دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی نیمسال اول 89-88

  دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی نیمسال اول 89-88

1111001.pdf
View Download
ریاضیات پایه  254k
1115001.pdf
View Download
کاربرد کامپیوتر در علوم احتماعی  258k
1117001.pdf
View Download
آمار مقدماتی  361k
1211390.pdf
View Download
انحرافات و سیاست اجتماعی  267k
1211009.pdf
View Download
مبانی فلسفه 1  264k
1212001.pdf
View Download
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1  240k
1214001.pdf
View Download
اصول حسابداری 1  246k
1217002.pdf
View Download
روان شناسی اجتماعی  298k
1217021.pdf
View Download
مقدماتی مشاوره و راهنمایی  251k
1218003.pdf
View Download
مبانی مردم شناسی  245k
1221001.pdf
View Download
اصول علم اقتصاد  302k
1221002.pdf
View Download
اقتصاد خرد و کلان  251k
1222001.pdf
View Download
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1  352k
1222002.pdf
View Download
مبانی جامعه شناسی  261k
1222003.pdf
View Download
مبانی تعاون  288k
1222004.pdf
View Download
اصول علم سیاست  251k
1222006.pdf
View Download
جامعه شناسی جهان سوم  244k
1222007.pdf
View Download
مبانی جمعیت شناسی  269k
1222008.pdf
View Download
نظریه جمعیت شناسی 1  239k
1222009.pdf
View Download
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام  241k
1222010.pdf
View Download
جامعه شناسی آموزش و پرورش  246k
1222011.pdf
View Download
مردم شناسی فرهنگی  237k
1222012.pdf
View Download
جامعه شناسی خانواده   250k
1222015.pdf
View Download
تامین و رفاه اجتماعی  262k
1222016.pdf
View Download
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت  374k
1222017.pdf
View Download
جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران  247k
1222018.pdf
View Download
تغییرات اجتماعی  252k
1222019.pdf
View Download
آمار در علوم اجتماعی  702k
1222020.pdf
View Download
جامعه شناسی و ارتباط جمعی  236k
1222021.pdf
View Download
روش تحقیق نظری  303k
1222022.pdf
View Download
جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی  252k
1222023.pdf
View Download
جامعه شناسی توسعه  242k
1222024.pdf
View Download
مبانی تاریخ اجتماعی ایران  246k
1222026.pdf
View Download
تکنیک های خاص تحقیق  244k
1222027.pdf
View Download
جغرافیای انسانی ایران  189k
1222029.pdf
View Download
جامعه شناسی روستایی  255k
1222030.pdf
View Download
جامعه شناسی شهری  243k
1222031.pdf
View Download
جامعه شناسی در سازمانها  244k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی