تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود آزمونهای آزمایشی

آزمونهای 15 خرداد 94 سنجش و قلمچی و گزینه دو

آزمونهای 15 خرداد 94 سنجش و قلمچی و گزینه دو

  برای سفارش اینترنتی آزمون سنجش 15 خرداد 94 رشته ریاضی و تجربی کلیک کنید برای سفارش اینترنتی آزمون قلمچی 15 خرداد 94 رشته ریاضی و تجربی  کلیک کنید برای سفارش اینترنتی آزمون قلمچی 15 خرداد 94  انسانی و هنر و ...

ادامه مطلب...

آزمون 15 خرداد 94 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( جامع سوم )

آزمون 15 خرداد 94 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( جامع سوم )

آزمون 15 خرداد 94 سازمان سنجش سال چهارم ( جامع سوم ) رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 – 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به فروش می رسد   سوالات + پاسخ تشریحی  آخرین آزمون س ...

ادامه مطلب...

آزمون 15 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی ( جامع سوم )

آزمون 15 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی ( جامع سوم )

آزمون 15 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی ( جامع سوم ) برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + ...

ادامه مطلب...

آزمون 15 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته انسانی و زبان و هنر ( جامع سوم )

آزمون 15 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته انسانی و زبان و هنر ( جامع سوم )

آزمون 15 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته انسانی و زبان و هنر ( جامع سوم ) برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 2000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوا ...

ادامه مطلب...

آزمون 8 خرداد 94 گزینه دو سال چهارم رشته ریاضی و تجربی (جامع دوم)

آزمون 8 خرداد 94 گزینه دو سال چهارم رشته ریاضی و تجربی (جامع دوم)

   آزمون 8 خرداد 94 گزینه دو ( جامع دوم ) سال چهارم رشته ریاضی و تجربی دفترچه سوالات + پاسخ تشریحی جهت دانلود رایگان آزمون های گزینه دو کلیک کنید  ...

ادامه مطلب...

آزمون 8 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی ( جامع دوم)

آزمون 8 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی ( جامع دوم)

آزمون 8 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی (جامع دوم) برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاس ...

ادامه مطلب...

آزمون 1 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته انسانی و زبان و هنر ( جامع اول)

آزمون 1 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته انسانی و زبان و هنر ( جامع اول)

آزمون 1 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته انسانی و زبان و هنر (جامع اول) برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 2000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات ...

ادامه مطلب...

آزمون 8 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته انسانی و زبان و هنر ( جامع دوم)

آزمون 8 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته انسانی و زبان و هنر ( جامع دوم)

آزمون 8 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته انسانی و زبان و هنر (جامع دوم) برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 2000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات ...

ادامه مطلب...

آزمون 1 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی ( جامع اول)

آزمون 1 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی ( جامع اول)

آزمون 1 خرداد 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی (جامع اول) برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشری ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون آزمایشی رزمندگان جامع 93 ( طرح آیه های تمدن )

دانلود آزمون آزمایشی رزمندگان جامع 93 ( طرح آیه های تمدن )

دانلود رایگان آزمون آزمایشی رزمندگان جامع 93 ( طرح آیه های تمدن )رشته های ریاضی و تجربی و انسانی  آزمون آزمایشی که در ادامه مطلب برای هر سه رشته ریاضی و تجربی و انسانی مشاهده می کنید در تاریخ 23 خرداد 93 توسط موسسه علمی ...

ادامه مطلب...

آزمون 25 ادریبهشت 94 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( جامع سوم )

آزمون 25 ادریبهشت 94 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( جامع سوم )

آزمون 25 ادریبهشت 94 سازمان سنجش سال چهارم ( جامع سوم) رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش اینت ...

ادامه مطلب...