دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته جغرافیا نیمسال اول 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته جغرافیا نیمسال اول 89-88


1111002.pdf
View Download
ریاضی 1  303k
1111003.pdf
View Download
ریاضیات 2  208k
1116002.pdf
View Download
زمین شناسی ایران  202k
 

1117002.pdf
View Download
آمار و احتمال 1 + روشهای آماری در جغرافیا 1  884k
1212006.pdf
View Download
جغرافیا به زبان خارجه 1  250k
 

1216002.pdf
View Download
مبانی ژئومورفولوژی  258k
1216004.pdf
View Download
نقشه های توپو گرافی – نقشه خوانی  212k
1216005.pdf
View Download
جغرافیای طبیعی ایران  238k
1216006.pdf
View Download
نقشه برداری نظری و عملی – نقشه برداری 1 مقدماتی  155k
1216007.pdf
View Download
تاریخ علم برنامه ریزی شهری  246k
1216010.pdf
View Download
تفسیر نقشه های موضوعی  199k
1216011.pdf
View Download
فلسفه جغرافیا  214k
1216012.pdf
View Download
آمار و احتمالات 2 – روشهای آماری در جغرافیا 2  802k
1216013.pdf
View Download
میکروکلیماتولوژی مقدماتی  197k
1216014.pdf
View Download
جغرافیای روستایی  199k
1216015.pdf
View Download
روش تحقیق  200k
1216016.pdf
View Download
اقتصاد توسعه  250k
1216017.pdf
View Download
اکولوژی شهری  243k
1216018.pdf
View Download
توسعه فیزیکی شهرها و شهرهای جدید  199k
1216019.pdf
View Download
توانایی محیطی در برنامه ریزی شهری  204k
1216020.pdf
View Download
هیدرولوژی شهری  247k
1216022.pdf
View Download
اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری  198k
1216025.pdf
View Download
برنامه ریزی مسکن  189k
1216026.pdf
View Download
جغرافیای شهری ایران  189k
1216028.pdf
View Download
برنامه ریزی حمل و نقل شهری  191k
1216031.pdf
View Download
جغرافیای جمعیت ایران  240k
1216032.pdf
View Download
برنامه ریزی فضای سبز شهری  198k
1216035.pdf
View Download
مدیریت عمران  197k
1216037.pdf
View Download
مدیریت شهری  196k
1216039.pdf
View Download
در آمدی بر توسعه پایدار  244k
1216040.pdf
View Download
ژئومورفولوژی مناطق شهری  203k
1216041.pdf
View Download
زمین در فضا  220k
1216046.pdf
View Download
اصول سنجش از دور  196k
1216047.pdf
View Download
جغرافیای آبها  203k
1216050.pdf
View Download
جغرافیای سیاسی  197k
1216051.pdf
View Download
کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا  204k
1216052.pdf
View Download
آب و هوای کره زمین  205k
1216053.pdf
View Download
میانی ژئومورفولوژی 1 ساختمانی  244k
1216055.pdf
View Download
اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای  251k
1216056.pdf
View Download
تاریخ علم جغرافیا  239k
1216057.pdf
View Download
مبانی جغرافیای شهری  198k
1216058.pdf
View Download
مبانی جغرافیای اقتصادی 1 کشاورزی  200k
1216060.pdf
View Download
مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک  285k
1216061.pdf
View Download
مبانی جغرافیای اقتصادی 2 صنعت حمل و نقل و انرژی   192k
1216063.pdf
View Download
جغرافیای قاره ها  189k
1216064.pdf
View Download
مبانی جغرافیای روستایی  192k
1216065.pdf
View Download
جغرافیای خاکها  191k
1216067.pdf
View Download
ژئومورفولوژی در ایران  246k
1216069.pdf
View Download
ویژگی های جغرافیایی کشورهای توسعه یافته  252k
1216071.pdf
View Download
جغرافیای اقتصادی ایران 1 کشاورزی  191k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی