تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانلود سوالات امتحان نهایی حسابان جبر و احتمال"

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان شهریور ماه 92

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان شهریور ماه 92

باسمه تعاليسوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه سالي– واحد (روزانه)ونيم سالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزادرشته هاي نظريدرنوبت امتحاني (شهريور ماه) سال‌تحصيلي ۱۳۹۲-۱۳۹۱   ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان اردیبهشت و خرداد 92

دانلود امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان اردیبهشت و خرداد 92

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان  رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و هنر  اردیبهشت و خرداد سال 92   همه دروس اضافه شد       ...

ادامه مطلب...

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان دی ماه 91

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان دی ماه 91

باسمه تعاليسوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي– واحد (روزانه)ونيمسالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزادرشته هاي نظريدرنوبت امتحاني (ديماه) سال‌تحصيلي ۱۳۹۲-۱۳۹۱ ...

ادامه مطلب...

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان شهریور ماه 91

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان شهریور ماه 91

باسمه تعاليسوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه سالي– واحد (روزانه)ونيم سالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزادرشته هاي نظريدرنوبت امتحاني (شهریورماه) سال‌تحصيلي ۱۳۹۱-۱۳۹۰ ...

ادامه مطلب...

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان خرداد ماه 91

سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان خرداد ماه 91

باسمه تعاليسوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه سالي– واحد (روزانه)ونيم سالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزادرشته هاي نظريدرنوبت امتحاني (خرداد ماه) سال‌تحصيلي ۱۳۹۱-۱۳۹۰ ...

ادامه مطلب...