تاملند

نوشته هایی با برچسب "امید به آینده"

مشاوره برای یک شروع بهتر‎

مشاوره برای یک شروع بهتر‎

مشاوره برای یک شروع بهتر‎کاری از میلاد شاه محمدی     شامل مباحث انگیزشی و مشاوره برای یک شروع بهتر‎ و نحوه آزمون دادن و کنکور و سوالات آن از مباحث مختلف و فصول بسیار بسیار مهم آن و برای تابستان چه دروسی را بخوانید ...

ادامه مطلب...