دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته محیط زیست – علوم دامی نیمسال اول 89-88

  دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته محیط زیست – علوم دامی نیمسال اول 89-88

1111115.pdf
View Download
ریاضی 1  368k
1111116.pdf
View Download
ریاضی 2  314k
11121017.pdf
View Download
مساحتی و نقشه برداری  168k
1112160.pdf
View Download
زیست شناسی مقدماتی  213k
1113111.pdf
View Download
فیزیک عمومی  298k
1114093.pdf
View Download
شیمی عمومی 1  309k
1114241.pdf
View Download
شیمی مقدماتی  270k
1117084.pdf
View Download
آمار و احتمالات  2055k
1117085.pdf
View Download
آمار 2  2556k
1121004.pdf
View Download
خاک شناسی عمومی  270k
1121005.pdf
View Download
زراعت عمومی  315k
1121008.pdf
View Download
آشنایی با شیوه های خود اشتغالی  335k
1121009.pdf
View Download
اقتصاد کشاورزی  360k
1121010.pdf
View Download
باغبانی عمومی  218k
1121012.pdf
View Download
کشاورزی پایدار  206k
1121013.pdf
View Download
جامعه شناسی روستایی  331k
1121018.pdf
View Download
اصول ترویج و آموزش کشاورزی  363k
1121020.pdf
View Download
اقتصاد توسعه کشاورزی  219k
1121025.pdf
View Download
تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی  337k
1121028.pdf
View Download
مدیریت واحدهای زراعتی و دامی  341k
1121029.pdf
View Download
روش تحقیق   339k
1121031.pdf
View Download
دامپروری عمومی  353k
1121033.pdf
View Download
اقتصاد سنجی  421k
1121035.pdf
View Download
طرح آزمایشهای کشاورزی  551k
1121036.pdf
View Download
اقتصاد کلان 1  399k
1121037.pdf
View Download
اقتصاد کلان 2  386k
1121038.pdf
View Download
اقتصاد ایران  439k
1121039.pdf
View Download
پول و ارز بانکداری  278k
1121043.pdf
View Download
گیاه شناسی عمومی  343k
1121045.pdf
View Download
هوا و اقلیم شناسی کشاورزی  221k
1121056.pdf
View Download
ماشین های کشاورزی  284k
1121064.pdf
View Download
مدیریت آفات و بیماری های گیاهی  362k
1214089.pdf
View Download
اصول حسابداری 1  415k
1218177.pdf
View Download
مدیریت تعاونی ها  225k
1221025.pdf
View Download
اقتصاد خرد 1  342k
1411029.pdf
View Download
مکانیک خاک  277k
1411031.pdf
View Download
شیمی و حاصلخیزی خاک  228k
1411047.pdf
View Download
آبهای زیر زمینی  338k
1411058.pdf
View Download
کشاورزی پایدار  206k
1411083.pdf
View Download
فیزیولوژی گیاهان زراعی  203k
1411096.pdf
View Download
بیماری های مهم گیاهی و کنترل آنها  225k
1411098.pdf
View Download
زراعت گیاهان علوفه و صنعتی  214k
1411115.pdf
View Download
مکانیزاسیون کشاورزی 1  422k
1411147.pdf
View Download
تنوع زیستی  334k
1411161.pdf
View Download
درختان و درختچه های ایران  281k
1411174.pdf
View Download
مدیریت تولیدات روستایی  231k
1411196.pdf
View Download
ژنتیک   255k

1411053.pdf
View  Download
اکولوژی عمومی 285k
1411084.pdf
View  Download
اصول اصلاح نباتات 292k
1411110.pdf
View  Download
مساحی و نقشه برداری 157k
1411139.pdf
View  Download
گیاهان آبزی 222k

1411214.pdf
View Download
آشنایی با کامپیوتر  471k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی