تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانشگاه شهرکرد"

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد افتتاح شد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد افتتاح شد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افتتاح و کلنگ مقاوم سازی دانشکده کشاورزی این دانشگاه نیز بر زمین زده شد. ...

ادامه مطلب...