تاملند

نوشته هایی با برچسب "شکست"

از شکست نهراسیم

از شکست نهراسیم

از شکست نهراسيم پیک سنجش     شکست، تنها يک فرصت براى شروعى دوباره است؛ اين بار ولى هوشمندانه‌تر. (هنرى فورد) مطمئنا همه افراد موفقى که امروزه مي‌بينيم، مسير رسيدن به موفقيتشان بدون شکست نبوده است. اغلب اين افراد م ...

ادامه مطلب...