تاملند

نوشته هایی با برچسب "kharej1402"

کنکور خارج از کشور 1402 رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

کنکور خارج از کشور 1402 رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور خارج از کشور سال 1402 رشته ریاضی نوبت دوم که در تیر ماه برگزار شده است، در ادامه مطلب جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. تعداد 136 هزار داوطلب در کنکور ریاضی ۱۴۰۲ شرکت کردند. برای مشاهده ...

ادامه مطلب...

کنکور خارج از کشور 1402 رشته تجربی + پاسخ تشریحی

کنکور خارج از کشور 1402 رشته تجربی + پاسخ تشریحی

سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور خارج از کشور سال 1402 رشته تجربی نوبت دوم که در تیر ماه برگزار شده است، در ادامه مطلب جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. تعداد 485 هزار داوطلب در کنکور تجربی ۱۴۰۲ شرکت کردند. برای مشاهده ...

ادامه مطلب...

کنکور خارج از کشور 1402 رشته انسانی + پاسخ تشریحی

کنکور خارج از کشور 1402 رشته انسانی + پاسخ تشریحی

سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور خارج از کشور سال 1402 رشته انسانی نوبت دوم که در تیر ماه برگزار شده است، در ادامه مطلب جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. تعداد 343 هزار داوطلب در کنکور انسانی ۱۴۰۲ شرکت کردند. برای مشاه ...

ادامه مطلب...

کنکور خارج از کشور 1402 رشته هنر

کنکور خارج از کشور 1402 رشته هنر

سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور خارج از کشور سال 1402 رشته هنر نوبت دوم که در تیر ماه برگزار شده است، در ادامه مطلب جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. تعداد 61 هزار داوطلب در کنکور هنر ۱۴۰۲ شرکت کردند. برای مشاهده و در ...

ادامه مطلب...

کنکور خارج از کشور 1402 رشته زبان

کنکور خارج از کشور 1402 رشته زبان

سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور خارج از کشور سال 1402 رشته زبان نوبت دوم که در تیر ماه برگزار شده است، در ادامه مطلب جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. تعداد 92 هزار داوطلب در کنکور زبان ۱۴۰۲ شرکت کردند. برای مشاهده و ...

ادامه مطلب...