تاملند

نوشته هایی با برچسب "آرش محبی پور"

جزوه هندسه پایه ، مبحث دایره و چندضلعی

جزوه هندسه پایه ، مبحث دایره و چندضلعی

دانلود جزوه هندسه پایه ، مبحث دایره و چندضلعی کاری از جناب آرش محبی پور ، شامل 110 تست با پاسخ تشریحی           شامل موضوعات : جزوه هندسه پایه ، مبحث دایره و چندضلعی –  دایره –  ویژگی های دایره –  زاویه مرکز ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه پایه , بخش مثلث

دانلود جزوه هندسه پایه , بخش مثلث

دانلود جزوه هندسه پایه , بخش مثلث کاری از استاد محبی پور , به همراه پاسخ تشریحی تست ها شامل موضوعات : مقدمات مثلث – زوایای خارجی مثلث – زوایای داخلی مثلث – انواع مثلث – ویژگی های مثلث متساوی الساقین –  ویژگی های مثلث متس ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث رابطه

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث رابطه

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث رابطه کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 185 تست و پاسخ کلیدی  شامل موضوعات : مجموعه – حاصلضرب دکارتی – رابطه – عضویت – مجموعه مرجع – مجموعه تهی – زیر مجموعه محض س ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث ماتریس و دستگاه

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث ماتریس و دستگاه

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث ماتریس و دستگاه کاری از استاد محبی پورشامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 170 تست و پاسخ کلیدی   شامل موضوعات : جمع ماتریس ها – ضرب ماتریس ها – توان ماتریس ها – ماتریس پوچ توان – ماتریس خو ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث تئوری اعداد

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث تئوری اعداد

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث تئوری اعداد کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 300 تست و پاسخ کلیدی  اختصاصی سایت کنکور     شامل موضوعات : تئوری اعداد – عضو ابتدا و انتهای یک مجموعه – مجموعه کران ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مشتق و کاربرد آن

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مشتق و کاربرد آن

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مشتق و کاربرد آن کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 565 تست و پاسخ کلیدی اختصاصی سایت کنکور    شامل موضوعات : مشتق و کاربرد آن – قواعد مشتق – آشنایی با مفهوم خط مماس و ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ک م م – کوچکترین مضرب مشترک

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ک م م – کوچکترین مضرب مشترک

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ک م م – کوچکترین مضرب مشترک کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 100 تست و پاسخ کلیدی اختصاصی سایت کنکور  ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ب م م

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ب م م

دانلود جزوه گسسته مبحث نظریه اعداد – ب م م   کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 75 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور         شامل موضوعات : اعداد اول – بزرگترین مقسوم علیه مشت ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بیضی

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بیضی

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بیضی کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه بیش از 70 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور       شامل موضوعات : بیضی – معادله بیضی – خروج از مرکز بیضی – ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث دایره

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث دایره

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث دایره کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه بیش از 110 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور           شامل موضوعات : مقاطع مخروطی -معادله دایره – وضعیت نس ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مجانب

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مجانب

دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث مجانب کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 115 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور         شامل موضوعات : مجانب قائم – مجانب افقی – مجانب مایل – مجانب د ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسیل , مبحث پیوستگی

دانلود جزوه دیفرانسیل , مبحث پیوستگی

دانلود جزوه دیفرانسیل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث پیوستگی کاری از استاد محبی پور     شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 125 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور          شامل موضوعات : معرفی نموداری پی ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها بخش دوم

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها بخش دوم

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها بخش دومکاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 10 تست و پاسخ کلیدی اختصاصی سایت کنکور   شامل موضوعات :  تعریف دنباله – نمایش نمودار ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش پایانی ، مبحث حد

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش پایانی ، مبحث حد

 دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش پایانی ، مبحث حدکاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 70 تست و پاسخ کلیدی شامل موضوعات :  حد تابع مرکب – اثبات چندین حد اختصاصی سایت کنکور  &nbs ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها

 دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 150 تست و پاسخ کلیدی شامل موضوعات :  تعریف دنباله – نمایش نموداری یک دنباله – دنباله های کراندا ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه در فضا

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه در فضا

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 140 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور         شامل موضوعات : خطوط صفحه در فضا – معادله خط با داشتن دو ن ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش سوم مبحث روش های حدگیری

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش سوم مبحث روش های حدگیری

 دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش سوم مبحث روش های حدگیریکاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 100 تست و پاسخ کلیدی شامل موضوعات :  هم ارزی آرک ها – حدگیری در ریشه های مخرج – حدگ ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش دوم

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش دوم

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش دوم کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 113 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور       شامل موضوعات :  رفع ابهام-توابع هم ارز-ه ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسیل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش اول

دانلود جزوه دیفرانسیل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش اول

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش اول کاری از استاد محبی پور  شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 25 تست و پاسخ کلیدی  اختصاصی سایت کنکورشامل موضوعات : دستگاه اعداد – خواص اعداد حقیقی نسبت به جمع و ضر ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث گراف

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث گراف

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث گراف کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 250 تست و پاسخ کلیدی             شامل مباحث : گراف – آشنایی با ساخت گراف – گراف های غیر ساده – تعداد گراف ها – ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها بخش دوم

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها بخش دوم

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها بخش دوم کاری از استاد محبی پور    شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 85 تست و پاسخ کلیدی           شامل مباحث :  ضرب خارجی دو بردار – ضرب خارجی بردارهای یکه استاندارد ...

ادامه مطلب...

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها بخش اول

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها بخش اول

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارهاکاری از استاد محبی پور  شامل مباحث :  آشنایی با فضای R3 -اجزای دستگاه دکارتی در فضا -قرینه نقطه نسبت به محور وصفحات مختصات – فاصله دو نقطه در فضا – ویژگی های بردار – ضرب عدد در بردار ...

ادامه مطلب...