دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته کتابداری نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته کتابداری نیمسال دوم 89-88

1117019.PDF
View Download
آمار و احتمالات مقدماتی  1768k
1212154.pdf
View Download
متون اختصاصی انگلیسی 1  185k
1212155.pdf
View Download
متون اختصاصی انگلیسی 2  161k
1213115.pdf
View Download
تاریخ ادبیات ایران  235k
1213116.pdf
View Download
تاریخ ادبیات جهان  255k
1216132.pdf
View Download
جغرافیای شهری و روستاشناسی  211k
1217113.pdf
View Download
روان شناسی اجتماعی  216k
1217114.pdf
View Download
روان شناسی عمومی  169k
1217115.pdf
View Download
روان شناسی کودکی و نوجوانی  171k
1220004.PDF
View Download
تاریخ عمومی فلسفه  134k
1220007.pdf
View Download
مرجع شناسی عمومی لاتین – مواد مرجع 2 لاتین  191k
1220008.pdf
View Download
متون اختصاصی عربی 1  178k
1220009.pdf
View Download
تاریخ عمومی فلسفه  134k
1220010.pdf
View Download
تاریخ ادیان  124k
1221022.PDF
View Download
کلیات علم اقتصاد – مبانی علم اقتصاد  291k
1222072.pdf
View Download
مبانی تاریخ اجتماعی ایران  218k
1222073.PDF
View Download
مبانی جامعه شناسی  199k
1223017.pdf
View Download
مبانی علم حقوق  229k
1224001.PDF
View Download
کتابخانه و کتابداری  254k
1224002.PDF
View Download
مجموعه سازی 1 : انتخاب مجموعه سازی  206k

1224004.PDF
View Download
تاریخ تمدن  196k
1224011.PDF
View Download
مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نو سواد – مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان  248k
1224017.PDF
View Download
سازماندهی مواد 2 : رده بندی – آماده سازی و تنظیم مواد 2  245k
1224022.pdf
View Download
مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان  277k
1224024.PDF
View Download
گزارش نویسی  135k
1224025.PDF
View Download
سازماندهی مواد 2 – رده بندی آماده سازی و تنظیم مواد 2  245k
1224028.PDF
View Download
مرجع شناسی تخصصی   194k
1224031.PDF
View Download
ساختمان و تجهیزات کتابخانه   207k
1224032.pdf
View Download
سازماندهی مواد 3 : فهرست نویسی  195k
1224033.pdf
View Download
اصول کار مرجع  189k
1224036.PDF
View Download
سازماندهی مواد 4 – رده بندی  199k
1224038.PDF
View Download
مواد سمعی و بصری  172k
1224039.PDF
View Download
متون اختصاصی عربی 2  243k
1224041.pdf
View Download
اداره کتابخانه  210k
1224042.pdf
View Download
خدمات عمومی  230k
1224043.PDF
View Download
شیوه های مطالعه  184k
1224044.pdf
View Download
آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انساسی و اجتماعی  243k
1224045.PDF
View Download
تاریخ تمدن  196k
1224047.pdf
View Download
مجموعه سازی 2 – تهیه و سفارش  244k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی