دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 89-88

1213001.pdf
View Download
قواعد عربی 1  245k
1213003.pdf
View Download
رودکی و منوچهری  259k
1213005.pdf
View Download
تاریخ بیهقی  310k
1213006.pdf
View Download
قواعد عربی 2  246k
1213008.pdf
View Download
آیین نگارش و ویرایش 1  291k
1213009.pdf
View Download
رستم و سهراب  289k
1213011.pdf
View Download
فواعد عربی 3  249k
1213012.pdf
View Download
قرائت عربی 3  246k
1213014.pdf
View Download
آیین نگارش و ویرایش 2  338k
1213015.pdf
View Download
دستور زبان فارسی 1  370k
1213016.pdf
View Download
رستم و اسفندیار  198k
1213017.pdf
View Download
قصیده ناصر خسرو  239k
1213018.pdf
View Download
کشف الاسرار  236k
1213019.pdf
View Download
قرائت عربی 4  292k
1213020.pdf
View Download
قواعد 4  253k
1213021.pdf
View Download
تاریخ زبان فارسی  339k
1213022.pdf
View Download
مرجع شناسی و روش تحقیق  246k
1213023.pdf
View Download
خاقانی  338k
1213024.pdf
View Download
مسعود سعد سلمان  285k
1213025.pdf
View Download
قرائت 5  269k
1213026.pdf
View Download
دستور زبان فارسی 2  283k
1213027.pdf
View Download
مخزن الاسرار (نظامی)  294k
1213028.pdf
View Download
مثنوی 1  292k
1213029.pdf
View Download
کلیله و دمنه 1  356k
1213030.pdf
View Download
زبان تخصصی 1  244k
1213031.pdf
View Download
نقد ادبی  246k
1213035.pdf
View Download
مثنوی 2  285k
1213036.pdf
View Download
منطق الطیر عطار  246k
1213037.pdf
View Download
کلیله و دمنه ۲ و چهار مقاله  294k
1213038.pdf
View Download
بدیع  284k
1213040.pdf
View Download
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی  357k
1213043.pdf
View Download
بوستان سعدی  290k
1213044.pdf
View Download
حدیقه سنایی  296k
1213046.pdf
View Download
سبک شناسی 1 نظم  326k
1213047.pdf
View Download
متون تفسیری  289k
1213048.pdf
View Download
آشنایی با ادبیات معاصر ایران – ادبیات معاصر 4 نثر  340k
1213051.pdf
View Download
حافظ 1  288k
1213052.pdf
View Download
نثر 4 المرصاد العباد  347k
 

1213053.pdf
View Download
مقدمات زبان شناسی  307k
1213054.pdf
View Download
انواع ادبی  287k
1213055.pdf
View Download
آشنایی با علوم قرآنی  332k
1213056.pdf
View Download
معانی و بیان 2  340k
1213057.pdf
View Download
حافظ 2  335k
1213058.pdf
View Download
صائب تبریزی  289k
1213059.pdf
View Download
عروض و قافیه  293k
1214041.pdf
View Download
تاریخ ادبیات 3  302k
1213004.pdf
View Download
فرخی و کسایی  304k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی