تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

مصاحبه با رتبه 1 کنکور انسانی 89

مصاحبه و گفتگو با پگاه پزشکی قهفرخی نفر اول کنکور سراسری انسانی 89

خبرگزاری فارس: نفر اول گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور 89 گفت: در جر و بحث کردن قوی هستم و چون در مباحثه و گفتوگو قوی عمل میکنم و تا قانع کردن افراد کوتاه نمیآیم، تصور میکنم این موضوع به درد وکالت در دادگاه میخورد و رشته حقوق را تا دکترا ادامه میدهم.

پگاه پزشکی، نفر اول گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور 89 در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان، با اشاره به تغییر رشته خود در دوران پیشدانشگاهی و انتخاب رشته انسانی اظهار داشت: سال دوم دبیرستان در رشته ریاضی و سال سوم دبیرستان رشته تجربی در مدرسه فرزانگان و دوره پیشدانشگاهی با تغییر مدرسه رشته انسانی را انتخاب کردم.
وی با اشاره به اینکه فرزانگان رشته انسانی نداشت و برای ادامه تحصیل در رشته انسانی به مدرسه آمنه رفتم، در مورد زمان آغاز مطالعه برای کنکور گفت: با توجه به اینکه در مقطع پیشدانشگاهی تغییر رشته دادم از اول تیر ماه سال گذشته مطالعه برای کنکور را به صورت جدی آغاز کردم.
نفر اول گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور 89 اضافه کرد: در عید سال سوم دبیرستان برای انتخاب رشته انسانی تصمیم گرفتم و این زمانی بود که در مورد رشته پزشکی تحقیق کردم و آن زمان متوجه سازگار نبودن رشته پزشکی با روحیاتم شدم و تصمیم به انتخاب رشته انسانی گرفتم.
وی این موضوع که بسیاری از دانشآموزان مستعد و ممتاز به رشتههای ریاضی و تجربی گرایش دارند را غلط دانست و تصریح کرد: لازم است حمایتهای بیشتری از رشته انسانی انجام شود و اولیا نیز دیدگاه خود را نسبت رشته علوم انسانی تغییر دهند و مخالفتی برای انتخاب رشته انسانی توسط دانشآموز نداشته باشند.
پزشکی با تأکید بر اینکه دانشآموزان علاقهمند به رشته انسانی باید در این رشته تحصیل کنند، خاطرنشان کرد: نباید این باشد که فقط دانشآموزانی که در درسهای ریاضی و فیزیک ضعیف هستند رشته انسانی را انتخاب کنند و بدون علاقه این رشته را انتخاب کنند.

* مدارس تیزهوشان و علامه حلی رشتههای انسانی را ارائه نمیدهند
وی ادامه داد: رشتههایی همچون حقوق و ادبیات در کشور ما جای پیشرفت بسیار زیادی دارد به طوری که فارغالتحصیلان رشته حقوق از نظر کار مشکلی ندارد و پابهپای رشته پزشکی به پیش میروند.
پزشکی با تأکید بر اینکه باید دیدگاه افراد نسبت به رشته انسانی عوض شود، گفت: تنها مدرسهای را که در استان همدان کادر قوی در رشته انسانی دارد، مدرسه حضرت آمنه (س) است.
وی افزود: دانشآموزان پسر از کلاسهای سطح بالا برای رشته انسانی بیبهره هستند و به نظرم مدرسه خوبی در این رشته برای پسران وجود ندارد زیرا مدارس قوی از جمله تیزهوشان و علامه حلی رشتههای انسانی ارائه نمیدهند و در نتیجه برخی علاقهمندان به انسانی مجبور به تغییر رشته برای ادامه تحصیل در این مدارس میشوند.
نفر اول گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور 89 با بیان اینکه به خاطر ادامه تحصیل در رشته حقوق گرایش علوم انسانی را انتخاب کرده است، عنوان داشت: به دفاع از قوانین و حقوق طبیعی انسانها علاقهمند هستم و علاقه دارم روابط انسانی انسانها را شناخته و برای بهبود روابط انسانی انسانها تلاش کنم.
وی بیان داشت: موفقیت در دروس حفظی از جمله عوامل موفقیت در کنکور رشته انسانی است و همچنین چون در جر و بحث کردن قوی هستم و با توجه به اینکه در مباحث و گفتوگو قوی عمل میکنم و تا قانع کردن افراد کوتاه نمیآیم و تصور میکنم این موضوع به درد وکالت در دادگاه میخورد و رشته حقوق را تا جایی که بتوانم و تا مقطع دکترا ادامه میدهم.
پزشکی در پاسخ به این سئوال که آیا به تحصیل در خارج از کشور فکر کردید، گفت: ترجیح میدهم مرحله به مرحله پیشرفت کنم و دوست دارم تهران بروم و شغلی پیدا کنم و آن زمان شاید بتوانم به ادامه تحصیل در خارج از کشور فکر کنم، اگر هم بتوانم در دوران تحصیل کار کنم، خوشحال میشوم.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به این سئوال مایل به انتخاب رشته دیگری هست یا نه، گفت: اگر رشتهای دیگری را میتوانستم در حین تحصیل رشته حقوق انتخاب کنم، ادبیات را انتخاب میکردم.

* رتبه بیشتر دانشآموزان مدرسه آمنه (س) حداکثر سه رقمی است
نفر اول گروه علوم انسانی در کنکو 89 با بیان اینکه در مدرسه ما همه در یک سطح علمی بودند، بیان داشت: بچهها از طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلفی در این مدرسه بودند اما تفاوت زیادی بین سطح درسی دانشآموزان نبود همچنین رتبههای نهایی خیلی متفاوت نیست و رتبه بیشتر دانشآموزان حداکثر سه رقمی بوده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نقش مسئولان استانی در موفقیتهای دانشآموزان دارای رتبه تکرقمی چه قدر است، گفت: با برنامهریزی خاصی در ارتباط با مسئولان روبهرو نشدم و با توجه به آشنایی من با رتبه اول تجربی میدانم که رتبه من و نفر اول تجربی در کنکور سراسری نتیجه تلاش خودمان و درس خواندن زیاد، مدرسه و خانوادهها و همکاری آنها بوده است.
پزشکی اضافه کرد: ممکن است یک سال استانی قبولی خوبی داشته باشد و سال دیگر نتیجه بدی داشته باشد اما مهمترین نقش را مدرسه و خانواده دارد، به عنوان نمونه مدرسه برای ادامه دادن درسهای مدرسه تا پایان عید، برای تهیه مکانی برای درس خواندن در ماههای بعد عید باید تلاش کند.
وی در پاسخ به این سئوال که تابستان گذشته را چگونه گذراندید، گفت: از اول تا 30 شهریور درس خواندم و در این مدت درسهای دوم و سوم دبیرستان را در تیر ماه مطالعه کردم و در مرداد ماه هم با برنامه آزمون آزمایشی پیش رفتم.
نفر اول کنکور 89 در گروه علوم انسانی با بیان اینکه ساعات مطالعهام در تابستان هشت ساعت بود، بیان داشت: در ماههای آخر و در اردیبهشت ماه برای مطالعه به کتابخانه میرفتم.
وی اضافه کرد: در پاییز و زمستان و تا عید با برنامه قلمچی پیشرفتم ساعات مطالعهام به تدریج بیشتر میشد و در روزهایی که مدرسه نمیرفتم ساعات مطالعه به 10 ساعت میرسید اما میانگین ساعات مطالعه 9 تا 10 ساعت شد.

* تعطیلات عید در مدرسه درس خواندیم
پزشکی با بیان اینکه در عید شرایطی در مدرسه فراهم بود و تا هفت شب میتوانستیم به مدرسه برویم، گفت: در ایام عید ساعات مطالعه به 12 تا 13 ساعت رسید چون در مدرسه حضور داشتیم و درگیر مهمانی و دید و بازدید نمیشدیم.
وی با بیان اینکه در 13 روز عید کل درسها را یک دور مطالعه کردم، گفت: زمانی که مطالعه درسها تمام شد ساعتهای مطالعه کم شد و فقط تست میزدم و ساعات مطالعه به پنج یا شش ساعت رسید.
نفر اول گروه علوم انسانی در کنکور 89 اضافه کرد: از ابتدا مطالعه را به قصد حقوق تهران یا شهید بهشتی شروع کردم و خواهان رتبه زیر 100 بودم.
وی گفت: بعد از کنکور با توجه به اینکه از پاسخنامه کنکورم راضی بودم، به فکر رتبه تک رقمی افتادم.
پزشکی با اشاره به درصدهای خود در کنکور سراسری افزود: درصد درس ادبیات عمومی 78 درصد، عربی عمومی 100 درصد، دینی 82 درصد، زبان 93 درصد، ریاضی 80، اقتصاد 93 درصد، ادبیات و عربی اختصاصی 100 درصد، اجتماعی 93 درصد، فلسفه 84 درصد و روانشناسی 83 درصد بود.
وی با بیان اینکه فقط برای درس عربی از کلاس خصوصی استفاده کردم، گفت: داوطلبان کنکور باید بیشتر بر کتاب درسی تأکید کنند به جز درس عربی و ریاضی نیاز به تست زدن زیاد نیست بعد از پایان مطالعه درسها میتوانند با تست زدن کتابها را دوره و قسمتهایی که مشکل دارند را دوباره مرور کنند.
پزشکی تصریح کرد: داوطلبان رشته انسانی با توجه به حفظی بودن مطالب به تکرار مطالب ادامه دهند و درگیر کلاسهای آموزشی و مؤسسههای مختلف نشوند، استرس نداشته باشند و به رتبه خود فکر نکنند.

* راههای پیشرفت غیر از کنکور هم هست
وی اضافه کرد: هر چند در کشور ما این موضوع چندان محسوس نیست اما باید بدانند که راههای پیشرفت غیر از کنکور وجود دارد و فعالیتهای غیردرسی را در سال کنکور به طور کلی حذف نکنند.
نفر اول کنکور 89 در گروه آزمایشی علوم انسانی در پاسخ به این سئوال که شاگرد موفق بودن چقدر در کسب رتبه تک رقمی در آزمون سراسری موثر است، گفت: در رشته ریاضی و تجربی برخی درسها پایهای است اما در رشته انسانی درسها حفظی است و سال پیشدانشگاهی اهمیت بسیاری دارد.
وی گفت: با روزی پنج یا شش ساعت درس خواندن هم میتوان نتیجه خوبی گرفت به شرطی که دانشآموزان به دنبال تستزنی صرف نروند.
پزشکی پیشنهاد کرد: بهتر است بچههایی که تغییر رشتهای نیستند با مطالعه درسهای سال دوم و سوم شروع کنند و در مهر ماه بدانند که درسهای سال دوم و سوم را خواندهاند و و الان فقط باید دوره کنند، ورق بزنند و تست بزنند و این بهتر از آن است که برخی در دوران تابستان درسهای پیشدانشگاهی را مطالعه کنند و در ابتدای سال با یک سری کتاب یک دور خوانده شده که از هیچ جای آن مطمئن نیستیم، روبهرو میشویم.
وی گفت: بهتر است داوطلبان از اتمام یک سری کتابها مطمئن باشیم و در مهر ماه و در دوران مدرسه به سراغ کتابهای دوران پیشدانشگاهی برویم و دوران پیشدانشگاهی با مدرسه تمام شود و باید در تابستان درسهای دوران سال دوم و سوم دبیرستان مطالعه شود، زیرا ممکن است جریان دروس مدرسه فرد را با خود ببرد و وقتی برای مطالعه دروس دوم و سوم پیدا نکند.
نفر اول گروه علوم انسانی در کنکور در مورد تفریحات خود در دوران کنکور گفت: کلاس موسیقی و زبان فرانسه را در کنار مطالعه برای کنکور ادامه دادم و در هفته چهار ساعت تمرین پیانو داشتم و کلاس زبان هم هفتهای دو جلسه 5/1 ساعته بود و در هفته دو ساعت هم خودم زبان فرانسه مطالعه میکردم، همچنین یادگیری انگلیسی را تا گرفتن مدرک تافل پیش رفتم اما به خاطر کنکور کلاس انگلیسی را قطع کردم و تا حد امکان دوچرخهسواری و برخی ورزشها را دنبال میکردم.
وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما در ارتباط با این موضوع برخی سطح رشته انسانی را پایینتر از بقیه رشتهها میداند، گفت: این تفکر غلط است، البته یک سری اشکالات موجود مربوط به کتابهای رشته انسانی است به طور مثال در درس ریاضی سعی میکنند مسائل نیمهکاره مطرح شود و حتی ریاضی تبدیل به درسی تقریباً حفظی شده است در حالی که نباید این طور باشد به طور مثال مباحث در رشته انسانی در درسهای منطق و فلسفه نیاز به تفکر زیادی دارد تا بتوانی سئوالات مفهومی را پاسخ بدهی اما متأسفانه در کنکور سئوال مفهومی از اینها مطرح نمیشود در حالی که میتوان از منطق طوری سئوال طرح کرد که مغز را بیشتر از مطالعه ریاضی و فیزیک به کار بیندازد ولی این کار را نمیکنند و طوری از متن کتاب سئوال میدهند که کسی که کتاب را حفظ کرده بتواند پاسخ دهد.
پزشکی اضافه کرد: در سه یا چهار سال گذشته در درسهای کنکور سراسری رشته علوم انسانی مغز را هم به کار میگیرند و فقط حفظیات مطرح نیست.

* سئوالات عمومی امسال خیلی ساده بود و اختصاصیها سخت
وی در مورد سطح سئوالات آزمون سراسری امسال گفت: سئوالات عمومی خیلی ساده بود و سه یا چهار تا از درسهای اختصاصی به طور غیرمنتظرهای سخت بود با اکثر افرادی که حرف زدم از ریاضی ناراضی بودند البته خود من ریاضی را بالا زدم اما با زمانی بیش از آنچه باید اختصاص میدادم.
نفر اول گروه علوم انسانی در کنکور 89 افزود: کتابها و تدریس بهتری برای رشتههای تجربی و ریاضی وجود دارد اما حفظیات هم وقتی در طول زمان و در دوران دبیرستان فرا گرفته شود اثر بیشتری در موفقیت دارد، بنابراین نباید دانشآموزان به خاطر قوی شدن ریاضی تا سال سوم در رشتههای ریاضی و تجربی بمانند و سال پیشدانشگاهی انسانی بخوانند.

* نظر دیگران در مورد تغییر رشتهام به انسانی اهمیت نداشت
وی در ادامه در مورد نظر دیگران برای تغییر رشته خاطرنشان کرد: اینکه دیگران در مورد نتیجه چه میگویند برای من اهمیت نداشت بلکه من دوست داشتم در رشته حقوق و در تهران درس بخوانم و تنها تفکر منفی این بود که نکند قبول نشوم.
پزشکی افزود: خیلیها در مورد تغییر رشته من به آسانی حرف زدند، اما اینکه دیگران چه میگویند مهم نبود.
وی در مورد نحوه اطلاع خود از کسب رتبه یک گفت: دوست پدرم به ما خبر داد و مادرم با من تماس گرفت و این موضوع را اطلاع داد اما از سازمان سنجش با من تماسی نگرفتند.
نفر اول کنکور 89 در گروه علوم انسانی در پاسخ به این سئوال که میخواهی چطور دانشجویی باشی، ابراز داشت: میخواهم جزو دانشجویان اول باشم اما در عین حال اصلا نمیخواهم تک بعدی باشم و در برنامههای فرهنگی و ورزشی شرکت میکنم.
وی اضافه کرد: خیلیها میگویند تو نمیدانی درسهای دانشگاه یعنی چه و در دانشگاه نمیتوان کاری غیر از درس انجام داد و نمرههایت هم 19 و 20 باشد اما فعلاً این در ذهنم است و شاید وقتی دانشگاه بروم این کارها را نتوانم انجام دهم.
پزشکی در ارتباط با نقش خانواده گفت: خانواده من بسیار علاقهمند به مطالعه من بودند البته مخالفتهایی در ارتباط با تغییر رشته من وجود داشت که چندان شدید نبود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بهترین رتبهای که در آزمون آزمایشی قلمچی کسب کردم در آزمون یکی به آخر بود که رتبهام دو شد اما میانگین رتبههای من در آزمونها 9 و 10 بود.

ارسال دیدگاه

2
0

2 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
0 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
امیر

سلام
واسه من جالبه که این قهفرخ چرا اینقدر تحصیل کرده در سطوح مختلف داره و افراد بسیار موفقی با این پسوند قهفرخی دیدم. ولی همه بچه های قهفرخی بچه های با معرفتی هستند.

پگاه پزشکی از اعجوبه های کنکور هست( امیدوارم به خودش مغرور نشه)!
منم وضعیت مشابه اون دارم
با تفاوت اینکه به علت پسر بودنم آینده ی شغلی رشته ی تجربی رو به انسانی ترجیح دادم
تو قلمچی تراز عمومیم طرف 7500 هس ولی اختصاصیم بخاطر ریاضی و فیزیک بالای 6000 نیست(هیچی هم عمومی نمیخونم و همه ی وقتم رو اختصاصیاس)
اگه میتونستم برم انسانی میترکوندم
خلاصه آرزوی موفقیت دارم برای خانم پگاه پزشکی قهفرخی
پگاه مغرور نشو
به جامعت خدمت کن.متحول کننده باش

تبلیغات متنی