تاریخ‌، محل‌ رفع نقص کارت و محل‌ برگزاری‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ن

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ تاریخ‌، محل‌ رفع نقص کارت و محل‌ برگزاری‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1390و هم‌ چنین‌ شانزدهمین دوره‌المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور
ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبی‌ که‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال 1390 و هم‌ چنین‌ شانزدهمین دوره‌ المپیادعلمی‌ دانشجویی‌ کشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند،بدین‌وسیله‌ توجه‌ داوطلبان‌ گرامی‌ را به‌ موارد ذیل‌ معطوف‌ می‌دارد.

الف‌- برگزاری آزمون و پرینت کارت ورود به جلسه
     امتحانات‌142 کد رشته‌های‌ امتحانی‌ آزمون مذکور  در صبح و بعدازظهر روزهای‌ 27، 28 و 29 بهمن ماه  1389 به‌ شرح‌ جدول شماره 3 و هم چنین اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضی‌ هریک‌ ازکد رشته‌های‌امتحانی‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. شهرستان محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 می‌باشد.
    براساس تصویب هیأت دولت در خصوص هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سال 1390 بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1390 می‌رساند هزینه ثبت‌نام هر رشته امتحانی مبلغ 000/138 ریال می‌باشد که داوطلبان لازم است مابه‌التفاوت هزینه ثبت‌نام را بر اساس یک رشته امتحانی 000/33 ریال و دو رشته امتحانی 000/66 ریال را از طریق سایت سازمان و پرداخت الکترونیکی و به وسیله کارتهای عضو شبکه شتاب و یا پرداخت حضوری از طریق شعب بانکی ملی به حساب 748 خزانه‌داری کل و یا از طریق دستگاه‌های POS اقدام نمایند.
    لازم به توضیح است کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز دوشنبه 25/11/89 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است بر اساس اطلاعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کد رهگیری وارد سایت سازمان شده و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون  اینترنتی و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان بایستی شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.
تبصره1- آندسته از داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی متقاضی شرکت در یکی از 67 کد رشته امتحانی به عنوان رشته امتحانی دوم نیز می‌باشند ، مجدداً می‌بایست کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را از سایت این سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه نمایند.
تبصره2- برای آن دسته ازداوطلبان کد رشته امتحانی 1208 ، 1251 و 1277 که آزمون آنان در دو نوبت برگزار می‌شود (نوبت اول عصر پنج شنبه 28/11/89 و نوبت دوم صبح جمعه 29/11/89 ) دو کارت شرکت در آزمون در نظر گرفته شده است که داوطلبان لازم است نسبت به پرینت هر دو کارت اقدام و برای شرکت در آزمون هر نوبت از کارت مربوط استفاده نمایند.
1-آزمون‌ کد رشته‌‌های امتحانی 1129 (زبان و ادبیات اردو)، 1154 (مطالعات دفاعی استراتژیک)، 1155 (اطلاعات استراتژیک)، 1156 (آماد) ،1157(مدیریت بحران)، 1287 (مهندسی طراحی محیط زیست)، 1356 (نمایش عروسکی)،  ‌‌1360 (مجموعه موسیقی‌)، منحصراً در شهرستان‌تهران‌ برگزار خواهد شد ؛ لذا داوطلبان‌ هر یک از کد‌ رشته‌های امتحانی1129،  1154، 1155، 1156، 1157، 1287، 1356و 1360 ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.
2ـ آزمون کد رشته امتحانی 1152 (مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی) منحصراً در شهرهای مقدس مشهد و قم برگزار می‌شود. لذا حوزه امتحانی داوطلبان این کد رشته امتحانی با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت نامی تکمیلی توسط داوطلبان ) تعیین گردیده است که لازم است داوطلبان استانهای خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی، سمنان، سیستان وبلوچستان و یا گلستان برای شرکت در جلسه آزمون منحصراً به شهرستان مشهد (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) و سایر داوطلبان این کد رشته امتحانی به شهرستان قم (دانشگاه مفید (ره) قم ) مراجعه نمایند.
3- محل آزمون 5 کد رشته امتحانی شامل کد رشته‌های امتحانی 1147، 1149 ، 1150 ، 1153 و 1158 که ثبت نام آنها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط و با هماهنگی این سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران برگزار خواهد شد که از طریق اطلاعیه‌ای که هریک از ارگانهای ذیربط صادر می‌نمایند در تاریخهای پیش بینی شده برگزار خواهد شد. برای این دسته از داوطلبان کارت شرکت در آزمون نیز صادر نشده است.
ب‌- المپیاد علمی دانشجویی
     نظر به اینکه همزمان با برگزاری امتحانات آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1390، اولین مرحله آزمون شانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی (کد 1101)،  مجموعه علوم اقتصادی (کد 1105)، الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن وحدیث (کد1111)، مجموعه حقوق (کد 1126)، مجموعه شیمی (کد1203)، فیزیک (کد1204)، مجموعه زیست شناسی (کد1206)، مجموعه آمار (کد1207)، مجموعه ریاضی (کد1208)، مجموعه مهندسی برق (کد1251)، مجموعه مهندسی شیمی (کد1257)، مجموعه مهندسی عمران (کد1264)، مجموعه مهندسی مکانیک (کد1267)، مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد1277)، مهندسی کشاورزی (کد1303) و طراحی صنعتی (کد1358) برگزار می‌گردد، لذا آن دسته از داوطلبانی که منحصراً متقاضی شرکت در آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور شده‌اند، لازم است براساس برنامه زمانی اعلام شده برای هریک از رشته‌های مذکور، در آزمون رشته امتحانی دوره کارشناسی ارشد مربوط شرکت نمایند. داوطلبان فوق الذکر باید همزمان با سایر داوطلبان کد رشته های مربوط از تاریخ 25/11/89 به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.
ج-کنترل مندرجات کارت ورود به جلسه
    درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد لازم است به شرح زیر اقدام کنند.
1- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1،2،  4 ، 5، 6، 11، 12، 13 ، 14 و 16 کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد یا مواردمذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 29/11/89 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و از آن طریق اقدام شود.
2- درصورتی که نسبت به بندهای 3 ، 7 و 10 ( جنس، معلولیت و زبان خارجی ) معترض بودید و همچنین داوطلبانی که به هر نحو موفق به مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه خود نمی شوند ضروری است از روز دوشنبه 25/11/89 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائید. (آدرس حوزه‌های رفع نقص در جدول شماره 2 این اطلاعیه آمده است) .
هـ- سهمیه رزمندگان
1- در کارت شرکت در  آزمون در مقابل سهمیه ثبت نامی آن دسته از داوطلبانیکه در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی و با توجه به ضوابط متقاضی این سهمیه شده‌اند، و سهمیه آنان مورد تأئید ارگان ذیربط قرار گرفته کلمه رزمنده قید شده است.
2- آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌که‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال‌ 1390 باتوجه‌ به‌ ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای شماره‌ 1 آزمون‌ مذکور متقاضی‌ سهمیه‌ رزمندگان‌ شده‌اند و سهمیه آنان از سوی ارگان ذیربط مورد تأئید قرار نگرفته است. (در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهمیه، آزاد درج شده است). لازم است حداکثر تا تاریخ 4/12/89 در ساعات اداری به ارگان مربوطه مراجعه و نسبت به پیگیری سهمیه خود اقدام نمایند.
بدیهی است چنانچه ارگان‌ ذیربط سهمیه‌ آنان‌ را تاییدننماید، در گزینش‌ نهایی‌ از سهمیه‌ رزمندگان‌ حذف‌ و با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد.
و- معدل
معدل مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان، براساس اطلاعاتی که توسط شخص داوطلب به هنگام ثبت نام اینترنتی ارائه شده، درج گردیده‌است. لذا لازم است معدل مندرج در کارت ورودی خود را با توجه به تبصره‌های ذیل بررسی و چنانچه داوطلبی در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور(9/8/89 لغایت 16/8/89) موفق نشده است که معدل واقعی خود را بنا به دلایلی در فرمهای اینترنتی ثبت نام ثبت نماید، لذا در این مرحه می‌تواند با مراجعه به سایت این سازمان و ورود به مرحله ویرایش نسبت به اصلاح معدل واقعی خود اقدام نمایند. بدیهی است در غیراینصورت ضمن لغو قبولی آندسته از داوطلبانیکه در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی قرار بگیرند، مسئولیت هرگونه تبعات بعدی بعهده شخص داوطلب بوده و هیچگونه عذری در این مورد پذیرفته نخواهد شد.
تبصره1- فارغ التحصیلانی که قبل از ثبت نام در این آزمون موفق به اخذ مدرک لیسانس (کارشناسی) شده‌اند باید معدل مندرج در مدرک لیسانس (کارشناسی) آنان با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد.
تبصره2- داوطلبانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در این آزمون شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی بوده و حداکثر تا تاریخ 31/6/90 فارغ التحصیل خواهند شد، لازم است میانگین (معدل) واحدهای گذرانیده شده آنان تا تاریخ 31/6/89 با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد و در صورت قبولی همین میانگین (معدل) را به موسسه محل قبولی ارائه نمایند (مطابق مندرجات فرم معدل مندرج در صفحه 29 دفترچه راهنمای شماره یک این آزمون).
تبصره3- فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته باید معدل واقعی کاردانی (فوق دیپلم) و مقطع کارشناسی (لیسانس) آنان با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد.
تبصره4- داوطلبانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در این آزمون شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته بوده و حداکثر تا تاریخ 31/6/90 فارغ التحصیل خواهند شد و پس از اخذ مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده‌اند، لازم است معدل مقطع کاردانی و همچنین میانگین (معدل) واحدهای گذرانیده شده آنان در مقطع کارشناسی ناپیوسته تا تاریخ 31/6/89 با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد و در صورت قبولی همین میانگین (مطابق مندرجات فرم معدل مندرج در صفحه 29 دفترچه راهنمای شماره یک این آزمون) را به همراه معدل مقطع کاردانی به موسسه محل قبولی ارائه نمایند.
 
ز- داوطلبان لازم است با توجه به رشته امتحانی و موادی که امتحان خواهند داد لوازم مورد نیاز از قبیل مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاکن، مداد تراش و سنجاق را بهمراه داشته باشند.
 
ح- تذاکرات مهم
1ـ درب حوزه‌های امتحانی صبح ها راس ساعت 30/7 (هفت و سی دقیقه  صبح) و بعد از ظهرها راس ساعت 00/14 (2 بعدازظهر) بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون صبح راس ساعت 00/8 (هشت) و بعدازظهر راس ساعت 30/14 (دو و نیم بعدازظهر) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن در سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ، ممانعت بعمل خواهد آمد.
2ـ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ تستی‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه‌، منحصراً ازمداد سیاه‌ نرم‌پررنگ‌ استفاده‌ شود.
3ـ از آوردن‌ وسایل‌ اضافی‌ مانند ساک‌ دستی‌، کیف‌ دستی‌، پیجر، تلفن‌ همراه،‌ جزوه،‌ کتاب، ماشین حساب و نظایرآن و هم‌چنین وسایل‌ شخصی‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اکیداً خودداری‌ شود. بدیهی‌ است‌ که‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هرکدام‌ از وسایل‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ وتخلف‌ تلقی‌ و با داوطلبان‌ ذیربط برابر آیین‌ نامه‌ تقلب‌ وتخلف‌ رفتار خواهدشد.
4ـ نظر به اینکه سؤالات رشته‌های امتحانی دوره کارشناسی ارشد به گونه‌ای طراحی شده است که برای پاسخگویی به سؤالات دروس ذیربط نیاز به ماشین حساب نمی‌باشد، لذا به کلیه داوطلبان تأکید می‌گردد با توجه به مطلب فوق، برای پاسخگوئی به سؤالات هر یک از رشته‌های امتحانی نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود داوطلبانی که ماشین حساب برای شرکت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که در این اطلاعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
5ـ پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ و تصحیح‌ اوراق‌، کارنامه کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ درآزمون‌ هریک‌ از کد رشته‌های‌ امتحانی‌، بنحو مقتضی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دراختیار داوطلبان قرار داده‌ خواهدشد.
6ـ آن دسته از داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب کد رشته محل و یا رشته محلهای مربوط از کد رشته امتحانی مجاز یا کد رشته‌های امتحانی مجاز را خواهند داشت.
7ـ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ هریک‌ از کد رشته‌های‌ امتحانی‌ که‌ مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ گردند، علاوه‌ بر مشاهده کارنامه‌ ، براساس‌ برنامه‌ زمانی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ ، می‌توانند دفترچه‌ راهنمای‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ (دفترچه‌ شماره‌ 2) آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌داخل‌ سال‌ 1390 را که بر روی سایت سازمان قرار داده می‌شود مشاهده و بر اساس دستورالعملهای مربوط نسبت به انتخاب رشته خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند.
8ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2) برای داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، از طریق باجه‌های پستی سراسر کشور در اختیار آنان (علاوه بر اینکه این دفترچه بر روی سایت سازمان قابل دسترسی خواهد بود) قرار داده می‌شود.
9ـ انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1390 منحصراً اینترنتی انجام می گیرد و داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هائی که متعاقباً اعلام می‌گردد، نسبت به انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود از کد رشته امتحانی یا کد رشته‌های امتحانی مجاز اقدام و از طریق اینترنت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمایند.
10ـ اطلاعیه این سازمان در مورد نتایج اولیه آزمون، مشاهده کارنامه،  نحوه انتخاب رشته برای داوطلبانیکه مجاز می‌گردند، نحوه دریافت دفترچه انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) (علاوه بر اینکه دفترچه مذکور بر روی سایت سازمان نیز قرار داده می‌شود)، در نشریه پیک سنجش (هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) منتشر خواهد شد.
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز-افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریا ل تا یک میلیارد (000/000/000/1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده 8 – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده 12- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
   ضمناً باطلاع‌ می‌رساند که واحد اطلاعات و پاسخگویی به سوالات در این خصوص از این تاریخ همه روزه لغایت 29/11/89 و در وقت اداری آماده پاسخگویی به سوالات می‌باشد. لذا داوطلبان گرامی می‌توانند به منظور پاسخگویی به سوالات خود با شماره تلفنهای 99-88923595 تماس حاصل فرمایند.
 
(جدول‌ شماره‌ 1) شهرستان‌ محل‌ برگزاری آزمون 142 کد رشته امتحانی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی
(دوره‌های‌کارشناسی‌ارشدناپیوسته‌داخل‌) سال‌ 1390 براساس‌استان‌محل‌اقامت‌فعلی‌داوطلبان
شهرستان محل آزمون
استان محل اقامت
اراک
مرکزی
اردبیل
‌اردبیل‌
ارومیه‌
‌ آذربایجان‌ غربی‌
‌ اصفهان‌
اصفهان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهای کاشان– آران و بیدگل – نطنز و اردستان)
اهواز
خوزستان‌(بجز داوطلبان شهرستانهای آبادان ، خرمشهر، دزفول، اندیمشک و شوش)
‌ ایلام‌
ایلام‌
بابل
‌مازندران‌(برادران)
بابلسر
‌ مازندران‌‌(خواهران)
بجنورد
خراسان شمالی
بندرعباس‌
‌ هرمزگان‌
‌ بوشهر
بوشهر
بویراحمد(یاسوج‌)
کهکیلویه‌ وبویراحمد
بیرجند
خراسان جنوبی
تبریز
آذربایجان شرقی
تهران
تهران‌ (به جز داوطلبان شهرستان‌های ساوجبلاغ ، طالقان ، کرج ، نظرآباد، شهریار، شهرقدس، رباط کریم ، ملارد)
چا‌بهار
داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای چا‌بهار،نیک شهر، ایرانشهر و کنارک استان سیستان وبلوچستان می‌باشد.
خرمشهر
داوطلبانی که محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آبادان و خرمشهر استان خوزستان می باشد.
خرم‌آباد
لرستان
دزفول
داوطلبانی که محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای دزفول‌، اندیشمک و شوش استان خوزستان می باشد.
رشت‌
‌گیلان‌
رفسنجان
کرمان (داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای رفسنجان، شهربابک و سیرجان استان کرمان می‌باشد)
زابل
داوطلبانی که محل اقامت آنان شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.
زاهدان‌
سیستان‌ و بلوچستان‌(به جز داوطلبان شهرستانهای‌ چا‌بهار، نیک‌شهر، ایرانشهر ، زابل و کنارک)
زنجان
‌زنجان‌
سبزوار
داوطلبانی که محل اقامت آنان شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی می‌باشد.
سمنان‌
سمنان‌‌(بجز داوطلبان شهرستانهای شاهرود و دامغان استان سمنان )
سنندج‌
کردستان
شاهرود
‌داوطلبانی‌که شهرستان ‌محل‌اقامت آنان یکی از شهرستانهای شاهرود و دامغان استان سمنان می‌باشد.
شهر کرد
چهار محال‌ و بختیاری‌
شیراز
فارس
قزوین‌
قزوین
قم‌
قم
کاشان
داوطلبانی که محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای کاشان ، آران و بیدگل، نطنزو اردستان استان اصفهان می‌باشد.
کرمان‌
کرمان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهای رفسنجان ، شهربابک و سیرجان)
کرمانشاه
کرمانشاه
گرگان‌
گلستان‌
مشهد
خراسان‌ رضوی (بجز داوطلبان شهرستان سبزوار)
‌همدان‌
همدان
یزد
یزد
کرج
البرز (منحصراً داوطلبان شهرستانهای ساوجبلاغ، طالقان، کرج،  نظرآباد، شهریار، شهرقدس، رباط کریم، ملارد)
 


(جدول‌ شماره‌ 2) نشانی باجه‌های رفع نقص احتمالی کارتهای شرکت در آزمون داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1390
نام استان یا شهرستان
محل رفع نقص کارت
نشانی باجه‌های رفع نقص
مرکزی
دانشگاه اراک
اراک- میدان شریعتی- درب جنوبی دانشگاه اراک
اردبیل
دانشگاه محقق اردبیلی
اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی – انتهای خیابان دانشگاه- اداره کل امور آموزشی دانشگاه
آذربایجان غربی
دانشگاه ارومیه
ارومیه – خیابان شهیدبهشتی- مرکز آموزش های نیمه حضوری دانشگاه ارومیه
اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان – میدان آزادی – دروازه شیراز- ساختمان مرکزی معاونت آموزشی دانشگاه اصفهان
خوزستان
دانشگاه شهید چمران اهواز
اهواز- جنب پل پنجم –دانشگاه شهیدچمران اهواز
ایلام
دانشگاه ایلام
ایلام- ابتدای جاده مهران- روبروی اداره همیاری شهرداری‌ها – مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه ایلام
بابل
دانشگاه مازندران- صنعتی نوشیروان بابل (برادران)
بابل- خیابان دکتر شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بابلسر
دانشگاه مازندران – سازمان مرکزی دانشگاه مازندران (خواهران)
بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی دانشگاه مازندران – دفتر برگزاری آزمونها
خراسان شمالی
دانشگاه بجنورد
بجنورد- کیلومتر4 جاده اسفراین- پردیس دانشگاه بجنورد
هرمزگان
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس – آزاد شهر- بلوار افروز شهابی پور- مجتمع گفتگوی تمدنهای دانشگاه هرمزگان
بوشهر
دانشگاه خلیج فارس
بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- سازمان مرکزی- اتاق شماره 111
کهکیلویه و بویراحمد
دانشگاه یاسوج
یاسوج – خیابان پاسداران – روبروی اداره کل دیوان محاسبات استان – اداره کل آموزش دانشگاه
خراسان جنوبی
دانشگاه بیرجند
بیرجند- میدان شهداء- خیابان دانشگاه – دانشکده هنر (مهندسی سابق)
آذربایجان شرقی
دانشگاه تبریز
تبریز- بلوار 29 بهمن- خیابان دانشگاه- درب فنی- ساختمان مدیریت خدمات آموزشی- طبقه همکف
تهران
(بجز داوطلبان شهرستانهای ساوجبلاغ، طالقان ، کرج ، نظرآباد، شهریار ، شهرقدس، رباط کریم و ملارد)
حوزه خواهران : دانشگاه تربیت معلم تهران
 
دانشگاه تربیت معلم تهران: خیابان شهید مفتح – شماره 49 نرسیده به خیابان انقلاب
حوزه برادران : دانشگاه علم وصنعت ایران
دانشگاه علم وصنعت :میدان رسالت- خیابان هنگام – خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران
چابهار
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
چابهار- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- سازمان مرکزی (آموزش کل)
خرمشهر
دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
خرمشهر- ابتدای بلوار آبادان خرمشهر- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- سازمان مرکزی
لرستان
دانشگاه لرستان
خرم آباد- سبزه میدان- خیابان فلک الافلاک- دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان
دزفول
دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول
دزفول- کیومتر 5 جاده دزفول اندیمشک- مقابل پایگاه چهارم شکاری دزفول- دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول
گیلان
دانشگاه گیلان
رشت- خیابان نامجو- جنب ورزشگاه شهید عضدی – دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
رفسنجان
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
رفسنجان- دفتر معاونت آموزشی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
زابل
دانشگاه زابل
زابل – خیابان شهید مفتح – دانشگاه زابل- سایت قدیم دانشگاه- ساختمان نمایشگاههای دائمی
سیستان وبلوچستان
دانشگاه سیستان وبلوچستان
زاهدان – خیابان دانشگاه – تقاطع بلوار معلم- ورزشگاه 22 بهمن- دانشگاه سیستان وبلوچستان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان – دانشگاه زنجان – ساختمان مرکزی- حوزه معاونت آموزشی
سبزوار
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
سبزوار- بالاتر از توحیدشهر- پردیس دانشگاه – درب اصلی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
سمنان
دانشگاه سمنان
سمنان – کیلومتر 3 جاده دامغان- پردیس شماره 2 دانشگاه سمنان- دانشکده هنر
کردستان
 دانشگاه کردستان
سنندج – خیابان پاسداران – خیابان دانشگاه – درب ورودی داصلی دانشگاه – بالاتر از واحد انتظامات
شاهرود
دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهرود- بلوار دانشگاه – درب اصلی دانشگاه صنعتی شاهرود- ساختمان مرکزی- اداره کل آموزش
چهار محال و بختیاری
دانشگاه شهرکرد
شهرکرد- کیلومتر2 جاده سامان – دانشگاه شهرکرد- اداره امورآموزشی
فارس
دانشگاه شیراز
شیراز- خیابان ساحلی غربی- مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز
قزوین
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
قزوین- انتهای بلوار دانشگاه – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین
قم
دانشگاه قم
قم- جاده قدیم اصفهان- بعداز شهرک قدس- دانشگاه قم
کاشان
دانشگاه کاشان
کاشان – بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان- ساختمان مرکزی- حوزه معاونت آموزشی
کرمان
دانشگاه شهیدباهنرکرمان
کرمان – بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
کرمانشاه
دانشگاه رازی کرمانشاه
کرمانشاه- بلوار شهیدبهشتی- مقابل بیمارستان طالقانی- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
گلستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گرگان – خیابان شهیدبهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- ابتدای درب ورودی دانشگاه
خراسان رضوی
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد – دانشگاه فردوسی مشهد- بلوار وکیل آباد- روبروی پارک ملت – درب شمالی دانشگاه – دانشکده علوم اداری واقتصادی
همدان
دانشگاه بوعلی سینا همدان
همدان – خیابان مهدیه – دانشگاه بوعلی سینا همدان- ساختمان مرکزی
یزد
دانشگاه یزد
یزد- صفائیه – بلوار دانشگاه یزد- پردیس اصلی- سالن امام علی(ع)
کرج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کرج- انتهای رجائی شهر- بلوار شهید موذن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
AT77/7


جدول شماره 3
جلسه آزمون
کد و نام رشته امتحانی
صبح چهارشنبه 27/11/89
1106 (تربیت بدنی و علوم ورزشی)،1122 (مجموع زبان روسی)،1124 (مجموعه زبان آلمانی)،
1134 (حسابداری)،1142 (مجموعه مدیریت)،1156 (آماد)،1157 (مدیریت بحران)،1201 (مجموعه زمین شناسی)،1203 (مجموعه شیمی)،1207 (مجموعه آمار)،1267 (مجموعه مهندسی مکانیک)
عصر چهارشنبه 27/11/89
1101 (زبان و ادبیات فارسی)،1102 (مجموعه علوم جغرافیایی)،1126 (مجموعه حقوق)،1130 (مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)،1154 (مطالعات دفاعی، استراتژیک)،1155 (اطلاعات استراتژیک)،
1204 (فیزیک)،1263 (مهندسی عمران- نقشه برداری)،1264 (مجموعه مهندسی عمران)،1283 (مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی)،1284 (مهندسی نساجی- شیمی نساجی وعلوم الیاف)
صبح پنج‌شنبه 28/11/89
1103 (سنجش‌ ازدور وسیستم‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌)، 1109 (فرهنگ‌ و زبانهای‌ باستانی‌)، 1110 (مجموعه‌ زبان‌شناسی‌)، 1119 (علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌)، 1123 (مجموعه علوم تربیتی 3)، 1125 (مجموعه مدیریت جهانگردی)، 1127 (مجموعه ایران‌شناسی)، 1129 (زبان و ادبیات اردو)، 1131 (مجموعه مطالعات جهان)، 1137 (مجموعه مطالعات‌ زنان‌)، 1138 (علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌)، 1139 (مددکاری اجتماعی ‌)، 1140 (پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌)، 1146 (مجموعه محیط زیست)، 1148(مجموعه مدیریت‌ اجرایی‌)، 1202 (مجموعه‌ ژئوفیزیک‌ وهواشناسی‌)، 1205 (مجموع فوتونیک)،1209 (علوم‌ کامپیوتر)، 1215 (علوم محیط زیست)، 1216 (مجموعه زیست شناسی دریا)، 1217 (علوم‌ دریایی‌ و اقیانوسی( فیزیک‌ دریا))، 1218 (مجموعه تاریخ و فلسفه علم)، 1253 (مجموعه‌ مهندسی‌ نفت‌)، 1255 (مجموعه مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر)، 1256 (مجموعه مهندسی معماری کشتی)،1260 (مهندسی‌صنایع‌(1-مدیریت‌ ‌سیستم‌‌و‌بهره‌وری‌2–‌‌‌مهندسی‌سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ))، 1262 (مدیریت در سوانح طبیعی)، 1266 (مجموعه دریانوردی)، 1273 (مهندسی مواد – نانو مواد)،1276 (مهندسی فناوری اطلاعات (IT))، 1279 (مجموعه‌ مهندسی‌ هوافضا)، 1285 (مهندسی‌ شیمی‌ – بیوتکنولوژی‌)، 1286 (مهندسی پلیمر- صنایع رنگ)، 1287 (مهندسی طراحی محیط زیست)، 1288 (مدیریت نساجی)، 1289 (مهندسی فرآوری و انتقال گاز)، 1290 (مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون)، 1292 (مهندسی ایمنی و بازرسی فنی)،1293 (مهندسی شیمی- بهداشت، ایمنی و محیط زیست) 1310 (مهندسی تولیدات گیاهی)، 1314 (مهندسی‌ کشاورزی‌- حشره‌شناسی‌ کشاورزی‌)، 1320 (هواشناسی‌ کشاورزی‌)، 1322 (مهندسی‌ کشاورزی‌- مکانیزاسیون‌ کشاورزی‌)، 1323 (مهندسی‌ منابع‌ طبیعی‌- بیابان‌زدایی‌)، 1324 (مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی‌ کشاورزی‌)، 1325 (مهندسی‌ کشاورزی‌- توسعه‌ روستایی‌)، 1326 (مهندسی کشاورزی – شناسایی‌ ومبارزه‌ باعلفهای‌ هرز)، 1327 (مدیریت کشاورزی)، 1350 (برنامه ریزی شهری و منطقه ای)، 1351 (طراحی شهری)، 1353 (مرمت‌واحیاءبناهاوبافتهای‌ تاریخی‌)، 1356 (نمایش عروسکی)، 1359 (پژوهش‌ هنر ، فلسفه هنر، صنایع دستی)، 1361 (مدیریت پروژه و ساخت)، 1403 (بیوشیمی بالینی)، 1409 (ویروس شناسی)، 1411(ایمنی شناسی پزشکی)،1414 (فیزیک پزشکی)، 1416 (فیزیولوژی)، 1418 (میکروب شناسی)،‌‌‌1419 (خون شناسی هماتولوژی)، 1420 (زیست شناسی پزشکی)، 1422(ایمنی صنعتی) ،1501 (انگل شناسی دامپزشکی)، 1502 (فیزیولوژی دامپزشکی)، 1503 (قارچ شناسی دامپزشکی)، 1504 (بافت شناسی دامپزشکی)
 
عصر پنج‌شنبه 28/11/89
1117 (مجموعه علوم تربیتی 1)،1118 (مجموعه علوم تربیتی 2)،1132 (باستان شناسی)،‌1133 (روانشناسی)،1208 (مجموعه ریاضی *)،1251 (مجموعه مهندسی برق *)،1272 (مجموعه مهندسی مواد)،1277 (مجموعه مهندسی کامپیوتر *)
صبح جمعه 29/11/89
1105 (مجموعه علوم اقتصادی)، 1108 (مجموعه علوم اجتماعی)، 1116 (مجموعه فلسفه)، 1208 (مجموعه ریاضی*)، 1251 (مجموعه مهندسی برق*)، 1257 (مهندسی شیمی)، 1259 (مهندسی صنایع – مهندسی صنایع)، 1277 (مجموعه مهندسی کامپیوتر*)، 1352 (مجموعه معماری)، 1360 (مجموعه موسیقی)،
1401 (علوم تشریحی (آناتومی))، 1402 (قارچ شناسی پزشکی)، 1404(پرستاری)، 1405(بهداشت محیط) 1408 (فیزیوتراپی)، 1413 (انگل شناسی)، 1415 (آموزش بهداشت)، 1421 (سم شناسی)
عصر جمعه 29/11/89
1104 (مجموعه زبان عربی)، 1107 (مجموعه تاریخ)، 1111 (علوم‌ قرآن‌ و حدیث‌)، 1112 (فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی‌)، 1113 (فلسفه‌ و کلام‌ اسلامی‌)، 1114 (مجموعه الهیات و معارف اسلامی‌)، 1115 (فقه‌ شافعی‌ )، 1120 (مجموعه زبان فرانسه)، 1121 (مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی‌)، 1152 (مجموعه مدرسی‌ و معارف‌ اسلامی‌)، 1206 (مجموعه زیست شناسی)، 1268 (مجموعه مهندسی معدن)، 1301 (مهندسی‌ منابع‌ طبیعی(1آبخیزداری 2- مرتعداری))، 1302 (مهندسی کشاورزی(1- آبیاری و زهکشی 2- سازه های آبی
3-منابع آب))، 1303 (مهندسی‌کشاورزی- اصلاح نباتات – زراعت – علوم تکنولوژی‌بذر)، 1304 (مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی)، 1305 (مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی)، 1306 (مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی)، 1307 (مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری)، 1308 (مهندسی کشاورزی – علوم خاک)، 1309 (مهندسی کشاورزی(1- علوم دامی 2- پرورش و تولید طیور))، 1311 (مهندسی منابع طبیعی – شیلات)، 1312 (مجموعه مهندسی منابع طبیعی – چوب وکاغذ)، 1313 (مهندسی‌کشاورزی‌-‌علوم‌وصنایع‌ غذایی‌)، 1315 (مهندسی‌ کشاورزی‌- بیماری‌شناسی‌ گیاهی‌)، 1317 (مهندسی‌ منابع‌ طبیعی‌ – محیط زیست‌)، 1319 (مهندسی‌کشاورزی‌- مکانیک‌ ماشینهای کشاورزی‌)، 1321 (مهندسی منابع طبیعی – مدیریت‌ مناطق‌ بیابانی‌)، 1357 (کارگردانی‌ – سینما-  تولید سیما- ادبیات نمایشی)، 1358 (مجموعه هنر)

 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی