تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود آزمونهای آزمایشی

آزمون 18 اردیبهشت 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 18 اردیبهشت 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 18 اردیبهشت 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی &nb ...

ادامه مطلب...

آزمون 11 ادریبهشت 94 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( جامع دوم )

آزمون 11 ادریبهشت 94 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( جامع دوم )

آزمون 11 ادریبهشت 94 سازمان سنجش سال چهارم ( جامع دوم ) رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش این ...

ادامه مطلب...

آزمون 4 اردیبهشت 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 4 اردیبهشت 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 4 اردیبهشت 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی &nbs ...

ادامه مطلب...

آزمون 28 فروردین 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 28 فروردین 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 28 فروردین 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی &nbs ...

ادامه مطلب...

آزمون 21 فروردین 94 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( جامع اول )

آزمون 21 فروردین 94 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( جامع اول )

آزمون 21 فروردین 94 سازمان سنجش سال چهارم ( جامع اول )  رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش این ...

ادامه مطلب...

آزمون 14 فروردین 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 14 فروردین 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 14 فروردین 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی &nbs ...

ادامه مطلب...

آزمون 7 فروردین 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 7 فروردین 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 7 فروردین 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی   ...

ادامه مطلب...

آزمون 22 اسفند 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 22 اسفند 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 22 اسفند 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی   ...

ادامه مطلب...

آزمون 15 اسفند 93 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( مرحله ششم )

آزمون 15 اسفند 93 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( مرحله ششم )

آزمون 15 اسفند 93 سازمان سنجش سال چهارم ( مرحله ششم )  رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش اینت ...

ادامه مطلب...

آزمون 8 اسفند 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 8 اسفند 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 8 اسفند 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی   ...

ادامه مطلب...

آزمون 24 بهمن 93 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( مرحله پنجم )

آزمون 24 بهمن 93 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( مرحله پنجم )

آزمون 24 بهمن 93 سازمان سنجش سال چهارم ( مرحله پنجم ) رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش اینتر ...

ادامه مطلب...

آزمون 24 بهمن 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 24 بهمن 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 24 بهمن 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی   ...

ادامه مطلب...

آزمون 10 بهمن 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 10 بهمن 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 10 بهمن 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی   ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله چهارم سنجش ریاضی و تجربی( 3 بهمن 93 ) سال چهارم

دریافت آزمون مرحله چهارم سنجش ریاضی و تجربی( 3 بهمن 93 ) سال چهارم

آزمون 3 بهمن 93 سازمان سنجش سال چهارم ( مرحله چهارم )  رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش اینت ...

ادامه مطلب...

آزمون 26 دی 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 26 دی 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 26 دی 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی   & ...

ادامه مطلب...

آزمون 5 دی 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 5 دی 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 5 دی 93 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی برای فروش اینترنتی آماده شده است   این آزمونها مرحله ای 1000 تومان به صورت خرید آنلاین ( اینترنتی و دریافت آنی ) به فروش می رسد    سوالات + پاسخ تشریحی   &n ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله سوم سنجش ( 28 آذر 93 ) سال چهارم

دریافت آزمون مرحله سوم سنجش ( 28 آذر 93 ) سال چهارم

آزمون 28 آذر 93 سازمان سنجش سال چهارم ( مرحله سوم )  رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش اینتر ...

ادامه مطلب...