تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

کاردانی به کارشناسی

دانلود دفترچه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1402 + اصلاحات

دانلود دفترچه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1402 + اصلاحات

دانلود دفترچه انتخاب رشته كاردانی به كارشناسی ناپیوسته 1402 و  رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته دوره های كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال در ادامه مطلب سایت کنکور قرار گرفته است. ...

ادامه مطلب...

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1402

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1402

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته كاردانی به كارشناسی ناپیوسته 1402 جهت دانلود در سایت کنکور قرار گرفته است.  مهلت ثبت نام از روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ تا پایان روز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲ است. ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته کامپیوتر

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته کامپیوتر

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته کامپیوتر در 32  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون کاردانی ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته مامایی

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته مامایی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته مامایی در 24  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون کاردانی به ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته مکانیک

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته مکانیک

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته مکانیک در 36  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون کاردانی به ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته مهندسی اجرایی عمران

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته مهندسی اجرایی عمران

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته مهندسی اجرایی عمران در 28  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزم ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته برق

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته برق

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته برق در 36  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون کاردانی به کا ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته علوم ورزشی

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته علوم ورزشی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته علوم ورزشی در 16  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون کاردان ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته معماری

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته معماری

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته  معماری در 28  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون کاردانی ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته تکنولوژی و طراحی دوخت

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته تکنولوژی و طراحی دوخت

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته تکنولوژی و طراحی دوخت در 20  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته هنرهای تجسمی

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته هنرهای تجسمی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته هنرهای تجسمی در 32  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون کارد ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته حسابداری

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته حسابداری

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته حسابداری در 20  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون کاردانی ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته علوم آزمایشگاهی

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته علوم آزمایشگاهی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته علوم آزمایشگاهی در 20  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون ک ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته هوشبری

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته هوشبری

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته  هوشبری در 20  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون کاردانی ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته تکنولوژی پرتوشناسی

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته تکنولوژی پرتوشناسی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته تکنولوژی پرتوشناسی در 20  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمو ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته بهداشت عمومی

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته بهداشت عمومی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته بهداشت عمومی در 24  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزمون کارد ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته تکنولوژی اتاق عمل

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 رشته تکنولوژی اتاق عمل

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته تکنولوژی اتاق عمل در 16  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای دانلود آزم ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته98معارف اقلیت دینی و زبان غیر انگلیسی

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته98معارف اقلیت دینی و زبان غیر انگلیسی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398رشته فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان خارجی غیر انگلیسی در 8  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

دانلود آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 98 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته ) سال1398 رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در 20  صفحه آماده برای دانلود می باشد. و در اختیار داوطلبان و علاقمندان عزیز قرار داده شده است. برای ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 82 تا 97

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 82 تا 97

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 82 تا 97 مجموعه کامپیوتر (نرم افزار، سخت افزار، سیستم های سخت افزاری رایانه)  در اختیار شما دانشجویان گرامی قرار گرفته است. برای دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپی ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 97

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 97

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 97 مجموعه کامپیوتر (نرم افزار، سخت افزار، سیستم های سخت افزاری رایانه) که شامل 145 سوال با پاسخ کلیدی می باشد. در اختیار شما دانشجویان گرامی قرار گرفته است. برای دانلود سوالا ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 96

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 96

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 96 مجموعه کامپیوتر (نرم افزار، سخت افزار، سیستم های سخت افزاری رایانه) که شامل 145 سوال با پاسخ کلیدی می باشد. در اختیار شما دانشجویان گرامی قرار گرفته است. برای دانلود سوالا ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 94

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 94

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 94 مجموعه کامپیوتر (نرم افزار، سخت افزار، سیستم های سخت افزاری رایانه) که شامل 145 سوال با پاسخ کلیدی می باشد. در اختیار شما دانشجویان گرامی قرار گرفته است. برای دانلود سوالا ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 93

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 93

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 93 مجموعه کامپیوتر (نرم افزار، سخت افزار، سیستم های سخت افزاری رایانه) که شامل 145 سوال بدون پاسخ کلیدی می باشد. در اختیار شما دانشجویان گرامی قرار گرفته است. برای دانلود سوا ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 92

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 92

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال 92 مجموعه کامپیوتر (نرم افزار، سخت افزار، سیستم های سخت افزاری رایانه) که شامل 145 سوال بدون پاسخ می باشد. در اختیار شما دانشجویان گرامی قرار گرفته است. برای دانلود سوالات کن ...

ادامه مطلب...