلاق اسلامی – اصلی  190k
1211079.pdf
View Download
روش تدریس مهارت خواندن و نوشتن  171k
1211082.pdf
View Download
روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی  231k
1211088.pdf
View Download
ادبیات کودکان – ادبیات کودکان و نوجوانان  242k
1211089.pdf
View Download
نظریه های مشاوره و روان درمانی  217k
1211090.pdf
View Download
فن آوری آموزشی  178k
1211093.pdf
View Download
آسیب روانی 1  246k
1211094.pdf
View Download
مسائل جوانی و نوجوانی  203k
1211095.pdf
View Download
خانواده نابسامان  256k
1211096.pdf
View Download
مهارتهای ارتباط کلامی  172k
1211098.pdf
View Download
آسیب روانی 2  189k
1211102.pdf
View Download
مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره  186k
1211103.pdf
View Download
نهاد خانواده در اسلام وایران  236k
1211198.pdf
View Download
جامعه شناسی تعلیم و تربیت پیشرفته  85k
1211287.pdf
View Download
روانشناسی رشد 1 – روانشاسی رشد  225k
1211291.pdf
View Download
روانشناسی یادگیری – نظریه ها و مفاهیم  303k
1211300.pdf
View Download
آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی  339k
1211325.pdf
View Download
شناخت مواد  283k
1211327.pdf
View Download
باغبانی 1  139k
1211350.pdf
View Download
روان شناختی آموزش خواندن  241k
1211356.pdf
View Download
نظارت و راهنمایی تعلیماتی  218k
1211358.pdf
View Download
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه  192k
1211361.pdf
View Download
راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن  286k
1211407.PDF
View Download
روان شناسی شخصیت – نظریه ها و مفاهیم  206k
1212040.pdf
View Download
متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی  166k
1212041.pdf
View Download
متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی  378k
1214001.PDF
View Download
اصول حسابداری 1  291k
1217006.pdf
View Download
روانشناسی عمومی 2  194k

1217008.PDF
View Download
روانشناسی تربیتی  347k
1217009.PDF
View Download
روانشناسی اجتماعی   243k
1217012.pdf
View Download
علم النفس – روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی  248k
1217015.PDF
View Download
روانسنجی  250k
1217019.pdf
View Download
روانشناسی پویایی گروه  244k
1217030.PDF
View Download
بهداشت روانی  250k
1217035.PDF
View Download
اختلالات یادگیری  223k
1217041.PDF
View Download
روانشناسی بازی  191k
1217049.pdf
View Download
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی  221k
1217051.PDF
View Download
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  142k
1217053.pdf
View Download
روشهای تغییر و اصلاح رفتار  190k
1217054.pdf
View Download
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی  188k
1217098.pdf
View Download
روانشناسی نوجوانی – رشد 2  194k
1217099.pdf
View Download
روانشناسی شخصیت  180k
1217100.pdf
View Download
روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت  219k

1217103.pdf
View Download
روانشناسی آموزش خواندن  241k
1217108.PDF
View Download
مددکاری اجتماعی  186k
1221014.pdf
View Download
کلیات اقتصاد  178k
1221015.pdf
View Download
اقتصاد آموزش و پرورش  244k
1222141.pdf
View Download
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی – آسیب شانسی اجتماعی  225k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی