منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

1353 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

 


آسیب شناسی:

   1. جزوه آسیب شناسی دانشگاه شهید بهشتی (اصلی)
   2. دوازده درس مرمت (اصلی)
   3. آسیب شناسی رضا زاده (اصلی)
   4. رطوبت – ماساری (اصلی)
   5. آسیب شناسی خوشنویس (اصلی)
   6. حفاظت و نگهداری در کاوشهای باستان شناسی (اصلی)
   7. پایدار کردن سازه‌های آجری (فن‌های مداخله) (اصلی)
   8. فیلدن (تکمیلی)

سازه:

   1. جزوه سازه بناهای سنتی انجمن مهرازی ایران (اصلی)
   2. مجله اثر ۲۰ و ۲۴ (اصلی)
   3. آژند و آمود – بزرگمهری (اصلی)
   4. نیارش سازه های تاقی – معماریان (تکمیلی)
   5. مواد و مصالح – آقای حامی (تکمیلی)
   6. حفاظت بنا های سنگی – رسول وطن دوست (تکمیلی)
   7. علل فرسودگی بناهای سنگ – رسول وطن دوست (تکمیلی)

تاریخ معماری:

   1. معماری جهان – زارعی (اصلی)
   2. سبک شناسی – پیرنیا (اصلی)
   3. جزوات کلاسی دکتر رنجبر (اصلی)
   4. سیر هنر در تاریخ ۱ و ۲ (اصلی)
   5. فرهنگ مهرازی ایران (اصلی)
   6. مقاله معماری نوگرایی ایرانی – وحید قبادیان (اصلی)
   7. مقاله پیشکسوتانی که به تهران مدرن شکل دادند – مینا معرفت (اصلی)
   8. کتاب ۲ جلدی اصول و روشهای طراحی شهری آقای توسلی (تکمیلی)
   9. اقلیم و معماری «توسلی» (تکمیلی)
  10. معماری ایران – آرتور پوپ (تکمیلی)
  11. جزوات کلاسی آقای معماریان(تکمیلی)
  12. کتابهای مرزبان (تکمیلی)
  13. هلن گاردنر (تکمیلی)
  14. شوازی (تکمیلی)
  15. معماری مسکن (اجرای ساختمان در معماری برون گرا و دورنگرا) – آقای معماریان (تکمیلی)
  16. ماد، هخامنشی، ساسانی .. (تکمیلی)
  17. کتابهای باستانشناسی آقای باستانی پاریزی (تکمیلی)
  18. فرهنگ آرامگاهها (از پیش از اسلام تا بعد از اسلام) (تکمیلی)

مبانی نظری مرمت:

   1. باز زنده سازی شهرها و بناهای تاریخی – دکتر فلامکی (اصلی)
   2. مجلات هفت شهر با موضوعات مرمت و مرمت شهری (شماره های ۳ و ۴و ۱۱ و ۱۲و ۱۳) (تکمیلی و اصلی)
   3. مبانی نظری – رضازاده (اصلی)
   4. مبانی نظری خوشنویس (اصلی)
   5. مبانی نظری حناچی (اصلی)
   6. مرمت شهری – دکتر سید محسن حبیبی(اصلی)
   7. مجله آبادی شماره ۴۵ و ۴۹ (اصلی)
   8. سیری در تجارب جهانی مرمت شهری «از ونیز تا شیراز » – دکتر فلامکی (تکمیلی)
   9. تاریخ شکل گیری شهر (ایران و غرب) – دکتر فلامکی (تکمیلی)
  10. مجله صفه (تکمیلی)
  11. مجله رواق (تکمیلی)
  12. مجله معمار (تکمیلی)

زبان :

   1. زبان عمومی(اصلی)
   2. Architectuer – رستگارپور (دروس ۱۵ و ۷ و ۸ و ۱۴) – دروس از راست به چپ به ترتیب اولویت ذکر شده (اصلی)
   3. ۵۰۴ لغت (اصلی)

=-=-=-=-=-=-=-==-=-=

جزواتی که جزو منابع هستند:

* جزوه مبانی نظری مرمت، دکتر رضازاده، دانشگاه تهران

* مجلات هفت شهر ( شماره های ۱۲ و ۱۳)

* جزوه رهنمود هایی برای طرح مرمت، دکتر جدی و دکتر تهرانی، دانشگاه شهید بهشتی

* جزوه رطوبت در ابنیه تاریخی، ماساری، ترجمه شیرازی

* جزوه شناخت سازه های سنتی ، دکتر تهرانی

* کپی کتاب دوازده درس مرمت

* مجله اثر شماره ۲۰

* مجله اثر شماره ۲۴

* جزوه مرمت از نظرتا عمل (کلیات مرمت) ، دکتر مرادی

‌* کپی کتاب خلاصه تاریخ مرمت ایران و جهان ( مهندس طبسی )

*جزوه ناگفته های مرمتی ، دکتر جدی ( دانشگاه شهید بهشتی )

* جزوه آشنایی با مرمت ، دکتر خوشنویس

*جزوه مبانی نظری شهری ، دکتر خوشنویس

* جزوه معماری معاصر ، دکتر خوشنویس

*توالی منطقی فعالیت ها برای ارائه طرح مرمت ( دکتر جدی ، دکتر تهرانی ،مهندس قدیری)

*جزوه آسیب دانشگاه آزاد ( اسماعیل طلایی )

 
 
 

ارسال دیدگاه

1
0

1 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
1 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
زهرا

سلام خسته نباشید . در بخش منابع درس زبان کتاب جدید زبان تخصصی برای دانشجویان رشته مرمت بناهای تاریخی که انتشارات سمت منتشر کرده و مهمترین منبع درس زبان انگلیسی برای این رشته هست از قلم افتاده.

تبلیغات متنی