دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته زمین شناسی نیمسال اول 89-88

  دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته زمین شناسی نیمسال اول 89-88

1111028.pdf
View Download
ریاضی 1  234k
1113083.pdf
View Download
فیزیک پایه 1  340k
1115018.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  428k
1115019.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  449k
1116004.pdf
View Download
بلور شناسی هندسی  368k
1116005.pdf
View Download
زمین شناسی تاریخی  270k
1116007.pdf
View Download
دیرینه شناسی 1  270k
1116009.pdf
View Download
نقشه برداری  246k
1116010.pdf
View Download
کانی شناسی  262k
1116013.pdf
View Download
ژئومورفولوژی  432k
1116014.pdf
View Download
سنگ شناسی رسوبی  272k
1116015.pdf
View Download
سنگ شناسی آذرین  293k
1116016.pdf
View Download
چینه شناسی  439k
1116018.pdf
View Download
ژئو شیمی – زمین شیمی  216k
1116020.pdf
View Download
پترولوژی  558k
1116021.pdf
View Download
سنگ شناسی دگرگونی  328k
1116022.pdf
View Download
آتشفشان شناسی  331k
1116024.pdf
View Download
زمین شناسی ساختمانی  443k
1116026.pdf
View Download
آبهای زیر زمینی  479k
1116027.pdf
View Download
زمین شناسی ایران  261k
1116029.pdf
View Download
ژئو فیزیک  531k
1116030.pdf
View Download
زمین ساخت  386k
1116036.pdf
View Download
زمین شناسی مهندسی  290k
1116037.pdf
View Download
زمین شناسی دریایی  214k
1116038.pdf
View Download
زمین شناسی محیط زیست  218k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی