دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته صنایع – پروژه – اجرایی نیمسال دوم 89-88

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته صنایع – پروژه – اجرایی نیمسال دوم 89-88

1111100.pdf
View Download

ریاضی عمومی 2  258k
1111108.pdf
View Download
ریاضی 1  255k
1111109.PDF
View Download
ریاضی عمومی 1  258k
1111110.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل  360k
1113094.pdf
View Download
فیزیک پایه 1  338k
1113103.PDF
View Download
فیزیک پایه 2  537k
1115067.pdf
View Download
ساختمان گسسته – ریاضیات گسسته  340k
1115111.pdf
View Download
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم  294k
1115146.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 1- اصول طراحی نرم افزار  252k
1115178.pdf
View Download
برنامه سازی رایانه  310k
1115179.pdf
View Download
روشهای محاسبات عددی  401k
1115180.pdf
View Download
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع  346k
1115184.PDF
View Download
مدارهای الکتریکی 1  923k
1115192.PDF
View Download
زبان ماشین و برنامه سازی سیتم  294k
1115193.pdf
View Download
ساختمان داده  485k
1115194.PDF
View Download
اصول سیستم عامل  288k
1115195.PDF
View Download
مهندسی نرم افزار 1   252k
1115196.pdf
View Download
ساختمان گسسته  340k
1115201.pdf
View Download
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی  260k
1117079.pdf
View Download
کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع  296k
1117080.PDF
View Download
کنترل کیفیت آماری  7271k
1122001.PDF
View Download
تحقیق در عملیات 1  644k
1122002.PDF
View Download
آمار و احتمال مهندسی  307k
1122003.PDF
View Download
مدیریت مهندسی  241k
1122005.pdf
View Download
استاتیک  281k
1122008.PDF
View Download
فرایندهای تولید  403k
1122010.pdf
View Download
مبانی مهندسی برق  318k
1122013.pdf
View Download
ارزیابی کار و زمان  275k
1122014.PDF
View Download
برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1  455k
1122015.pdf
View Download
طرح ریزی واحد های صنعتی  373k

1122018.pdf
View Download
مهندسی ارزش  221k
1122027.PDF
View Download
برنامه ریزی حمل و نقل  301k
1122045.pdf
View Download
مهندسی ارزش  221k
1122078.pdf
View Download
کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع  296k
1122080.PDF
View Download
مدیریت مهندسی  241k
1217173.pdf
View Download
خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی  290k
1218102.pdf
View Download
مبانی سازمان و مدیریت – مدیریت و سازماندهی  305k
1218103.PDF
View Download
مدیریت کیفیت و بهره وری  367k
1218105.pdf
View Download
سیستم های اطلاعات مدیریت  237k
1218106.pdf
View Download
بازار یابی و مدیریت بازار – اصول بازاریابی   207k

1218112.pdf
View Download
سیستم های اطلاعات مدیریت  237k
1218113.PDF
View Download
مدیریت کیفیت و بهره وری   367k
1218115.PDF
View Download
تحقیق در عملیات 1   635k
1218269.pdf
View Download
بازار یابی و مدیریت بازار – اصول بازار یابی   207k
1221024.pdf
View Download
اقتصاد عمومی   406k
1222001.pdf
View Download
تحقیق در عملیات 1   635k
1222002.pdf
View Download
آمار و احتمال مهندسی   307k
1222005.PDF
View Download
استاتیک   281k
1222014.pdf
View Download
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1   455k
1222029.pdf
View Download
تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی   260k
1312002.PDF
View Download
مدیریت کارگاه و منابع انسانی   189k
1312004.PDF
View Download
تحلیل سازه 1   216k
1312006.PDF
View Download
قوانین حاکم بر پروژه   229k
008.PDF
View Download
تکنولوژی بتن و آزمایشگاه   233k
1312010.PDF
View Download
اجرای متره و برآورد  235k

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی