تاملند

نوشته هایی با برچسب "مشاور انگیزشی کنکور"

خود فریبی ممنوع !

خود فریبی ممنوع !

خود فریبی ممنوع! شروع کنید!! به نام او که تلاش برای آنچه باید باشد را به انسان آموخت.... مغز انسان ذاتا در مقابل تغییر،مقاومت دارد که پاسخی طبیعی هست.هرگاه بتوانیم در مقابل این مقاومت کم نیاریم و با سربلندی از این مرحل ...

ادامه مطلب...