تاملند

نوشته هایی با برچسب "واژگان زبان را چطوری حفظ کنم"

روشهای یادگیری لغات زبان انگلیسی

روشهای یادگیری لغات زبان انگلیسی

داشتن دامنه وسیعی از لغات زبان انگلیسی در زندگی امروزه بسیار مهم است. بهتر است از یک روش و قالب یکسان و ثابت برای تکرار لغات استفاده نکرد. برای مطالعه روشهای یادگیری لغات زبان انگلیسی که نویسنده آن خانم فاطمه رسولی میباش ...

ادامه مطلب...