شرایط نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی

شرایط نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دانشجویان علوم پزشکی که در 11 دانشگاه با آموزش پزشکی دارای اصلاحات پذیرفته می شوند با شرایط خاص امکان انتقال را دارند.
دکتر محمدعلی محققی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی، رشته پزشکی در حال حاضر در 11 دانشگاه بر اساس طرح تحول در دوره آموزش پزشکی عمومی اجرا می شود و شیوه آموزش در این دوره با سایر دانشگاههای علوم پزشکی متفاوت است.
وی اضافه کرد: به دلیل تفاوت در عناوین، توالی برنامه ها، زمان بندی ورود، نحوه ارائه مطالب و سایر بخشهای این دوره، امکان انتقال دانشجویان پذیرفته شده در رشته پزشکی در این 11 دانشگاه علوم پزشکی کشور به سایر دانشگاهها وجود ندارد اما در صورت هماهنگی و یکسان بودن نحوه ارائه دروس امکان انتقال دانشجویان بین این 11 دانشگاه وجود دارد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان ، ایران ، تهران ، جندی شاپور اهواز ، سبزوار ، شاهرود ، شهیدبهشتی ، شیراز ، لرستان ، مازندران و یزد اعلام کرده اند که با توجه به اجرای برنامه آموزشی جدید رشته پزشکی (طبق مصوبات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی) امکان جابجایی و انتقال پذیرفته شدگان از این دانشگاه ها به دیگر دانشگاه های علوم پزشکی وجود ندارد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی