دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته صنایع – پروژه – اجرایی نیمسال اول 89-88

  دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته صنایع – پروژه – اجرایی نیمسال اول 89-88

1111108.pdf
View Download
ریاضی عمومی 1  310k
1111109.pdf
View Download
ریاضی عمومی 2  358k
1111110.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل  255k
1113101.pdf
View Download
فیزیک پایه 1  367k
1113103.pdf
View Download
فیزیک پایه 2  383k
1115178.pdf
View Download
برنامه سازی رایانه  410k
1115179.pdf
View Download
روشهای محاسبات عددی  302k
1115180.pdf
View Download
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع  463k
1115197.pdf
View Download
مدار منطقی  577k
1115201.pdf
View Download
تجزیه تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 220k
1117079.pdf
View Download
کاربرد آمار و و احتمال در مهندسی  384k
1117080.pdf
View Download
کنترل کیفیت آماری  4040k
1120001.pdf
View Download
طراحی معماری و شهرسازی  225k
1122002.pdf
View Download
آمار و احتمال مهندسی  411k
1122003.pdf
View Download
مدیریت مهندسی  278k
1122007.pdf
View Download
اقتصاد مهندسی  482k
1122008.pdf
View Download
فرآیندهای تولید  600k
1122009.pdf
View Download
مقاومت مصالح 1  2342k
1122010.pdf
View Download
مبانی مهندسی برق  310k
1122012.pdf
View Download
نقشه کشی عمومی  487k
1122013.pdf
View Download
ارزیابی کار و زمان  405k
1122014.pdf
View Download
برنامه ریزی و کنترل تولیدی و موجودی ها 1  1112k
1122019.pdf
View Download
برنامه ریزی و کنترل تولیدی و موجودی ها 2  279k
1122015.pdf
View Download
طرح ریزی واحد های صنعتی  666k
1122017.pdf
View Download
مهندسی عوامل انسانی  400k
1122018.pdf
View Download
مهندسی ارزش  359k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی