دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته زمین شناسی نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته زمین شناسی نیمسال دوم 89-88

1111030.pdf
View Download
ریاضی 1  252k
1111031.PDF
View Download
ریاضی 2  239k
1113083.pdf
View Download
فیزیک پایه 1  368k
1113084.PDF
View Download
فیزیک پایه 2  460k
1115019.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  242k
1116005.pdf
View Download
زمین شناسی تاریخی  180k
1116006.pdf
View Download
بلور شناسی نوری  285k
1116007.PDF
View Download
دیرینه شناسی 1  185k
1116008.pdf
View Download
رسوب شناسی  337k
1116009.PDF
View Download
نقشه برداری   432k
1116010.PDF
View Download
کانی شناسی  306k
1116011.pdf
View Download
دیرینه شناسی 2  164k
1116012.pdf
View Download
زبان تخصصی  181k
1116013.pdf
View Download
ژئو مورفولوژی  190k
1116015.pdf
View Download
سنگ شناسی آذرین  241k
1116016.PDF
View Download
چینه شناسی  249k
1116017.pdf
View Download
محیط های رسوبی  281k
1116018.PDF
View Download
ژئو شیمی – زمین شیمی  239k
1116019.PDF
View Download
فتو ژئولوژی  198k
1116021.PDF
View Download
سنگ شناسی دگرگونی  208k

1116022.PDF
View Download
آتشفشان شناسی  188k
1116024.PDF
View Download
زمین شناسی ساختمانی – زمین شناسی ساختاری  314k
1116025.PDF
View Download
زمین شناسی اقتصادی  239k
1116027.PDF
View Download
زمین شناسی ایران  237k
1116029.PDF
View Download
ژئو فیزیک – زمین فیزیک  247k
1116030.pdf
View Download
زمین ساخت  277k
1116033.pdf
View Download
تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی  195k
1116042.pdf
View Download
میزالو گرافی – کانه نگاری  197k
1116046.PDF
View Download
رسوب شناسی و سنگ شناسی  352k
1116047.pdf
View Download
زمین شناسی زیست محیطی – زمین شناسی در محیط زیست  187k
1116057.pdf
View Download
زمین شناسی ایران  194k
1116059.pdf
View Download
آبهای زیر زمینی 1  297k
1116065.pdf
View Download
سایزمو تکتونیک – لرزه زمین ساخت  246k
1116071.pdf
View Download
زمین شناسی زیر زمینی – زمین شناسی زیر سطحی – زمین شناسی تحت الارضی  236k
1116073.pdf
View Download
زمین شناسی مهندسی کاربردی  194k
1116176.pdf
View Download
زمین شناسی پزشکی  238k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی