رشته‌ محل‌ هاي جديد و اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌ ارشد 92 - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

     

    آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .    کل مطالب سایت


    دانشجویان و کنکور ارشد


    مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 5,907 بار
نظرات :

رشته‌ محل‌ هاي جديد و اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌ ارشد 92

 

 

 

 

پيرو اطلاعيه مورخ 24/2/92 بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 1392 مجاز به انتخاب رشته گرديده اند، مي رساند با توجه به اعلام رشته محل هاي جديد تحصيلي و همچنين اصلاحات اعلام شده درخصوص برخي از رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون فوق الذكر و به منظور مساعدت براي درج كدرشته محل هاي انتخابي مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا روز دوشنبه مورخ 30/2/92 نسبت به ثبت اولويت هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

لذا ضمن تمدید مهلت انتخاب رشته تا پایان روز دوشنبه مورخ 30/2/92 متقاضيان می توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين كدرشته محل هاي تحصيلي و اطلاعيه هاي مربوط نسبت به ثبت كدرشته محل هاي مورد نظر حداكثر تا پايان روز مذکور منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تكميل نموده اند، در صورت تمايل با توجه به مندرجات اطلاعيه هاي مذكور، مي توانند نسبت به ويرايش رشته هاي انتخابي خود تا تاريخ 31/2/92 اقدام نمايند.
 
 
الف) اصلاحيات برخي شرايط و ضوابط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي:
1) مؤسسه غيرانتفاعي علوم و توسعه آريا ـ گرمسار: آدرس: گرمسار، ميدان انقلاب، نبش بلوار دانشگاه.     تلفن: 4235158-4235747  دورنگار: 4235491-0232
 
 
ب) اصلاحيات برخي رشته ها در دفترچه راهنما:
 
 
 
جدول شماره 1- گروه علوم انساني:
1102ـ آب وهواشناسی(اقلیم شناسی)-(جغرافیای طبیعی)(با ضرايب گرايش1)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
11301
دانشگاه تربیت مدرس
4
زن
مرد
گرایش مخاطرات آب وهوایی

1102ـ جغرافیای سیاسی(با ضرايب گرايش6)
روزانه
11654
دانشگاه خوارزمی تهران
15
زن
مرد
محل تحصیل تهران
نوبت دوم
11658
دانشگاه خوارزمی تهران
10
زن
مرد
مازادبرظرفیت-محل تحصیل تهران-شرايط درانتهاي دفترچه

1104ـ زبان وادبیات عرب(با ضرايب گرايش1)
روزانه
15396
دانشگاه تربیت مدرس
8
زن
مرد
عنوان رشته ومدرک تحصیلی آموزش زبان عربی می باشد
پرديس خودگردان
11780
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان
11781
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

1105ـ اقتصاد و تجارت الکترونیک(با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
11903
دانشگاه علامه طباطبایی
8
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

1106ـ فیزیولوژی ورزشی(با ضرايب گرايش2)
روزانه
11990
دانشگاه سمنان
15
زن
مرد
گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
روزانه
12001
دانشگاه شيراز
14
زن
مرد
گرايش فعاليت هاي ورزشي باليني، فعاليت بدني و تندرستي
پرديس خودگردان
12058
دانشگاه رازی کرمانشاه
8
زن
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه-گرایش فعالیت بدنی وتندرستی
پرديس خودگردان
12059
دانشگاه رازی کرمانشاه
8
زن
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه-گرایش ورزشی کاربردی
پرديس خودگردان
12060
دانشگاه سمنان
15
زن
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه-گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
پرديس خودگردان
12064
دانشگاه شيراز
12
زن
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه-گرايش فعاليت هاي ورزشي باليني، فعاليت بدني و تندرستي

1106ـ رفتار حركتي (با ضرايب گرايش4)
روزانه
12100
دانشگاه شيراز
14
زن
مرد
گرايش هاي رشد حركتي، يادگيري و كنترل حركتي
پرديس خودگردان
12132
دانشگاه شيراز
12
زن
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه- گرايش هاي رشد حركتي، يادگيري و كنترل حركتي

1106ـ مدیریت ورزشی(با ضرايب گرايش6)
روزانه
12182
دانشگاه شهيد بهشتي
6
زن
مرد
گرايش مديريت بازاريابي در ورزش
نوبت دوم
12209
دانشگاه علامه طباطبایی
10
مرد
گرايش مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي-شیوه آموزش محور

1108ـ شيعه شناسي(با ضرايب گرايش3)
پرديس خودگردان
12452
دانشگاه شهيد بهشتي
10
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش جامه شناسي

1111ـ علوم قرآن و حديث(با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
12713
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان
12714
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

1112ـ الهيات و معارف اسلامي – فقه و مباني حقوق اسلامي (با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
12887
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان
12888
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

1113ـ شيعه شناسي(با ضرايب گرايش3)
پرديس خودگردان
13028
دانشگاه شهيد بهشتي
10
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

1116ـ فلسفه -منطق(با ضرايب گرايش2)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
نوبت دوم
13131
دانشگاه علامه طباطبایی
10
زن
آموزش محور
نوبت دوم
13132
دانشگاه علامه طباطبایی
10
مرد
آموزش محور

1116ـ فلسفه دین(با ضرايب گرايش3)
روزانه
13134
دانشگاه تهران
9
زن
مرد
محل تحصیل پردیس قم

1117ـ مدیریت آموزشی(با ضرايب گرايش4)
پرديس خودگردان
13328
دانشگاه شیراز
8
زن
مرد
محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه

1119ـ علم اطلاعات و دانش شناسی(با ضرايب گرايش1)
روزانه
13536
دانشگاه شیراز
5
زن
مرد
 
نوبت دوم
13552
دانشگاه شیراز
2
زن
مرد
 

1120ـ زبان وادبیات فرانسه(با ضرايب گرايش2)
نوبت دوم
15437
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار
2
زن
مرد
 

1121ـ زبان وادبیات انگلیسی(با ضرايب گرايش2)
روزانه
15440
دانشگاه خلیج فارس بوشهر
3
زن
مرد
 

1126ـ حقوق خصوصي(با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
13924
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان
13925
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه

1126ـ حقوق ثبت اسناد و املاک(با ضرايب گرايش1)
روزانه
13929
دانشگاه تهران
10
زن
مرد
محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم
13932
دانشگاه تهران
6
زن
مرد
محل تحصیل پردیس قم

1126ـ حقوق جزا و جرم شناسي(با ضرايب گرايش3)
پرديس خودگردان
14023
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان
14024
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه

1126ـ حقوق مالكيت فكري (با ضرايب گرايش6)
پرديس خودگردان
14093
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان
14094
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه

1126ـ حقوق تجارت بین الملل(با ضرايب گرايش9)
روزانه
14107
دانشگاه تهران
9
زن
مرد
محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم
14111
دانشگاه تهران
6
زن
مرد
محل تحصیل پردیس قم

1133ـ روانشناسی عمومی(با ضرايب گرايش1)
روزانه
14351
دانشگاه رازی کرمانشاه
6
زن
مرد
 
نوبت دوم
14371
دانشگاه رازی کرمانشاه
3
زن
مرد
 

1134ـ حسابداري(با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
14555
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان
14556
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه

1142ـ مديريت منابع انساني(با ضرايب گرايش8)
روزانه
15126
دانشگاه شيراز
4
زن
مرد
گرايش مديريت منابع انساني
نوبت دوم
15132
دانشگاه شيراز
2
زن
مرد
گرايش مديريت منابع انساني

1148ـ مدیریت اجرایی(با ضرايب گرايش1)
روزانه
15464
دانشگاه بوعلی سینا-همدان
6
زن
مرد
 
نوبت دوم
15465
دانشگاه بوعلی سینا-همدان
4
زن
مرد
 

1148ـ مهندسي و مدیریت اجرایی MBE (با ضرايب گرايش2)
روزانه
15442
دانشگاه صنعتي شريف
33
زن
مرد
 
جدول شماره 2- گروه علوم پايه:
1201ـ زمين شناسي – پترولوژي (با ضرايب گرايش1)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
21003
دانشگاه اصفهان
8
زن
مرد
 
نوبت دوم
21025
دانشگاه اصفهان
4
زن
مرد
 

1201ـ زمين شناسي – اقتصادي (با ضرايب گرايش2)
روزانه
21057
دانشگاه اصفهان
4
زن
مرد
 
نوبت دوم
21074
دانشگاه اصفهان
2
زن
مرد
 

1201ـ زمين شناسي – تكتونيك (با ضرايب گرايش3)
روزانه
21106
دانشگاه اصفهان
6
زن
مرد
 
نوبت دوم
21124
دانشگاه اصفهان
3
زن
مرد
 

1201ـ زمين شناسي – مهندسي (با ضرايب گرايش8)
روزانه
21217
دانشگاه اصفهان
4
زن
مرد
 
نوبت دوم
21226
دانشگاه اصفهان
2
زن
مرد
 

1203ـ شیمی کاربردی(با ضرايب گرايش5)
روزانه
21871
دانشگاه شهیدبهشتی
7
زن
مرد
 

1204ـ مهندسي هسته اي (با ضرايب گرايش1)
روزانه
22087
دانشگاه صنعتي اميركبير
3
زن
مرد
گرايش پرتوپزشكي (در چارچوب دانشكده مهندسي هسته اي و ليزيك)
نوبت دوم
22248
دانشگاه صنعتي اميركبير
1
زن
مرد
گرايش پرتوپزشكي (در چارچوب دانشكده مهندسي هسته اي و ليزيك)

1204ـ فيزيك (با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
22362
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش حالت جامد و ذرات بنيادي

1207ـ علوم محاسبات وبرنامه ریزی بیمه(با ضرايب گرايش2)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
پرديس خودگردان
22754
دانشگاه علامه طباطبایی
7
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان
22755
دانشگاه علامه طباطبایی
8
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

1208ـ ریاضی محض (با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
23206
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش آناليز
پرديس خودگردان
23207
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش آناليز

1208ـ ریاضی کاربردی(با ضرايب گرايش2)
روزانه
23260
دانشگاه زنجان
16
زن
مرد
 
نوبت دوم
23382
دانشگاه سمنان
1
زن
مرد
زمينه گراف وترکیبیات
پرديس خودگردان
23490
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

1209ـ نظریه تصمیم ومهندسی دانش(با ضرايب گرايش2)
روزانه
23571
دانشگاه خوارزمی تهران
4
زن
مرد
محل تحصیل تهران
نوبت دوم
23574
دانشگاه خوارزمی تهران
2
زن
مرد
محل تحصیل تهران

جدول شماره 3- گروه فني و مهندسي:
1251ـ مهندسی برق -الکترونیک(با ضرايب گرايش1)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
31021
دانشگاه زنجان
7
زن
مرد
زمينه سيستم هاي ديجيتال
نوبت دوم
31084
دانشگاه زنجان
3
زن
مرد
زمينه سيستم هاي ديجيتال
روزانه
31020
دانشگاه زنجان
5
زن
مرد
زمينه ميكروالكترونيك
نوبت دوم
31083
دانشگاه زنجان
1
زن
مرد
زمينه ميكروالكترونيك

1251ـ مهندسی برق -قدرت(با ضرايب گرايش2)
روزانه
31212
دانشگاه زنجان
6
زن
مرد
زمينه ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت
روزانه
31213
دانشگاه زنجان
11
زن
مرد
زمينه سيستم هاي قدرت و فشار قوي
روزانه
31214
دانشگاه سمنان
6
زن
مرد
در زمینه ماشین
روزانه
31215
دانشگاه سمنان
6
زن
مرد
درزمینه سیستم
نوبت دوم
31287
دانشگاه زنجان
2
زن
مرد
زمينه ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت
نوبت دوم
31288
دانشگاه زنجان
4
زن
مرد
زمينه سيستم هاي قدرت و فشار قوي
نوبت دوم
31289
دانشگاه سمنان
6
زن
مرد
درزمینه سیستم

1251ـ مهندسی هسته ای(با ضرايب گرايش7)
روزانه
31646
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2
زن
مرد
گرايش كاربردپرتوها-(درچارچوب دانشكده مهندسي هسته اي وفيزيك)
نوبت دوم
31647
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1
زن
مرد
گرايش كاربردپرتوها-(درچارچوب دانشكده مهندسي هسته اي وفيزيك)

1255ـ مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر(با ضرايب گرايش1)
روزانه
31731
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3
زن
مرد
محل اجرای پروژه پژوهشکده رنگ وپلیمر

1257ـ مهندسی شیمی(با ضرايب گرايش1)
روزانه
31793
دانشگاه تهران
5
زن
مرد
گرايش طراحي فرايندهاي جداسازي-محل تحصیل دانشكده فني فومن گيلان
نوبت دوم
31898
دانشگاه تهران
12
زن
مرد
گرايش طراحي فرايندهاي جداسازي-محل تحصیل دانشكده فني فومن گيلان

1264ـ مهندسی عمران -سازه (با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
32388
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش سازه

1264ـ مهندسي عمران – مهندسي محيط زيست (با ضرايب گرايش10)
روزانه
34082
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست
15
زن
مرد
 

1267ـ مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی(با ضرايب گرايش2)
نوبت دوم
32970
دانشگاه خوارزمی تهران
2
زن
مرد
زمینه تخصصی دینامیک ارتعاشات
زمينه تخصص در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد- محل تحصیل کرج
نوبت دوم
32971
دانشگاه خوارزمی تهران
2
زن
مرد
زمینه تخصصی مکانیک جامدات

1272ـ مهندسی پزشكي – بيومواد (با ضرايب گرايش8)
غيرانتفاعي
33529
موسسه غيرانتفاعي مازيار ـ نور
15
زن
مرد
 

1276ـ مهندسی فناوری اطلاعات (IT)-تجارت الكنترونيكي (با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
33566
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان
33567
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

1276ـ مهندسی فناوری اطلاعات (IT)-شبکه های کامپیوتری(با ضرايب گرايش3)
روزانه
33610
دانشگاه صنعتی شریف
1
زن
مرد
شیوه آموزش محور-پذیرش براساس ضرایب گرایش 3 (شبکه های کامپیوتری)
نوبت دوم
33618
دانشگاه صنعتی شریف
1
زن
مرد
پذیرش براساس ضرایب گرایش 3 (شبکه های کامپیوتری)
نوبت دوم
33619
دانشگاه صنعتی شریف
1
زن
مرد
شیوه آموزش محور-پذیرش براساس ضرایب گرایش 3 (شبکه های کامپیوتری)

1276ـ مهندسی فناوری اطلاعات (IT)(با ضرايب گرايش4)
روزانه
33609
دانشگاه صنعتي شريف
10
زن
مرد
 
روزانه
33611
دانشگاه يزد
4
زن
مرد
گرايش مخابرات امن
نوبت دوم
33620
دانشگاه یزد
3
زن
مرد
گرايش مخابرات امن

1276ـ مهندسی فناوری اطلاعات (IT)-شبکه های کامپیوتری(با ضرايب گرايش3)
پرديس خودگردان
33631
دانشگاه صنعتی شریف
20
زن
مرد
محل تحصیل پرديس خودگردان مهندسی و علوم واقع در جزیره کیش – پذیرش براساس ضرایب گرایش 3 (شبکه های کامپیوتری)
پرديس خودگردان
33632
دانشگاه صنعتی شریف
20
زن
مرد
محل تحصیل پرديس خودگردان مهندسی و علوم واقع در جزیره کیش – شیوه آموزش محور-پذیرش براساس ضرایب گرایش 3 (شبکه های کامپیوتری)

1277ـ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی(با ضرايب گرايش2)
روزانه
33691
دانشگاه خوارزمی تهران
4
زن
مرد
محل تحصیل تهران
نوبت دوم
33717
دانشگاه خوارزمی تهران
2
زن
مرد
محل تحصیل تهران

1277ـ مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(با ضرايب گرايش3)
روزانه
34064
دانشگاه يزد
8
زن
مرد
 

1293ـ مهندسي بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE (با ضرايب گرايش1)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
34061
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست
12
زن
مرد
 
جدول شماره 4- گروه كشاورزي:
1303ـ مهندسی کشاورزی -اصلاح نباتات(با ضرايب گرايش1)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
41238
دانشگاه كردستان
5
زن
مرد
 
پرديس خودگردان
41274
دانشگاه رازی کرمانشاه
7
زن
مرد
محل تحصیل پرديس خودگردان دانشگاه

1303ـ مهندسی کشاورزی -زراعت(با ضرايب گرايش2)
روزانه
41302
دانشگاه كردستان
10
زن
مرد
 
پرديس خودگردان
41343
دانشگاه رازی کرمانشاه
6
زن
مرد
محل تحصیل پرديس خودگردان دانشگاه

1306ـ مهندسی کشاورزی -ترویج وآموزش کشاورزی(با ضرايب گرايش1)
روزانه
41598
دانشگاه تربیت مدرس
15
زن
مرد
محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-كرج

1307ـ مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری(با ضرايب گرايش1)
روزانه
41619
دانشگاه تربیت مدرس
10
زن
مرد
محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي شهرستان نور

1308ـ مهندسی کشاورزی -علوم خاک(با ضرايب گرايش1)
روزانه
41689
دانشگاه تربیت مدرس
5
زن
مرد
گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک-محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-كرج
روزانه
41690
دانشگاه تربیت مدرس
5
زن
مرد
گرایش فیزیک و حفاظت خاک-محل تحصیل دانشکده کشاورزی واقع دراتوبان تهران-کرج
روزانه
41757
دانشگاه ولی عصر(عج )-رفسنجان
4
زن
گرایش شیمی وحاصلخیزی خاک
روزانه
41763
دانشگاه ولی عصر(عج )-رفسنجان
4
مرد
گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك

1309ـ مهندسی کشاورزی -علوم دامی(با ضرايب گرايش1)
روزانه
41872
دانشگاه تربیت مدرس
5
زن
مرد
گرايش تغذيه دام-دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-كرج
پرديس خودگردان
42003
دانشگاه رازی کرمانشاه
7
زن
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه-گرایش تغذیه دام

1317ـ مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست (با ضرايب گرايش1)
روزانه
42626
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست
12
زن
مرد
گرايش آلودگي هاي محيط زيست ـ باهمكاري دانشكده منابع طبيعي و كشاورزي كرج دانشگاه تهران

1317ـ آمايش سرزمين (با ضرايب گرايش1)
روزانه
42627
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست
15
زن
مرد
گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين ـ باهمكاري دانشكده منابع طبيعي و كشاورزي كرج دانشگاه تهران

1324ـ مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی(با ضرايب گرايش1)
روزانه
42496
دانشگاه تربیت مدرس
5
زن
مرد
محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع دراتوبان تهران-كرج
جدول شماره 6- گروه كشاورزي:
1502ـ فیزیولوژی(با ضرايب گرايش1)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
پرديس خودگردان
71024
دانشگاه شیراز
6
زن
مرد
محل تحصیل پرديس خودگردان دانشگاه
 
ج) رشته هاي حذف شده از دفترچه راهنما:
كدمحل هاي تحصيلي مندرج در جدول ذيل از رديف كدمحل هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، حذف گرديده وپذيرش دانشجو در اين كدها انجام نخواهد شد.
گروه
جدول شماره
كد رشته امتحاني
نام رشته امتحاني
دوره تحصيلي
كدمحل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
علوم انساني
1
1101
زبان و ادبيات فارسي
نيمه حضوري
11106
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1101
زبان و ادبيات فارسي
نيمه حضوري
11107
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1101
زبان و ادبيات فارسي
نيمه حضوري
11108
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1101
زبان و ادبيات فارسي
نيمه حضوري
11109
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1102
جغرافياي سياسي
روزانه
11653
دانشگاه خوارزمي تهران
علوم انساني
1
1102
جغرافياي سياسي
نوبت دوم
11657
دانشگاه خوارزمي تهران
علوم انساني
1
1121
زبان و ادبيات انگليسي
نوبت دوم
15441
دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر
علوم انساني
1
1126
حقوق خصوصي
نيمه حضوري
13899
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1126
حقوق خصوصي
نيمه حضوري
13900
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1126
حقوق خصوصي
نيمه حضوري
13901
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1126
حقوق خصوصي
نيمه حضوري
13902
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1130
علوم سياسي
نوبت دوم
15449
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
علوم انساني
1
1148
مديريت امور شهري
نيمه حضوري
15323
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1148
مديريت امور شهري
نيمه حضوري
15324
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1148
مديريت امور شهري
نيمه حضوري
15325
دانشگاه علامه طباطبايي
علوم انساني
1
1148
مديريت امور شهري
نيمه حضوري
15326
دانشگاه علامه طباطبايي
فني و مهندسي
3
1251
مهندسي برق ـ الكترونيك
روزانه
31020
دانشگاه زنجان
فني و مهندسي
3
1251
مهندسي برق ـ الكترونيك
نوبت دوم
31083
دانشگاه زنجان
فني و مهندسي
3
1251
مهندسي برق ـ قدرت
روزانه
31212
دانشگاه زنجان
فني و مهندسي
3
1251
مهندسي برق ـ قدرت
نوبت دوم
31287
دانشگاه زنجان
فني و مهندسي
3
1264
مهندسي عمران ـ راه و ترابري
روزانه
34043
دانشگاه ولي عصر(عج) ـ رفسنجان
فني و مهندسي
3
1276
مهندسي فناوري اطلاعات پزشكي
روزانه
34070
دانشگاه صنعتي اميركبير
هنر
5
1276
مديريت پروژه و ساخت
روزانه
51427
دانشگاه صنعتي اميركبير
 
د) رشته هاي جديد اضافه شده به دفترچه راهنما:
 
جدول شماره 1- گروه علوم انساني:
1104ـ زبان و ادبيات عرب (با ضرايب گرايش 1)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
پرديس خودگردان
15471
دانشگاه شهیدبهشتی
15
زن
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

1107ـ تاریخ -تاریخ ایران اسلامی(با ضرايب گرايش2)
روزانه
15472
دانشگاه زنجان
6
زن
مرد
 
نوبت دوم
15473
دانشگاه زنجان
3
زن
مرد
 

1108ـ شيعه شناسي(با ضرايب گرايش3)
پرديس خودگردان
15480
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش جامعه شناسي

1113ـ شيعه شناسي(با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
15481
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش كلام

1117ـ مدیریت آموزشی(با ضرايب گرايش4)
پرديس خودگردان
15474
دانشگاه شیراز
7
زن
مرد
محل تحصيل پردیس خودگردان دانشگاه

1119ـ علم اطلاعات ودانش شناسی(با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
15478
دانشگاه شیراز
10
زن
مرد
محل تحصیل پرديس خودگردان دانشگاه

1120ـ زبان و ادبیات فرانسه(با ضرايب گرايش2)
پرديس خودگردان
15475
دانشگاه شهیدبهشتی
15
زن
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

1125ـ مدیریت جهانگردی – برنامه ریزی توسعه جهانگردی(با ضرايب گرايش2)
غيرانتفاعي
15476
موسسه غیرانتفاعی مازیار-نور
15
زن
مرد
 

1142ـ مدیریت منابع انسانی (با ضرايب گرايش8)
نوبت دوم
15477
دانشگاه تهران
6
زن
مرد
گرايش مديريت عملكرد وبهره وري منابع انساني-محل تحصیل پردیس قم

1148ـ مهندسي و مدیریت اجرايي MBE (با ضرايب گرايش2)
روزانه
15482
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
1
زن
مرد
شيوه آموزش محور
روزانه
15483
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
5
زن
مرد
 
نوبت دوم
15484
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
1
زن
مرد
 
روزانه
15487
دانشگاه صنعتی مالك اشتر
12
مرد
محل تحصيل تهران ـ شرايط در انتهاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته
نوبت دوم
15488
دانشگاه صنعتی مالك اشتر
8
مرد
محل تحصيل تهران ـ شرايط در انتهاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته
 
جدول شماره 2- گروه علوم پايه:
1204ـ فيزيك (با ضرايب گرايش1)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
پرديس خودگردان
23843
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ حالت جامد و ذرات بنيادي

1208ـ رياضي كاربردي (با ضرايب گرايش2)
پرديس خودگردان
23844
دانشگاه قم
10
مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 
جدول شماره 3- گروه فني و مهندسي:
1251ـ مهندسی برق – مخابرات(با ضرايب گرايش3)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
34097
دانشگاه تهران
4
زن
مرد
گرايش شبکه
روزانه
34098
دانشگاه تهران
4
زن
مرد
گرايش رمز
نوبت دوم
34099
دانشگاه تهران
2
زن
مرد
گرايش شبکه
نوبت دوم
34100
دانشگاه تهران
2
زن
مرد
گرايش رمز

1251ـ مهندسی برق – قدرت(با ضرايب گرايش2)
نوبت دوم
34103
دانشگاه سمنان
6
زن
مرد
درزمینه ماشین

1264ـ مهندسي عمران – سازه (با ضرايب گرايش1)
پرديس خودگردان
34111
دانشگاه قم
10
زن
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ گرايش سازه

1264ـ مهندسي عمران – مهندسي محيط زيست (با ضرايب گرايش10)
نوبت دوم
34112
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست
8
زن
مرد
 

1272ـ مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد(با ضرايب گرايش5)
روزانه
34104
دانشگاه شهیدباهنرکرمان
7
زن
مرد
 
نوبت دوم
34105
دانشگاه شهیدباهنرکرمان
3
زن
مرد
 

1273ـ مهندسی مواد- نانو مواد(با ضرايب گرايش1)
روزانه
34108
دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان
6
زن
مرد
 
نوبت دوم
34109
دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان
4
زن
مرد
 

1276ـ مهندسی فناوری اطلاعات (IT)-شبکه های کامپیوتری(با ضرايب گرايش3)
روزانه
34113
دانشگاه صنعتي شريف
7
زن
مرد
 

1276ـ مهندسی فناوری اطلاعات (IT)-مدیریت سیستمهای اطلاعات(با ضرايب گرايش4)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
پرديس خودگردان
34106
دانشگاه شیراز
15
زن
مرد
محل تحصیل پرديس خودگردان دانشگاه

1277ـ مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(با ضرايب گرايش3)
نوبت دوم
34110
دانشگاه يزد
4
زن
مرد
 

1277ـ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی(با ضرايب گرايش2)
روزانه
34101
دانشگاه شهیدباهنرکرمان
6
زن
مرد
 
نوبت دوم
34102
دانشگاه شهیدباهنرکرمان
2
زن
مرد
 

1277ـ مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(با ضرايب گرايش3)
پرديس خودگردان
34107
دانشگاه گیلان-رشت
15
زن
مرد
محل تحصیل پردیس دانشگاهي واقع درانزلی

1293ـ مهندسي بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE (با ضرايب گرايش1)
نوبت دوم
34114
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست
8
زن
مرد
 
جدول شماره 4- گروه كشاورزي:
1304ـ مهندسي كشاورزي – اقتصاد كشاورزي (با ضرايب گرايش1)
دوره تحصيلي
كد محل تحصيل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش
نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
42630
دانشگاه كردستان
3
زن
مرد
 

1311ـ مهندسي منابع طبيعي – بوم شناسي آبزيان شيلاتي (با ضرايب گرايش3)
نوبت دوم
42631
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست
8
زن
مرد
 
روزانه
42632
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست
15
زن
مرد
 

1317ـ مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست (با ضرايب گرايش1)
نوبت دوم
42633
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست
5
زن
مرد
گرايش آلودگي هاي محيط زيست ـ باهمكاري دانشكده منابع طبيعي و كشاورزي كرج دانشگاه تهران

1317ـ آمايش سرزمين (با ضرايب گرايش1)
نوبت دوم
42634
آموزشكده محيط زيست كرج ـ سازمان محيط زيست
8
زن
مرد
گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين ـ باهمكاري دانشكده منابع طبيعي و كشاورزي كرج دانشگاه تهران


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


مارکت کنکور 
ارسال شده در تاریخ 29 اردیبهشت 1392 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات


 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید