تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود جزوه کنکوری فصل سوم فیزیک پایه دوازدهم تجربی

 جزوه کنکوری فصل سوم فیزیک پایه دوازدهم تجربی، توسط جناب امین گرمرودی در 55 صفحه کاملا جامع همراه با نمونه سوالات امتحانی خرداد و کنکور، تهیه و گردآوری شده است. لطفا برای دانلود جزوه کنکوری فصل سوم فیزیک پایه دوازدهم تجربی به ادامه مطلب بروید.

دانلود جزوه کنکوری فصل سوم فیزیک پایه دوازدهم تجربی

آموختن فیزیک فراتر از حفظ فرمول‌ها و جایگذاری داده‌های مسئله در آن‌هاست. برای فهمیدن فیزیک، باید مسئله حل کنید. بر قوانین و مفاهیم اصلی تأکید داشته باشید، باید بتوانید از این قوانین برای درک و حل مسئله استفاده کنید. برای درک و به خاطر سپردن داده‌ها و فرمول‌ها، باید مطالب اساسی و نکاتی که مباحث مختلف را به هم مرتبط می‌کنند، یاد بگیرید. سومین فصل از فیزیک پایه ی دوازدهم مربوط به بخش مهم نوسان و امواج می باشد. این فصل نیز از فصل های بسیار مهم و سوال برانگیز فیزیک به حساب می آید. مباحثی که در این فصل بررسی شده اند شامل: نوسان دوره ای، حرکت هماهنگ ساده، انرژی در حرکت هماهنگ ساده ،تشدید ، موج و انواع آن و نیز مشخصه های موج ، بازتاب موج و شکست موج می باشد.

نکاتی از جزوه: 

نوسان:

نوسان تغییر تکرار شونده (در طول زمان) یک متغیر حول یک وضعیت تعادل است. حرکت آونگ نمونه ای از حرکت نوسانی است.
چرخه(سیکل) : به تغییراتی که تکرار می شوند چرخه یا سیکل می گویند.

انواع نوسان:

1 .دوره ای 2 .غیر دوره ای

حرکت نوسانی دوره ای: نوسان هایی را که هر چرخه ی آن در دورهای دیگر دقیقا تکرار شود ، نوسان دوره ای می نامند.

دوره تناوب (پریود) : مدت زمان یک چرخه را دوره تناوب )پریود( حرکت می نامند و آن را با T نشان می دهند.

بسامد (فرکانس): بسامد یک نوسان ، تعداد نوسان های انجام شده (تعداد چرخه) در واحد زمان است و آن را با f نشان می دهیم. 

بسامد زاویه ای  : در رابطه مکان-زمان حرکت هماهنگ ساده  بسامد زاویه نام دارد که وابسته به دوره تناوب یا بسامد می باشد

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی