تاملند

نوشته هایی با برچسب "سقوط آزاد"

جزوه فیزیک مبحث سقوط آزاد

جزوه فیزیک مبحث سقوط آزاد

جزوه فیزیک مبحث سقوط آزاد کاری از گروه آموزشی مرز     سقوط آزاد به حالتی گفته میشود که جسم از ارتفاعی معین از سطح زمین رها شود. در این حالت تنها نیرویی که به جسم وارد میشود نیروی وزن آن است بنابراین جسم، شتا ...

ادامه مطلب...

جزوه فیزیک مبحث حرکت شناسی

جزوه فیزیک مبحث حرکت شناسی

جزوه فیزیک مبحث حرکت شناسی کاری از مهندس علی مجیدی   شامل موضوعات : حرکت شناسی-بردار مکان- حرکت در صفحه- جابه جایی- حرکت در یک بعد- سرعت متوسط- فرق سرعت متوسط و لحظه ای- مسافت طی شده- رسم نمودار سرعت زمان- جه ...

ادامه مطلب...

جزوه فیزیک 2 مبحث اندازگیری کمیت های فیزیکی و حرکت شناسی و دینامیک

جزوه فیزیک 2 مبحث اندازگیری کمیت های فیزیکی و حرکت شناسی و دینامیک

جزوه فیزیک دوم دبرستان فصول 1 و 2 و 3 فصل های اندازگیری کمیت های فیزیکی و حرکت شناسی و دینامیک کاری از موسسه گزینه دو شامل موضوعات :  حرکت شناسی- اندازگیری کمیت های فیزیکی- کمیت ها و یکاهای اصلی و فرعی- کمیت های نرده ای- ...

ادامه مطلب...

جزوه فیزیک مبحث حرکت شناسی و سقوط آزاد

جزوه فیزیک مبحث حرکت شناسی و سقوط آزاد

 دانلود جزوه فیزیک مبحث حرکت شناسی و سقوط آزاد جزوه ای از شاهین فتاحی    شامل موضوعات : سقوط آزاد –  ارتفاع نقطه اوج –  زمان رسیدن به نقطه اوج –  جابجایی گلوله در n ثانیه –  پرتاب گلوله –  جابجایی –  قضیه تناسب ...

ادامه مطلب...