نمونه سوالات پیام نور رشته فیزیک نیمسال اول 89-88

 

نمونه سوالات پیام نور رشته فیزیک نیمسال اول 89-88

1111019.pdf
View Download
ریاضی 2  268k
1111020.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل  234k
1111108.pdf
View Download
ریاضی عمومی 1  261k
1113002.pdf
View Download
فیزیک پایه 1  374k
1113004.pdf
View Download
فیزیک پایه 2  514k
1113006.pdf
View Download
فیزیک پایه 3  517k
1113008.pdf
View Download
فیزیک جدید 1  277k
1113010.pdf
View Download
مکانیک تحلیلی 1  334k
1113011.pdf
View Download
ریاضی فیزیک 1  308k
1113012.pdf
View Download
ریاضی فیزیک 2  259k
1113013.pdf
View Download
مکانیک تحلیلی 2  446k
1113014.pdf
View Download
الکترونیک 1  371k
1113019.pdf
View Download
ترمودینامیک و مکانیک آماری  307k
1113022.pdf
View Download
اپتیک  226k
1113024.pdf
View Download
الکترونیک 2  385k
1113025.pdf
View Download
فیزیک حالت جامد 1  265k
1113026.pdf
View Download
فیزیک حالت جامد 2  327k
1113027.pdf
View Download
تاریخ علم  192k
1113028.pdf
View Download
فیزیک هسته ای 1  318k
1113029.pdf
View Download
نسبیت  270k
1113030.pdf
View Download
مکانیک آماری   259k
1113033.pdf
View Download
امواج  262k
1113034.pdf
View Download
فیزیک نجوم مقدماتی  198k
1113035.pdf
View Download
فیزیک جدید 2  264k
1113036.pdf
View Download
ریاضی فیزیک 3  257k
1113037.pdf
View Download
مکانیک سیالات  304k
1113038.pdf
View Download
قطعات نیمه رسانا  257k
1113039.pdf
View Download
لیزر  312k
1113040.pdf
View Download
الکترومغناطیس 1  424k
1113041.pdf
View Download
مکانیک کوانتومی 1  330k
1113042.pdf
View Download
الکترو مغناطیس 2  333k
1113043.pdf
View Download
فیزیک کوانتوم 2  270k
1113047.pdf
View Download
حفاظت در برار پرتوها  270k
1113048.pdf
View Download
فیزیک راکتور 1  255k
1113053.pdf
View Download
آشکار سازها و سیستمهای اندازه گیری هسته ای  270k
1113055.pdf
View Download
فیزیک هسته ای 2  214k
1113057.pdf
View Download
بلور شناسی  255k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی