دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته کشاورزی نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته کشاورزی نیمسال دوم 89-88

1111115.PDF
View Download
ریاضی 1  231k

www.Pnunews.com

1113111.PDF
View Download
فیزیک عمومی  242k
1114092.pdf
View Download
شیمی عمومی  265k
1114093.PDF
View Download
شیمی عمومی  265k
1114203.pdf
View Download
شیمی آلی  290k

 

1117085.pdf
View Download
آمار 2  1442k
1121003.pdf
View Download
مدیریت آفات و بیماری های گیاهی  190k
1121004.pdf
View Download
خاک شناسی عمومی  199k
1121005.pdf
View Download
زراعت عمومی  146k
1121006.pdf
View Download
ماشینهای کشاورزی  180k
1121008.pdf
View Download
آشنایی با شیوه های خود اشتغالی  2246k
1121009.PDF
View Download
اقتصاد کشاورزی  254k
1121012.pdf
View Download
کشاورزی پایدار  224k
1121013.pdf
View Download
جامعه شناسی روستایی  194k
1121017.pdf
View Download
مساحی و نقشه برداری  205k
1121018.pdf
View Download
ترویج و آموزش کشاورزی  214k
1121020.pdf
View Download
اقتصاد توسعه کشاورزی  213k
1121025.pdf
View Download
تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی  180k
1121026.pdf
View Download
سیاست کشاورزی  82k
1121028.pdf
View Download
مدیریت واحدهای زراعی و دامی  214k

1121029.pdf
View Download
روش تحقیق در اقتصاد کشاورزی  195k
1121031.PDF
View Download
دامپروری عمومی  212k
1121033.pdf
View Download
اقتصاد سنجی  294k
1121036.pdf
View Download
اقتصاد کلان 1  254k
1121037.pdf
View Download
اقتصاد کلان 2  279k
1121039.pdf
View Download
پول و بانکداری  214k
1121043.PDF
View Download
گیاه شناسی عمومی  140k
1121045.pdf
View Download
هوا واقلیم شناسی کشاورزی  189k
1121047.pdf
View Download
خاک شناسی عمومی  199k
1121050.pdf
View Download
شناخت محیط زیست  180k

1121051.pdf
View Download
اقتصاد کشاورزی  254k
1121053.pdf
View Download
دامپروری عمومی  212k
1121056.pdf
View Download
ماشین های کشاورزی  180k
1121058.pdf
View Download
آبیاری عمومی  190k
1121060.pdf
View Download
اصول ترویج و آموزش کشاورزی  214k
1121061.pdf
View Download
باغبان عمومی  183k
1121064.pdf
View Download
مدیریت آفات و بیماری های گیاهی  190k
1214089.pdf
View Download
اصول حسابداری  210k
1221025.pdf
View Download
اقتصاد خرد 1  265k
1240022.PDF
View Download
آمار استنباطی  1162k

1411053.PDF
View Download
اکولوژی عمومی  183k
1411137.PDF
View Download
روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی  195k
1411139.PDF
View Download
گیاهان آبزی  130k
1411147.PDF
View Download
تنوع زیستی  171k
1411196.PDF
View Download
ژنتیک  297k

ارسال دیدگاه

1
0

1 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
1 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
جواد

سلام نمونه سوالات پیام نورحشره شناسی کارشناسی ترویج را میخواستم باتشکر

تبلیغات متنی