نوشته هایی با برچسب "دانلود رایگان سوالات دکتری نیمه متمرکز 92"

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1403

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1403

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1403 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۳ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1403 در تاریخ 3 اسفند ماه 1402 برگزار شد.    دفترچه ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1402

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1402

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1402 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۲ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1402 در تاریخ 11 اسفند ماه 1401 برگزار شد.    ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1401

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1401

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1401 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۱ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1401 در تاریخ 6 اسفند ماه 1400 برگزار شد.    ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1400 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1400 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1400 در تاریخ 15 اسفند ماه 99 برگزار شد.  ...

ادامه مطلب...

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 99 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 99 در روز پنجشنبه ، نهم مرداد ماه 99 برگزار شد. ...

ادامه مطلب...

دانلود کنکور دکتری 98 تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 601 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 فلسفه و کلام اسلامی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 فلسفه و کلام اسلامی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته فلسفه و کلام اسلامی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 فلسفه و کلام اسلامی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 1,312 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 1,746 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 955 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی عمران – مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی عمران – مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی عمران – مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی عمران – مهندسی اب وسازه های هید ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 839 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی پزشکی – بیومکانیک (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 مهندسی پزشکی – بیومکانیک (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 مهندسی پزشکی – بیومکانیک به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 1,107 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 علوم و فناوری نانو – نانوشیمی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 علوم و فناوری نانو – نانوشیمی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 علوم و فناوری نانو – نانوشیمی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 927 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته رشته بیوتکنولوژی کشاورزی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 768 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 ژنتیک وبه نژادی گیاهی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 ژنتیک وبه نژادی گیاهی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته ژنتیک وبه نژادی گیاهی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 ژنتیک وبه نژادی گیاهی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 882 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 بیماری های داخلی دام های بزرگ (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 بیماری های داخلی دام های بزرگ (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 بیماری های داخلی دام های بزرگ به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 636 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی به ادامه مطلب ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 671 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام به ادامه مطلب برو ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 864 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 فلسفه تعلیم و تربیت (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 فلسفه تعلیم و تربیت (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته فلسفه تعلیم و تربیت برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 فلسفه تعلیم و تربیت به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 1,560 بار
 • بدون نظر
 • دکتری

دانلود کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – آسیب شناسی (سوالات و پاسخ)

دانلود کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – آسیب شناسی (سوالات و پاسخ)

  دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون دکتری سال 1398 رشته تربیت بدنی – آسیب شناسی برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور دکتری 98 تربیت بدنی – آسیب شناسی به ادامه مطلب بروید. ...

ادامه مطلب...
 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • 892 بار
 • بدون نظر
 • دکتری