منابع آزمون ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

   

  آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .  کل مطالب سایت


  دانشجویان و کنکور ارشد


  مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 4,740 بار
نظرات : 1

1138 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

جلد اول – سال 1387

زبان تخصصی

ضمایر

صفت و قید

صفات اشاره

مشتقات To be

حروف ربط

حروف تعریف a و an و the

معرفه یا معلوم

حروف اضافه

جمله

زمانها

زمان گذشته ساده

زمان حال استمراری

زمان گذشته استمراری

ماضی نقلی یا زمان حال کامل

زمان حال کامل استمراری

ماضی بعید. زمان گذشته کامل

گذشته کامل استمراری

زمان آینده

زمان آینده ساده

آینده استمراری

آینده کامل

آینده کامل استمراری

طریقه جمع بستن اسم

افعال کمکی معلوم و مجهول

جملات شرطی

نقل قول پرسشی از مستقیم به غیر مستقیم

تبدیل نقل قول امری از مستقیم به غیر مستقیم

افعال ساده یا مصدر بدون to

پرسش کوتاه

متن های انگلیسی

آمار

آمار

علم

جامعه

نمونه

متغییر

اندازه گیری

داده های پارامتری و غیرپارامتری

جدول توزیع فراوانی

توزیع فراوانی تراکمی

حد واقعی طبقات و حدود نمره

نمودار

نماها

توزیع فراوانی و نمودار اجایو

نقاط درسی یا صدک ها

نمره های استاندارد

نما

میانه

میانگین

دامنه تغییرات

انحراف چارکی (دامنه چارکی متوسط)

واریانس

انحراف معیار

ویژگی های منحنی طبیعی

منحنی طبیعی استاندارد

واریانس جامعه و نمونه

واریانس نظامدار

واریانس عامل مشترک

احتمال

تئوری احتمالات

محاسبه احتمال

جایگشت (تبدیل)

توزیع احتمال

توزیع دو جمله ای آزمون فرضیه

راه های افزایش توان آزمون

علم

ویژگی های علم

علوم و علوم انسانی

ویژگی های علوم انسانی

مفهوم تحقق

تحقیقات کاربردی و بنیادی

ویژگی های فرآیند پژوهش علمی

منابع شناخت انسان

مراحل روش علمی

تعاریف

انواع فرضیه

نظریه

مفاهیم

سازه

متغییر

انواع روش های نمونه گیری

مطالعه منابع

تحقیق کیفی

تحقیق توصیفی

تحلیل محتوا

فرا تحلیلی

ماهیت کیفی

مبانی کلی ارتباطات جمعی

واژه و مفهوم ارتباط

تفاوت ارتباط و اطلاع

مبانی ارتباطات جمعی

شناخت فراگرد:Process

دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های آنها

نقش های وسایل ارتباط جمعی

نظریه ارتباط جمعی

رویکرد استفاده و خشنودی

اصول همرنگی و ناهمرنگی

الگوی اثرهای معتدل

الگوی اثرهای قدرتمند به سوی یک ترکیب

چند نکته

چند نظریه دیگر نظریه کاشت

ارتباط مدار تطور تاریخی جوامع

بخش تکمیلی

نظریه های نا هماهنگی

سمبل ها. نشانه ها. نمادها

نحوه ارائه پیام

برنامه ریزی ارتباطات و نظریه های ارتباطی

نظریه آزادی مطبوعات

مدل توسعه ای رسانه ها

رسانه های خبری در حکم عوامل قدرت

محورهای اساسی و جایکاه نظریه رسانه ها

معیار قدرت در محور عمودی

مارکسیسم کلاسیک و رسانه ها

نظریه سلطه جویی رسانه ها

رسانه های همگانی و تغییرات اجتماعی

جامعه شناسی سنتی

بخش تکمیلی

اسطوره آزادی فردی و انتخاب شخصی

اصول روزنامه نگاری

مفاهیم اساسی در خبر نویسی

ارزش های خبری

ارزش های دوازده گانه

عناصر خبر

قواعد تیتر نویسی

تنوع در تیتر نویسی

تیتر و لید

نقش تیتر در مطبوعات

نقطه گذاری در تیتر(نشانه گذاری)

تهیه و تنظیم خبرهای گوناگون

خبرهای کوتاه و خلاصه خبر

طول جمله و پاراگراف

دست نویسی در روزنامه نگاری

واژه های بیگانه

شیوه نگارش ارقام و اعداد

تاریخ معاصر ایران و جهان

پادشاهان قاجار

معاهدات دیپلماتیک

تحریم تنباکو

مجلس شورای ملی

دوره دوم مجلس شورای ملی

حزب اصلاح کلب

سلطنت رضاشاه

دولت رضا شاه و جامعه ایران

محمد رضا شاه و اثبات سلطنت

احزاب فعال قبل و بعد از انتخابات

مجلس چهاردهم (اسفند 1322-اسفند 1324)

نخست وزیری قوام

حزب دموکرات

حزب ملت ایران

پیروزی (سی تیر)

گروه جدائی طلب

انقلاب سفید

توسعه اقتصادی-اجتماعی

سازمانهای امنیتی

ایران در آستانه انقلاب

جبهه ی ملی

مخالفان روحانی (1342-1356)

سازمان مجاهدین

اعتراض طبقه متوسط

فعالیت های عمده ی مخالفان تا اواخر بهمن 1356

تظاهرات ماه محرم

نهضت پروتستان

پیشگامان علوم جدید

انقلاب صنعتی

تسخیر هند توسط اروپائیان

استعمار در آمریکای لاتین  

تسلط انگلستان بر هند

تاسیس کنگره ی ملی هند

عصر میجی

تهاجمات فاشیست ها و راه اندازی جنگ

گستره مدیترانه

جلد دوم – سال 1387

زبان تخصصی

Defining Communication

The wide- Angleview

Field of Experience

Channels

Distingushing among Types of communication

Interpersonal communication

Mass communication and Tradieional societies

Emerging mass media societies

Defining public Relations

Language practice

Condominiums in the Global village

conventional Approaches-Asummary

Six major press Theories

Authoritarian theory

Soviet press Theory

Free presslor Libertarian Theory

Social Responsibility Theory

Development media Theory

Democratic-participant mediatheory

Comprehension

لغت نامه ی ارتباطات بخش اول: ارتباط انسانی

بخش دوم: ارتباط انسانی

لغت نامه بخش سوم (ارتباطات)

لغت نامه ارتباطات بخش چهارم (روزنامه نگاری)

واژه نامه

آمار

همبستگی

نمودارهای پراکندگی

رگرسیون به طرف میانگین

پیش بینی با نمره های خام

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

ماتریس طبقه بندی آمار استنباطی

مسائل تک متغیره

مدل خم نرمال

برآورد فاصله ای

آزمون فرضیه

آزمون خی دو(کا اس کور یا مجذور کای)

آزمون کالموگروف- اسمیرنوف

آزمون t استودنت

آزمون همخوانی مجذور کای

اندازه های همخوانی

آزمون معنادار بودن همبستگی اسپیرمن

ضریب هماهنگی یا تطابق کندال

آمار استنباطی برای مقایسه گروه های مستقل در متغیر طبقه ای

مسائل تجربی و شبه تجربی

آزمون u

آزمون میانه

آزمون کراسکالوالیس

مسائل دو متغییره

آزمون t  برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل

تحلیل واریانس یک راهه

تجزیه و تحلیل واریانس(طرح عاملی)

آنالیزهای بعد از واریانس

دو متغیره های وابسته

آزمون مک نمار

آزمون کوکران

آزمون علامت

آزمون ویلکاکسون

آزمون t برای گروه های همبسته

روش تحقیق

تحقیق زمینه یابی

تبیین

واحد تجزیه و تحلیل

مصاحبه

مراحل اجرای زمینه یابی پرسش نامه ای

مزایای تحقیق زمینه یابی

تحقیق همبستگی

روشهای محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر

نمودار پراکندگی و همبستگی نسبی(ایتا)

افت

ماتریس همبستگی و تحلیل عاملی

معنادار بودن همبستگی

تفسیر ضریب همبستگی

روش علی- مقایسه ای

انتخاب گروه های مورد مقایسه

آزمایش

مفهوم علیت

دستکاری متغیرها

ویژگیهای آزمایش علمی

دقت

روایی درونی و بیرونی پژوهش

تحقیق آزمایشی

پژوهشهای شبه تجربی

طرح پژوهش

طرح پژوهش به عنوان کنترل واریانس

پایه های استنباطی علی

طرح های آزمایشی

طرح های نیمه آزمایشی

طرح های درون گروهی

مبانی کلی ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی و توسعه اجتماعی. اقتصادی و سیاسی

نگرش های علیتی به ارتباطات و توسعه

نگرش های سوداگرا به توسعه و ارتباطات

فرآیند اقتباس از نوآوری

نگرش ساختار گرا به ارتباطات و توسعه

الگوی ارتباطی و توسعه

الگوی مارکسیستی- سوسیالیستی

الگوی وحدت گرا- رهایی بخش

دسته بندی تبلیغات

مغالطه (جمع آوری کارت های یکدست)

الگوی گرونیت وهانت در زمینه روابط عمومی

ارکان روابط عمومی

پیکار ارتباطی

پیام یک طرفه و دوطرفه

نظریه تلقیح

رئیکردهای تغییر نگرش

نگرش و رفتار

فنون اقناع

جهت گیری های جدید در نظریه ارتفاع اقناع

جدول اقناع

بخش تکمیلی

نظریه طرح ذهنی

تعریف و انواع ارتباط جمعی

تقسیم بندی ارتباطات از نظر محتوا

سه شیوه عمده در روابط ارتباطی

ظهور رسانه های همگانی

رسانه های چاپی

منشاء مطبوعات و ظهور روزنامه های توده

رسانه های الکترونیک(رادیو و تلویزیون)

عناصر متشکله در تکنولوژی رسانه های تله ماتیک

انواع تکنولوژی رسانه های جدید

رسانه ها و کاربرد آنها

کاربد ماهواره های ارتباطی

پیام و معنی

تفاوت ارتباط غیر کلامی

توده

توده و وسایل ارتباط جمعی

ارتباطات و انواع پدیده های جمعی

الگوهای موجود در علم ارتباطات

نظریه های فرهنگی توده. فرهنگ عامه و فرهنگ نخبگان

مدلهای دیگری از ارتباط توده

منبع- رمز گذار/ گیرنده – رمز خوان

اصول روزنامه نگاری

دروازه بانها

معیار عبور خبر

عناصر خبری موثر بر گزینش

عوامل درون رسانه ای

عوامل برون رسانه ای

مدلهای جریان اخبار

مقاله نویسی

ویژگیهای مقاله نویسان

عناصر تشکیل دهنده ی مقاله

مصاحبه

انواع مصاحبه

مصاحبه تفسیری

مصاحبه فردی- مصاحبه گروهی

مصاحبه گسترده

گنفرانس مطبوعاتی (کنفرانس خبری)

تحقیق قبل از مصاحبه

تنظیم مصاحبه ها

گزارش

انواع گزارش

شیوه های نگارش گزارش

نقش رسانه ها

وظایف رسانه های خبری

شیوه های روزنامه نگاری

خبر توسعه چیست؟

معیارهای اخبار توسعه

ویرایش محتوا

انواع عکسهای مطبوعاتی

تاریخ معاصر ایران و جهان

تاریخ معاصر جهان

نهضت های مقاومت

پیروزی متفقین

دوگل

کشتار دسته جمعی یهودیان

سه حزبی

تهدید رژیم

راست گرایی دولت

سازمان ملل

پیشرفت رایانه و اطلاعات

آرامش بین المللی

مذاکره های سالت

مرزهای نو و جامعه بزرگ

گسترش جامعه اقتصادی اروپا

جمهوری پنجم

نئوگلیسیم

استعمار زدائی

ظهور سیاسی کشورهای جهان سوم

سازمانهای بزرگ بین المللی

چین و جهان سه قطبی

بحران سیاسی آمریکا

مارکسیسم

ایجاد اولین چاپخانه

وقایع اتفاقیه

تحویل جدید در کار روزانه

روزنامه های ولایات

گسترش مطبوعات در سال 1325

قانون مطبوعات

روزنامه های فکاهی

روزنامه ها یا نشریه های زماندار

تاریخ مطبوعات

 
 
 


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید

 
بر چسب های نوشته :
ارسال شده در تاریخ 16 شهریور 1389 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات

یک دیدگاه برای مطلب “منابع آزمون ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی”

 

 

 1. سحر
  گفت:

  سلام.میخواستم منابع رشته علوم ارتباطات یا رشته فقه وحقوق چی هستش وکتاباش رو از کجا تهیه کنم؟در مقطع ارشد مشاوره نمیدید که کدوم قسمت ها بیشتر خوانده شود تا رتبه قابل قبولی بدست بیارم؟ خیلی گمراهم .لطفا اگه ممکنه راهنمایی کنید
  سپاسگزارم
 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود کتاب و حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش 14

» دانلود کتاب ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

» دانلود کتاب اصول دندانپزشکی ترمیمی سامیت ویرایش 4

» دانلود کتاب سینماتیک و دینامیک ماشینهای مارتین ویرایش 2

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب مکانیک سیالات فاکس ویرایش 9

» دانلود کتاب درآمدی بر مواد دندانی ویرایش 4

» دانلود کتاب مبانی پروتز ثابت شیلینبرگ ویرایش 4

» دانلود کتاب و حل المسائل ارتعاشات مکانیکی تامسون ویرایش 5

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی اجزا شیگلی ویرایش 10

» دانلود کتاب بیماریهای دهان و دندان برکت ویرایش 12

» دانلود کتاب مبانی انتقال حرارت و جرم ویرایش 8

» دانلود رایگان کتاب مسیرهای پالپ کوهن ویرایش 11

» دانلود کتاب و حل المسائل مکانیک سیالات وایت ویرایش 8

» دانلود کتاب اندودانتیکس اینگل ویرایش 6

» دانلود کتاب دینامیک مریام ویرایش 8

» دانلود کتاب پالپ دندان ویرایش 2

» دانلود کتاب و حل المسائل ترمودینامیک بورگناک ویرایش 8

» دانلود کتاب کیس‌ های بالینی در اندودانتیکس

» دانلود کتاب و حل المسائل ارتعاشات مکانیکی رائو ویرایش 6

» دانلود کتاب زیباشناسی صورت دکتر نائینی، مفاهیم و تشخیص بالینی

» دانلود کتاب و حل المسائل استاتیک مریام ویرایش 8

» دانلود کتاب کیس های بالینی در ارتودنسی

» دانلود کتاب آسیب شناسی جراحی سر و گردن ویرایش 2

» دانلود کتاب زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی ناندا ویرایش 2

» دانلود کتاب جراحی ارتوگناتیک: اصول، برنامه ریزی و تمرین دکتر نائینی

» دانلود کتاب اطلس ارتودنسی پیچیده

» دانلود کتاب اصول و روشهای رایج ارتودنسی گریبر ویرایش 6

» دانلود کتاب راهنمای تکنیکهای خمش سیم (ارتودنسی)

» دانلود کتاب بافت‌شناسی دهانی تن کیت: تکامل، ساختار و عملکرد ویرایش 9

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 3 ارشد نانوفناوری 97

» مصاحبه با رتبه 10 ارشد حسابداری 97

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد زبان انگلیسی 97

» مصاحبه با رتبه 58 ارشد علوم دامی 97

» مصاحبه با رتبه 6 ارشد حسابداری 97

» مصاحبه با رتبه 21 ارشد 97 مهندسی مکانیک

» مصاحبه با رتبه 81 ارشد 97 مهندسی مکانیک

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 97 مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 97 علوم سیاسی

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد