دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته شیمی نیمسال اول 89-88

  دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته شیمی نیمسال اول 89-88

1111019.pdf
View Download
ریاضی 2  331k
1111024.pdf
View Download
ریاضی عمومی 1  836k
1111025.pdf
View Download
ریاضی عمومی 2  354k
1111026.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل  341k
1113081.pdf
View Download
فیزیک پایه 2  607k
1114008.pdf
View Download
شیمی عمومی 1  309k
1114010.pdf
View Download
شیمی عمومی 2  344k
1114012.pdf
View Download
شیمی آلی 1  601k
1114014.pdf
View Download
شیمی آلی 2  485k
1114016.pdf
View Download
شیمی فیزیک 1  408k
1114018.pdf
View Download
شیمی تجزیه 1  359k
1114020.pdf
View Download
شیمی آلی 3  353k
1114021.pdf
View Download
شیمی فیزیک 2  363k
1114023.pdf
View Download
شیمی تجزیه 2  345k
1114025.pdf
View Download
شیمی معدنی 1  285k
1114027.pdf
View Download
مبانی شیمی کوانتومی  323k
1114028.pdf
View Download
زبان تخصصی شیمی  339k
1114029.pdf
View Download
سنتز مواد آلی  718k
1114031.pdf
View Download
شیمی تجزیه دستگاهی  281k
1114033.pdf
View Download
اصول صنایع شیمیایی  361k
1114035.pdf
View Download
شیمی معدنی 2  304k
1114037.pdf
View Download
شیمی محیط زیست  281k
1114039.pdf
View Download
طیف سنجی مولکولی  302k
1114040.pdf
View Download
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی  2136k
1114042.pdf
View Download
شیمی آلی فلزی  344k
1114044.pdf
View Download
شیمی هسته ای  288k
1114046.pdf
View Download
شیمی فیزیک آلی  536k
1114047.pdf
View Download
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی  421k
1114049.pdf
View Download
نظریه گروه در شیمی  354k
1114050.pdf
View Download
اصول بیوشیمی  347k
1114056.pdf
View Download
مبانی شیمی پلیمر  408k
1114061.pdf
View Download
تاریخ علم شیمی  325k
1114062.pdf
View Download
خوردگی فلزات  335k
1114063.pdf
View Download
اصول محاسبات شیمی صنعتی  643k
1114071.pdf
View Download
شیمی صنعتی 2  354k
1114072.pdf
View Download
شیمی و تکنولوژی نفت  340k
1114075.pdf
View Download
شیمی و تکنولوژی مواد عذایی  337k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی