دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 89-88

1111001.pdf
View Download
ریاضیات پایه  246k
1115001.pdf
View Download
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی  251k
1117001.pdf
View Download
آمار مقدماتی   566k
1211001.pdf
View Download
مبانی فلسفه 1 – کلیات فلسفه   177k
1211018.PDF
View Download
مقدمات مشاوره راهنمایی – اصول و فنون راهنمایی و مشاوره  255k
1211026.pdf
View Download
مسائل آموزش و پرورش ایران  242k
1212001.PDF
View Download
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1  183k
1212002.pdf
View Download
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 2  183k
1214001.pdf
View Download
اصول حسابداری 1  291k
1217001.pdf
View Download
روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی  243k
1217002.PDF
View Download
روانشناسی اجتماعی  257k
1217023.PDF
View Download
اعتیاد – سبب شناسی و درمان آن  193k
1221002.pdf
View Download
اقتصاد خرد و کلان   286k
1222001.pdf
View Download
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1  251k
1222002.pdf
View Download
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2  178k
1222003.pdf
View Download
مبانی تعاون  210k
1222004.pdf
View Download
اصول علم سیاست – مبانی علم سیاست  185k
1222005.pdf
View Download
مبانی مردم شناسی  189k
1222006.pdf
View Download
جامعه شناسی جهان سوم  207k
1222007.pdf
View Download
مبانی جمعیت شناسی  197k

1222008.pdf
View Download
نظریه های جامعه شناسی 1  245k
1222009.pdf
View Download
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام  185k
1222010.pdf
View Download
جامعه شناسی آموزش و پرورش  231k
1222011.pdf
View Download
مردم شناسی فرهنگی  231k
1222012.pdf
View Download
جامعه شناسی خانواده  183k
1222013.pdf
View Download
نظریه های جامعه شناسی 2  211k
1222014.pdf
View Download
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی  225k
1222015.pdf
View Download
تامین و رفاه اجتماعی  189k
1222016.pdf
View Download
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت  204k
1222017.pdf
View Download
جامعه شناسی ایلات و عشایر  188k
1222018.pdf
View Download
تغییرات اجتماعی  256k
1222019.pdf
View Download
آمار در علوم اجتماعی  1686k
1222020.pdf
View Download
جامعه شناسی ارتباط جمعی  171k
1222021.pdf
View Download
روش تحقیق نظری  177k
1222022.pdf
View Download
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی  178k
1222023.pdf
View Download
جامعه شناسی توسعه  168k
1222024.pdf
View Download
مبانی تاریخ اجتماعی ایران  224k
1222026.pdf
View Download
تکنیک های خاص تحقیق  218k
1222027.pdf
View Download
جغرافیای انسانی ایران  170k
1222029.pdf
View Download
جامعه شناسی روستایی  281k

1222030.pdf
View Download
جامعه شناسی شهری  162k
1222031.pdf
View Download
جامعه شناسی سازمانها  231k
1222032.pdf
View Download
جامعه شناسی در ادبیات فارسی  234k
1222033.pdf
View Download
جامعه شناسی سیاسی  188k
1222034.pdf
View Download
جامعه شناسی جنگ  228k
1222035.pdf
View Download
جمعیت شناسی ایران  188k
1222036.pdf
View Download
بررسی مسائل اجتماعی ایران – تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی  243k
1222037.pdf
View Download
جامعه شناسی انقلاب  232k
1222038.pdf
View Download
جامعه شناسی صنعتی  277k
1222041.pdf
View Download
کاربرد جمعیت شناسی  291k
1222044.pdf
View Download
اصول و اندیشه های تعاونی  241k
1222045.pdf
View Download
سیر تحول تعاونیها در ایران و جهان  278k
1222046.pdf
View Download
انواع و کارکرد تعاونی ها  256k
1222047.pdf
View Download
زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی  214k
1222049.pdf
View Download
سازماندهی و مدیریت در تعاونیها  184k

1222050.pdf
View Download
امور مالی تعاونی ها  253k
1222051.pdf
View Download
اصول آموزش و ترویج تعاونیها  171k
1222061.pdf
View Download
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت  204k
1222064.pdf
View Download
جامعه شناسی سازمانها  209k
1222065.pdf
View Download
مدیریت تعاونیها  189k
1222068.pdf
View Download
جامعه شناسی آموزش و پرورش  294k
1222142.pdf
View Download
آمار در علوم اجتماعی  1686k
1222145.pdf
View Download
مبانی سازمان و مدیریت  306k
1222146.PDF
View Download
مبانی مددکاری اجتماعی  180k
1222150.PDF
View Download
آشنایی با روشهای مددکاری اجتماعی  184k
1222151.pdf
View Download
مددکاری اجتماعی فردی  229k
1222152.PDF
View Download
اصول توانبخشی  170k
1222160.pdf
View Download
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی  251k
1222164.pdf
View Download
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت  204k
1222165.PDF
View Download
حقوق در مددکاری – حقوق کار  169k
1222176.pdf
View Download
کارآفرینی و توانمند سازی  189k
1222183.pdf
View Download
سیاست اجتماعی  227k
1222189.pdf
View Download
مبانی مطالعات فرهنگی  167k
1222195.pdf
View Download
مبانی تفکر جمعی و کار گروهی  283k
1222196.pdf
View Download
ریاضیات در برنامه ریزی  311k

1222200.pdf
View Download
اقتصاد ایران  287k
1222215.pdf
View Download
جامعه شناسی اوقات فراغت – گذراندن اوقات فراغت  176k
1223001.pdf
View Download
کلیات حقوق  183k
1223002.pdf
View Download
حقوق تجارت  179k
1223003.pdf
View Download
حقوق تعاون  184k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی