تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

فیلم آموزشی شیمی

فیلم های آموزشی شیمی

فیلم های آموزشی شیمی

تمام مسائل شیمی را فقط با یک روش ساده حل کنیدمحمد مشمولی  در درس شیمی فرمول حفظ کردن با شکست مواجه شده چرا که کنکورهای سالهای اخیر نشان داده که مفاهیم ساده  را با هم ترکیب میکنند و یا اینکه سوالات محاسباتی انگار قسمتی از ...

ادامه مطلب...

حل سریع و حرفه ای تمام مسائل محاسباتی کنکور شیمی فقط با یک روش

حل سریع و حرفه ای تمام مسائل محاسباتی کنکور شیمی فقط با یک روش

فیلم های آموزشی حل سریع و حرفه ای تمام مسائل محاسباتی کنکور شیمی فقط با یک روش محمد مشولی در چندین سال گذشته مسائل شیمی نقش تعیین کننده ای را در کنکور داشته، جهت اینکه بتونین با موفقیت مسائل را در حداقل زمان حل کنین باید ...

ادامه مطلب...