تاملند

نوشته هایی با برچسب "جزوه گام اول"

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس هندسه ۱

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس هندسه ۱

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس هندسه 1 این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . ولی هم اکن ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس ریاضی 2

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس ریاضی 2

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ درس ریاضی 2 این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . ولی ه ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس شیمی 3

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس شیمی 3

 دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس شیمی 3   این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است . ولی هم ا ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ دروس فیزیک ۱ و ۲ و شیمی ۲

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ دروس فیزیک ۱ و ۲ و شیمی ۲

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه ۲ دروسفیزیک ۱ و ۲ و شیمی ۲ این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه ۲ فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال ۹۱ تهیه شده است ...

ادامه مطلب...