تاملند

نوشته هایی با برچسب "سعید نمازی"

نکات تستی بردارها‎

نکات تستی بردارها‎

نکات تستی بردارها‎ کاری از مهندس سعید نمازی     نکات زیر برای جمع بندی مبحث بردارها در نظر گرفته شده است که شامل نکات مهم کنکور مبحث برداها است لازم به ذکر است مبحث بردارها در فیزیک ۲ و فیزیک ۳ دبیرستان در د ...

ادامه مطلب...