تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

حضور ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی جدید تایمز

مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش ۲۰۲۳ خود که در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر شده، نام ۶۵ مؤسسه ایرانی را در سیاهه مؤسسه‌های برتر آسیا منتشر کرده است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۳ خود که در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر شده، نام ۶۵ مؤسسه ایرانی را در سیاهه مؤسسه‌های برتر آسیا منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه نخست ملی و ۶۴ آسیا جای گرفته است. جایگاه دو مؤسسه ایرانی نیز با عنوان «reporter» گزارش شده است. مؤسسه‌هایی که رتبه آسیایی آنها «reporter» است، آنهایی هستند که داده‌های خود را به «مؤسسه آموزش عالی تایمز» داده‌اند، ولی کمینه لازم برای به دست آوردن رتبه آسیایی را نداشته‌اند.

در ویرایش ۲۰۲۳ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، روی هم، نام ۹۲۸ مؤسسه از ۳۶ کشور گوناگون آسیا در فهرست پایانی آمده است. در ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی ۵۸ مؤسسه از ایران در میان مؤسسه‌های برتر آسیا جای گرفته بودند. در نمودار یک، روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز» گزارش شده است.

حضور ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی جدید تایمز

نمودار ۱. روند سالانه شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»

بر پایه نمودار یک، روند سالانه شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز» همواره رشد داشته است و در ویرایش ۲۰۲۳ به ۶۵ مؤسسه رسیده است. با این حال، باید توجه داشت که شمار مؤسسه‌های برتر «مؤسسه آموزش عالی تایمز» نیز سال به سال افزایش یافته است. برای نمونه، در ویرایش ۲۰۲۲ این نظام رتبه‌بندی، ۸۲۹ مؤسسه از کشورهای گوناگون آسیا در فهرست پایانی رتبه‌بندی شده بودند.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، مؤسسه‌های پیشرو آسیا را در پنج زمینه آموزش (با وزن ۲۵ درصد)، چشم‌انداز جهانی (با وزن ۵/۷ درصد)، پژوهش (با وزن ۳۰ درصد)، استنادها (با وزن ۳۰ درصد)، و درآمدهای صنعتی (با وزن ۵/۷ درصد)؛ بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند. در جدول یک، رتبه‌های ملی و آسیایی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های ارزیابی این نظام رتبه‌بندی آمده‌اند.

جدول ۱. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۳ میلادی

حضور ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی جدید تایمز

حضور ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی جدید تایمز

حضور ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی جدید تایمز

حضور ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی جدید تایمز

بر پایه ویرایش ۲۰۲۳ میلادی نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، «Tsinghua University» پیشگام آسیا است و «Peking University»، «National University of Singapore»، «University of Hong Kong»، «Nanyang Technological University, Singapore»، «Chinese University of Hong Kong»، «The Hong Kong University of Science and Technology»، «The University of Tokyo»، «Fudan University»، و «Shanghai Jiao Tong University» در جایگاه دوم تا نهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. این گزارش نیز از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی