تاملند

نوشته هایی با برچسب "حسین نادری"

تستهای ریاضی رشته تجربی

تستهای ریاضی رشته تجربی

تستهای ریاضی رشته تجربی جهت آمادگى آزمون هاى 25 دى گزينه دو و قلمچىحسین نادری  شامل تست های :آزمون جامع ریاضی عمومییازده تست تابع وارون و ترکیب توابعتست تصاعد حسابی و هندسییازده تست احتمال ...

ادامه مطلب...